پایگاه های فروش برتر نئودرم

شعبهاستانشهرکد مشترینام پایگاهآدرس مشتریتلفن مشتری
اروميهآذربايجان غربياروميه1281نصيرياروميه خ امام جنب مسجد سردار32229500
اروميهآذربايجان غربياروميه1374داروخانه طلعتاروميه - خيابان عطائي ساختمان نويد32245553
اروميهآذربايجان غربياروميه1572داروخانه صابرياروميه - شهرک بهداري روبروي مسجد امام حسين33462160
اروميهآذربايجان غربياروميه1671داروخانه حسن زادهاروميه - خيابان 8شهريور بعد از سه راه کوثر33856891
اروميهآذربايجان غربياروميه2148شبنماروميه - خ مفتح روبروي مخابرات-
اروميهآذربايجان غربياروميه3118داروخانه پاشائياروميه - خيابان سرداران نرسيده به ميدان امام حسين پلاک 19232233129
اروميهآذربايجان غربياروميه3188داروخانه مهمان خواهاروميه - جاده انهر نبش ورودي روستاي الواج33820145
اروميهآذربايجان غربياروميه4147داروخانه عليشيريآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،علي آباد،خيابان پرورش،خيابان وليعصر،پ 0،ط همکف32333817
اروميهآذربايجان غربياروميه4785رضاپورآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،مخابرات،کوچه شماره 5،خيابان حسني،پ 0،ساختمان آذران،ط همکف633486562
اروميهآذربايجان غربيبوکان1394داروخانه وحيديبوکان - خيابان مولوي46225349
اروميهآذربايجان غربيبوکان2331داروخانه سردشتيبوکان - ميدان اسکندريه46233126
اروميهآذربايجان غربيبوکان4588چهره سازبوکان - ميدان فرمانداري روبروي کفش ملي46243523
اروميهآذربايجان غربيبوکان7013ژيواربوکان خ شهيد بهشتي روبروي بهداري سپاه پلاک 746224348
اروميهآذربايجان غربيخوي1484داروخانه خيامخوي - خيابان امام کوچه اول محمد نژاد32220900
اروميهآذربايجان غربيسردشت3458داروخانه شخصيسردشت - خيابان امام پشت پارک43220808
اروميهآذربايجان غربيسردشت8087محمدزادهآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر ربط،ربط،بلوار امام،خيابان امام،پ 328،ط همکف44362243
اروميهآذربايجان غربيسلماس1278داروخانه بختياريسلماس - تقاطع قرني ساختمان ميلاد35222025
اروميهآذربايجان غربيسلماس4666داروخانه رحيم پورسلماس - خيابان مدرس روبروي مسجدجاامع امين35223411
اروميهآذربايجان غربيشاهين دژ817داروخانه دکتر داداشيآذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،انقلاب،خيابان شهيدبهرام وند،خيابان قزلجي،پ 0،ط همکف44223548
اروميهآذربايجان غربيشاهين دژ1309داروخانه آرياشاهين دژ - خيابان امام روبروي خيابان شمس تبريزي44222611
اروميهآذربايجان غربيقره ضياء الدين3489مداقره ضيا الدين - بلوار بهشتي روبروي گرمابه حسين پور پلاک 2/3636721854
اروميهآذربايجان غربيمهاباد989داروخانه بلوريانمهاباد - بلوار معلم داخل درمانگاه خاتم الانبياء42442629
اروميهآذربايجان غربيمهاباد1459گالري کردستانمهاباد سراي شافعي42221742
اروميهآذربايجان غربيمهاباد1562داروخانه نانوازادهمهاباد - خيابان شيخ صلاح الدين ايوبي غربي42235051
اروميهآذربايجان غربينقده1432رويالنقده بازارچه خود اشتغالي36230343
اروميهکردستانديواندره5185داروخانه مراديديواندره خ امام روبروي بانک رسالت کوچه زمزم38727582
اروميهکردستانسقز5259کاوهسقز ميدان جمهوري پاساژ آدمي طبقه اول پلاک 5733210248
اروميهکردستانسقز5438فروشگاه الياسيسقز خيابان جمهوري پايينتر از حسينيه (شعبه دوم33453640
اروميهکردستانسقز5968مهرسقز خ امام طبقه همکف ساختمان پزشکان مهر جنب شبانه روزي36228131
اروميهکردستانسنندج4974داروخانه دکترصلواتيسنندج خ پاسداران خ مولوي33284213
اروميهکردستانسنندج5296جلاليسنندج خ انقلاب سراي فخرالدين32265322
اروميهکردستانسنندج5333فهميسنندج چهاراه عباس آباد 50 متر بالاتر از چهارراه33245783
اروميهکردستانسنندج5484فروشگاه باتيراسيسنندج شهرکشاورز خيابان گل ياس کوي 4 پلاک 1633668040
اروميهکردستانسنندج8138رضاقليکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان تعريف،خيابان پاسداران،خيابان تعريف،پ 5،ط دوم33245513
اروميهکردستانسنندج8501محمديکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،چهارباغ،خيابان چهارباغ،کوچه فروهر،پ 28،ط دوم33263867
اروميهکردستانسنندج830136داروخانه مليکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان امام خميني،کوچه امام زاده پير عمر،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32266231
اروميهکردستانسنندج830692بهترينهاسنندج شهرک سعدي جنب مسجد36661292
اروميهکردستانقروه5123داروخانه دکترجولاقروه ميدان اتحاد کنار بازار روز داروخانه دکترجولا35245698
اروميهکردستانقروه5132داروخانه بحرالعلوميقروه ميدان اتحاد روبروي فروشگاه پرديس اکبر صادقي35227681
اروميهکردستانقروه5146داروخانه کرميقروه بيمارستان شهيد بهشتي جنب اورژانس35252530
اروميهکردستانقروه5482داروخانه دکتر امينيقروه خيابان پروين اعتصامي روبروي درمانگاه شهيد عبدالملکي(جاي قبلي دکتر برزگر35229675
اروميهکردستانقروه8143صحتکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،مسجدجامع،خيابان شريعتي،ميدان اتحاد،پ 0،ط اول35231760
اروميهکردستانکامياران8103داروخانه قربانيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،پاساژ ملت،خيابان پير محمد،خيابان سيد قطب،پ 6،ط اول35526466
اروميهکردستانمريوان8564داروخانه خوارزميکردستان،مريوان،مرکزي،شهر مريوان،وحدت،کوچه ارشاد،خيابان سيد قطب،پ 0،ط همکف35425075
اصفهاناصفهاناردستان4920پوياناصفهان،اردستان،مرکزي،شهر اردستان،بازار،کوچه بازار،کوچه شهيد فدائي،پ 0،ط همکف54243322
اصفهاناصفهاناصفهان20داروخانه دكتر قدسياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،جلفا،کوچه کليسا مريم غربي [3-28]،خيابان توحيد،پ 0،ط همکف36264160
اصفهاناصفهاناصفهان49داروخانه پارسياناصفهان،اصفهان،اصفهان،چهارباغ بالا،چهارباغ بالا،روبروي زمزم،پ 1،ط 136253118
اصفهاناصفهاناصفهان345داروخانه اصفهاناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آمادگاه،کوچه بابک،خيابان آمادگاه،پ -118،ط همکف32215646
اصفهاناصفهاناصفهان378داروخانه توكلياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شمس آبادي،خيابان چهارباغ عباسي،خيابان کوالالامپور،پ 69،ط همکف32202593
اصفهاناصفهاناصفهان516داروخانه نوروزيملك شهر -خيابان مفتح بعد از ايستگاه-روبروي كوچه سپهر-جنب درمانگاه سينا34205556
اصفهاناصفهاناصفهان517داروخانه سعيد يانفراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،اباذر خوراسگان،کوچه سعدي،خيابان اباذر،پ 21،ط همکف35219610
اصفهاناصفهاناصفهان576داروخانه المهديخيابان آمادگاه-سمت راست-روبروي داروخانه سپاهان32216008
اصفهاناصفهاناصفهان577داروخانه مير دامادخ آمادگاه-ساختمان آژند-طهمکف پ 1232240864
اصفهاناصفهاناصفهان627داروخانه احيااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،22 بهمن،کوچه طاووسي 35،خيابان بزرگمهر،پ 233،مجتمع تجاري ميرداماد،ط همکف432644397
اصفهاناصفهاناصفهان641داروخانه امينياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،جي غربي،کوچه شهيد محمد رضا مقتدايي،خيابان اباذر،پ 92،ط همکف35212276
اصفهاناصفهاناصفهان661داروخانه دكتر ميرزايياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،چهار باغ بالا،کوچه شهيد اسکندر سرکوب،خيابان چهار باغ بالا،پ 425،ساختمان پارک،ط همکف36674606
اصفهاناصفهاناصفهان673سي گلاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،قدس،کوچه علي ابن سهل [2-1]،خيابان زينبيه جنوبي،پ -47،پاساژ اصفهان،ط همکف13334464953
اصفهاناصفهاناصفهان771داروخانه شايگاناتوبان چمران-نبش كوچه آرا34514333
اصفهاناصفهاناصفهان809داروخانه آموزشي امام سجاداصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،هشت بهشت،خيابان باغ گلدسته،خيابان شهيد حجت اله بهشتي نژاد،پ 0،ط همکف32204181
اصفهاناصفهاناصفهان824متينخيابان آتشگاه-بعد از لشكر 8 نجف-ايستگاه باغ برج-جنب دبستان ارشاد پلاك 137710403
اصفهاناصفهاناصفهان859داروخانه دكتر مظاهريپل فلزي-روبروي بيمارستان بهشتي-جنب هتل آسمان32355996
اصفهاناصفهاناصفهان903داروخانه دكتر ناصرياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سپهسالار،کوچه شهيدچلمقاني،خيابان سپهسالار،پ 0،ط اول36309007
اصفهاناصفهاناصفهان905داروخانه دكتر صدريخيابان رحيم ارباب-داروخانه صدر36624274
اصفهاناصفهاناصفهان914داروخانه امداددروازه تهران -اول خيابان فروغي33365600
اصفهاناصفهاناصفهان1043شاديخيابان حكيم نظامي-جنب خيابان حسين آباد-پاساژ ونك36289755
اصفهاناصفهاناصفهان1166داروخانه دكتر مهدويحكيم نظامي-محتشم كاشاني-جنب مركز ليزر-روبروي داروخانه احسان پور36287456
اصفهاناصفهاناصفهان1648دكتر قاسميخيابان فيض-جنب بانك صادرات-مجتمع نگين-مطب دكتر قاسمي36644500
اصفهاناصفهاناصفهان1777عدالتخيابان مدرس قديم-ايستگاه سر چشمه-كوچه باغ عنايت-پلاك4732224924
اصفهاناصفهاناصفهان2741داروخانه دكتر برنجکوباصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شمس آبادي،خيابان کوالالامپور،خيابان شمس آبادي،پ -83.1،ط همکف32204796
اصفهاناصفهاناصفهان2984آذينخيابان نشاط-پاساژ توكل-طبقه دوم32723224
اصفهاناصفهاناصفهان3001داروخانه دكترذكريخيابان شهيدان غربي-خيابان ملت(ولدان)33271822
اصفهاناصفهاناصفهان3119دكتر يكتائيانخيابان شمس آبادي-نرسيده به چهارراه قصر-سمت راست32238996
اصفهاناصفهاناصفهان3295گلهاخيابان چهارباغ-بازار افتخار-ورودي اول-طبقه اول-پلاك31032219607
اصفهاناصفهاناصفهان3411توحيدسده لنجان-خيابان توحيد-روبروي مواد غذايي42432156
اصفهاناصفهاناصفهان3605ترنجخيابان پروين-خيابان هفت تير-مجتمع مسكوني ترنج32305480
اصفهاناصفهاناصفهان3613داروخانه دكتر ميرخنداندروازه شيراز-ابتداي هزار جريب36698813
اصفهاناصفهاناصفهان3858داروخانه دكتر حجتيخيابان شريف واقفي خيابان ابوالحسن اصفهاني نبش كوچه 1832671471
اصفهاناصفهاناصفهان4115داروخانه دکتر فريدزادگاناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مصلي،کوچه حاج نائب،خيابان شيخ مفيد،پ 66،ط همکف36639651
اصفهاناصفهاناصفهان4338داروخانه دکتر آردانهخوراسگان-خ جي شرقي-چهارراه اريسون-مقابل بانک ملي33354323
اصفهاناصفهاناصفهان4373تقي زادهنطنز-خ 17 شهريور-جلوتر از اداره پست54222108
اصفهاناصفهاناصفهان4450داروخانه ورشوسازخ بزرگمهر خ 22بهمن روبروي مخابرات نبش کوچه جهان32659562
اصفهاناصفهاناصفهان4498سرزمين سفيدخ شمس آبادي کوچه عالم آرا ورودي 432218953
اصفهاناصفهاناصفهان4500داروخانه ربانيخ لاله جنوبي مقابل پارک باغ قوشخانه34468605
اصفهاناصفهاناصفهان4549شرکت نگار گلديس سپاهانپل تمدن خ شهيد خزايي خ مبارزان پلاک 10835578950
اصفهاناصفهاناصفهان4880شفاکار دانااصفهان،اصفهان،مرکزي،کرارج،روستا منطقه صنعتي صفه،خيابان شرکت وصاف،خيابان جنب شهرک آزمايش،پ 0،ط همکف36540966
اصفهاناصفهاناصفهان4978داروخانه دکتر موسوي نسباصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آپادانا،کوچه انصاري،خيابان سجاد،پ 6،ساختمان سجاد،ط همکف36413505
اصفهاناصفهاناصفهان4983داروخانه دکتر ميردامادياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شمس آبادي،خيابان کوالالامپور،خيابان شمس آبادي،پ 91،ساختمان تجاري اداري آلاء،ط همکف32245367
اصفهاناصفهاناصفهان5152پاييزاناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،پروين،خيابان حکيم شفائي دوم،خيابان معلم،پ 18،ط همکف32259771
اصفهاناصفهاناصفهان5153خودسيانياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،پروين،کوچه جماران 49،خيابان شيخ طوسي غربي،پ 578،ط همکف35578854
اصفهاناصفهاناصفهان5155پويشاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،لاله،خيابان لاله،کوچه بيت الزهرا 42،پ 15،ط همکف36688176
اصفهاناصفهاناصفهان5169آريساصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آذر بيگدلي،کوچه چشمه راران،کوچه آفتاب 41،پ 17،ط همکف32322063
اصفهاناصفهاناصفهان5374داروخانه دکتر مهدوياصفهان،اصفهان،اصفهان،خيابان محتشم کاشاني،خيابان حکيم نظامي،جنب مرکز ليزر،پ 1،ط 136287456
اصفهاناصفهانبادرود1079داروخانه فيروز پوربادرود-داروخانه فيروز بخت34343080
اصفهاناصفهانباغ بهادران757داروخانه رازياصفهان،لنجان،باغ بهادران،شهر باغ بهادران،شهرداري،کوچه تلفنخانه،خيابان شهرداري،پ 79،ط همکف56225100
اصفهاناصفهانباغ بهادران758داروخانه دكتر اسماعيلياصفهان،لنجان،باغ بهادران،شهر چرمهين،امام خميني،خيابان شاهد،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف56254060
اصفهاناصفهانبرخوار421داروخانه بوعلياصفهان،برخوار،مرکزي،شهر دولت آباد،طالقاني،بلوار طالقاني،خيابان علي ابن ابيطالب،پ 3،ط اول35822556
اصفهاناصفهانبهارستان4460امينسپاهانشهر بلوار الغدير مجتمع هما36515022
اصفهاناصفهانتيران و کرون2377باراناصفهان،تيران و کرون،مرکزي،شهر تيران،منطقه 1،خيابان طالقاني شمالي،بلوار امام خميني،پ 641،ط همکف43225664
اصفهاناصفهانچادگان4997داروخانه دکتر علوي شوشترياصفهان،اصفهان،مرکزي،براآن شمالي،روستا دستجاء،خيابان اصلي،خيابان 22بهمن،پ 150،ط همکف38842785
اصفهاناصفهانخميني شهر2791داروخانه دكتر شيروياصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،فروشان،چهارراه امام حسين،خيابان شهيد صدوقي،پ 49،ط همکف33514322
اصفهاناصفهانخميني شهر4871ترنجاصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،خميني شهر،کوچه شهيد محمد حسين حاجيان،کوچه 2 شنبه بازار،پ 0،ط همکف33674034
اصفهاناصفهانخميني شهر5518بازار روزاصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،منظريه،بلوار دانشجو،ميدان نماز،پ 169،ط همکف33605899
اصفهاناصفهاندرچه پياز4019هيرداددرچه-خ شزيعتي-نبش ک آسمان33764112
اصفهاناصفهانزرين شهر604داروخانه گل افشاناصفهان،لنجان،مرکزي،شهر زرين شهر،باهنر،کوچه شهيد حسن عابدي،بلوار باهنر،پ 178،ط همکف42232260
اصفهاناصفهانزرين شهر764داروخانه دكتر كرامتياصفهان،لنجان،مرکزي،شهر چمگردان،اباذر،کوچه ايمان،کوچه لقمان،پ 3،ط همکف52242167
اصفهاناصفهانزرين شهر3600روشنكزرين شهر-خيابان امام شمالي-جنب كتابفروشي فرهنگ32224855
اصفهاناصفهانسميرم2775ناروناصفهان،سميرم،مرکزي،شهر سميرم،خواجگان،بلوار دکتررائي زاده،کوچه طيار،پ 0،ط همکف23222277
اصفهاناصفهانشاهين شهر348پروماشاهين شهر-خيابان مخابرات-فرعي11 غربي-روبروي ورزشگاه تختي25224079
اصفهاناصفهانشاهين شهر2777داروخانه دكتر احمدياصفهان،شاهين شهر و ميمه،مرکزي،شهر شاهين شهر،فردوسي،کوچه فرعي 2 غربي،خيابان فردوسي،پ 66،ط همکف35242420
اصفهاناصفهانشاهين شهر4601داروخانه دکتر وراديشاهين شهر خ فردوسي فرعي 2 غربي35243232
اصفهاناصفهانفلاورجان218داروخانه پاستورفلاورجان-خيابان طالقاني جنب پمپ بنزين53224811
اصفهاناصفهانفلاورجان1100داروخانه كليشاد (آذرباني)اصفهان،فلاورجان،مرکزي،شهر کليشادوسودرجان،کليشاد،کوچه امام صادق 22،خيابان شهيد مطهري،پ 469،ط همکف37483070
اصفهاناصفهانفلاورجان1102داروخانه لنجاناصفهان،فلاورجان،پيربکران،شهر پيربکران،شهداي پاواک،کوچه 13آبان،خيابان شهداي پاواک،پ 9،ط همکف37222755
اصفهاناصفهانفلاورجان1438داروخانه دكتر رمضانياصفهان،فلاورجان،قهدريجان،شهر قهدريجان،امام خميني،کوچه شهيد شفيع زاده،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف37508866
اصفهاناصفهانفلاورجان1564داروخانه خواجه شيرانياصفهان،اصفهان،زرين شهر،زرين شهر،خيابان امام،خيابان امام،پ 1،ط 142229617
اصفهاناصفهانفلاورجان2302داروخانه دكتر پيريايياصفهان،فلاورجان،مرکزي،شهر فلاورجان،طالقاني،کوچه دوم،خيابان طالقاني،پ 197،ط همکف37423008
اصفهاناصفهانفلاورجان2671گلهاپير بكران-بازار ملت-طبقه همكف37222956
اصفهاناصفهانفلاورجان3198داروخانه دكتر رحيمياصفهان،فلاورجان،قهدريجان،شهر قهدريجان،امام خميني،کوچه شهيد تقي موذني،کوچه بازار،پ 0،ط همکف37507371
اصفهاناصفهانفلاورجان3869داروخانه دكتر صادقيفلاورجان خيابان مطهري جنب درمانگاه سوم شعبان37425374
اصفهاناصفهانفلاورجان4069داروخانه مصيبفلاورجان-کليشاد-بلوار پيروزي37446999
اصفهاناصفهانفلاورجان4396سجاديفلاورجان-کمربندي امام خميني مقابل بيمارستان امام خميني37430570
اصفهاناصفهانفولاد شهر682داروخانه طالاريفولاد شهر-بلوار مطهري-محله B4-52629552
اصفهاناصفهانکاشان1293داروخانه طبسياصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،شهيد بهشتي،کوچه آزادي هجدهم_[مسجد شامخي]،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف54444433
اصفهاناصفهانکاشان1354مركزيكاشان-خيابان شهيد رجايي-جنب عكاسي وحدت34463725
اصفهاناصفهانکاشان1359داروخانه ديكاشان-خيابان شهيد رجايي-جنب بيمارستان نبوي44460133
اصفهاناصفهانکاشان1501ثامناصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،بازار زرگرها،کوچه (بازارزرگرها)،کوچه (درب زنجير)،پ 0،ط همکف54446573
اصفهاناصفهانکاشان1751داروخانه قانوناصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،شهيد بهشتي،کوچه آزادي 27،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف44460967
اصفهاناصفهانکاشان1883داروخانه دكتر سيدياصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،شهيد رجايي،خيابان شهيد رجايي،بن بست انديشه 31،پ 0،ساختمان پزشکان مرکزي،ط اول44469694
اصفهاناصفهانکاشان1937مهتاباصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،آيت اله کاشاني،خيابان آيت اله کاشاني،خيابان بابا افضل،پ 45،ط همکف55445133
اصفهاناصفهانکاشان3180داروخانه دکتر ايران منشاصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،درب عطا،کوچه شهيد صدوقي،خيابان آيت اله يثربي،پ 0،ط همکف55234438
اصفهاناصفهانکاشان4183داروخانه دکترمعمار کرمانياصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،معلم،خيابان شهيد بهشتي،خيابان زين العابدين کاشي،پ 0،ساختمان رازي،ط همکف55540899
اصفهاناصفهانکاشان4864هايپر وندااصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،امام رضا،کوچه 8،بلوار امام رضا،پ 17353،ط همکف55435005
اصفهاناصفهانکاشان4952داروخانه دانشاصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،دانش،خيابان ايمان،کوچه شهيد رحيمي زارع،پ 0،ط همکف55548538
اصفهاناصفهانکاشان5052سينااصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،بازار زرگرها،کوچه بازار زرگرها،کوچه درب زنجير،پ 0،ط همکف55449189
اصفهاناصفهانگلپايگان2757داروخانه دكتر كارگزارياصفهان،گلپايگان،مرکزي،شهر گلپايگان،امام خميني،کوچه امام خميني 2،خيابان امام خميني،پ 251،ط همکفشرقي23235200
اصفهاناصفهانگلپايگان3071آناگلپايگان-خبابان امام-روبروي خيابان سعيدي23239599
اصفهاناصفهانگلپايگان4393ماهانگلپايگان-کمربندي-فروشگاه ماهان57331975
اصفهاناصفهاننجف آباد93داروخانه صبحانينجف آباد-خيابان شريعتي-چهار راه بازار-32629418
اصفهاناصفهاننجف آباد417احمدياناصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،رياضي،خيابان ميرداماد،کوچه بازارچه مطهري،پ 0،ط همکف32622232
اصفهاناصفهاننجف آباد878داروخانه دكتر حجتياصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،باغ ملي،خيابان شيخ بهايي،خيابان امام خميني،پ -80،ط همکف32642101
اصفهاناصفهاننجف آباد1076داروخانه دكتر لطفياصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،امام خميني،خيابان شيخ بهايي،خيابان امام خميني،پ 125،ط همکف32613437
اصفهانچهارمحال و بختياريبروجن3263داروخانه دكتر اسديناغان-خيابان امام-نرسيده به ميدان امام26373874
اصفهانچهارمحال و بختياريبروجن3960بهداشتي محمديفارسان -ميدان امام خميني-روبرو آزمايشگاه مرکزي37224338
اصفهانچهارمحال و بختياريبروجن4528داروخانه ناصريبروجن ميدان شهيد بهشتي بلوار شهيد بنايي روبروي اورژانس34220865
اصفهانچهارمحال و بختياريبروجن5308داروخانه دکتر شايقچهارمحال وبختياري،بروجن،مرکزي،شهر بروجن،فردوسي،کوچه هلال احمر،بلوار مدرس،پ 17،ط همکف48567611
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد1995داروخانه دكتر صحرائيانچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،خ 12محرم،خيابان ملت،خيابان 12 محرم،پ 0،پاساژ سيدي،ط همکف32220135
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد2025داروخانه شفابروجن-بلوار مدرس-بالاتر از فلکه شهرداري-درمانگاه صادقيه بروجن34226390
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد2063داروخانه امتفرادنبه-بلوار آزادي34522284
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد2150داروخانه دكتر پور حيدرچهارمحال وبختياري،بروجن،مرکزي،شهر بروجن،رودکي،کوچه تدين،بلوار ملت،پ 36،ط همکف34227424
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد2152گل پسندچهارمحال وبختياري،لردگان،مرکزي،شهر لردگان،خ وليعصر،خيابان چشمه برم،خيابان ولي عصر ( عج )،پ 658،ط همکف34442731
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد2342نگينچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،فردوسي،کوچه 7،خيابان فردوسي،پ 0،ط همکف32220345
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد4125طوفانفارسان-خ شهيد بهشتي -پاساژامام رضا مغازه چهارم33232648
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد4587عروس و دامادشهرکرد خ ملت38524739
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد5124روژاچهارمحال وبختياري،فارسان،مرکزي،شهر فارسان،ميدان امام،خيابان اشرفي اصفهاني،خيابان بهشتي،پ 0،ط همکف33227126
اصفهانچهارمحال و بختياريشهر کرد5285داروخانه دکتر نصيريچهارمحال وبختياري،اردل،مرکزي،شهر اردل،بانک مسکن،خيابان سپاه پاسداران،بلوار شهدا،پ 0،ط همکف36223944
تبريزآذربايجان شرقياسکو601داروخانه پاستوراسکو - خيابان امام جنب اداره آموزش و پرورش33222005
تبريزآذربايجان شرقياهر2223اميرخانياهر - شهرک فاز 3 پشت بنگاه ونک44229233
تبريزآذربايجان شرقيبناب272داروخانه نجفيبناب - خيابان امام ميدان امام حسين پلاک 1437223014
تبريزآذربايجان شرقيبناب555داروخانه آذربايجانبناب - خيابان امام فلکه امام حسين پلاک 740737222454
تبريزآذربايجان شرقيتبريز35داروخانه اسکندري نژادتبريز - اول خيابان 17 شهريور جديد چهارراه باغ شمال پلاک 645635530403
تبريزآذربايجان شرقيتبريز42داروخانه اشرفيانتبريز - خيابان عباسي نبش پل توانير جنب مجتمع پزشکي اطباء پلاک 233236576655
تبريزآذربايجان شرقيتبريز77داروخانه باخترتبريز - آبرسان خ امام روبرو ي خانه فرهنگ33346986
تبريزآذربايجان شرقيتبريز83داروخانه شاه محمد زادهتبريز - ميدان فهميده مرکز خريد رشديه36689020
تبريزآذربايجان شرقيتبريز115داروخانه تهرانتبريز - تربيت سنگ فرش روبروي پاساژ شمس تبريزي پلاک 835552815
تبريزآذربايجان شرقيتبريز176فروشگاه نيکوتبريز - خ حجتي نرسيده به ايستگاه کريم آباد خ شهيد ظهيري پ 6532828998
تبريزآذربايجان شرقيتبريز238داروخانه سلطان پورتبريز - 17 شهريور جديد35560510
تبريزآذربايجان شرقيتبريز505داروخانه فهيميتبريز - خيابان آخوني فلکه پارک جنب انتقال خون32882828
تبريزآذربايجان شرقيتبريز625داروخانه دربانيتبريز - خيابان حجتي روبروي 14 متري سعدي نبش کوي قناديان32804496
تبريزآذربايجان شرقيتبريز706داروخانه معلمتبريز - زعفرانيه فلکه اول زعفرانيه33304739
تبريزآذربايجان شرقيتبريز723صدفتبريز - خيابان جمهوري پاساژ پيام طبقه اول پلاک آبي 1235539911
تبريزآذربايجان شرقيتبريز982داروخانه زرگريتبريز - سه راه بهشتي خ شهيد قره باغي32671836
تبريزآذربايجان شرقيتبريز1111داروخانه رستميتبريز - ياغچيان - خيابان شفا33845456
تبريزآذربايجان شرقيتبريز1448داروخانه رهنماي ساداتتبريز - باغميشه ميدان ارغوان جنب کلينيک آذربايجان36676892
تبريزآذربايجان شرقيتبريز2304داروخانه فخيمتبريز - نصف راه جنب کوي اشکان34436111
تبريزآذربايجان شرقيتبريز2470داروخانه عليزادهتبريز - خيابان شهيد قره باغي سه راه بهشتي پلاک 660132675137
تبريزآذربايجان شرقيتبريز2725داروخانه دوزدوزانسراب - دوزدوزان به طرف مهروان جنب ميدان بسيج43222425
تبريزآذربايجان شرقيتبريز3782داروخانه جليليانتبريز - شهرک طالقاني روبروي اتو فتحي34751676
تبريزآذربايجان شرقيتبريز3830داروخانه ببريتبريز - خيابان شمس تبريزي ايستگاه امير خيز32660071
تبريزآذربايجان شرقيتبريز3851داروخانه فيض الهيتبريز - 17شهريور جديد جنب چلو کبابي افتخاري35554022
تبريزآذربايجان شرقيتبريز3877داروخانه فارابيتبريز - ياغچيان نبش فلکه اصلي ياغچيان33845151
تبريزآذربايجان شرقيتبريز4080داروخانه مركزيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،تجلائي،خيابان عطارنيشابوري،خيابان نيکان،پ 10،ط اول35443970
تبريزآذربايجان شرقيتبريز4113قليپورتبريز -پاساژ110 -طبقه همکف -پلاک2235566357
تبريزآذربايجان شرقيتبريز4465داروخانه حايريآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مارالان،خيابان شهيد منتظري،بلوار آزادي،پ 0،ط همکف35401825
تبريزآذربايجان شرقيتبريز4581داروخانه رجبيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شهرک مصلي،خيابان نياوران دوم،کوچه پنجم،پ 0،ق426،ط اول36380461
تبريزآذربايجان شرقيتبريز4811داروخانه نجفلوتبريز - خيابان آزادي مابين ساختمان شيخ الرئيس وآتيه33340471
تبريزآذربايجان شرقيتبريز4972داروخانه احديانتبريز -خيابان رسالت جنب مسجد امام حسن34436405
تبريزآذربايجان شرقيتبريز5257داروخانه اسد آباديتبريز - خيابان بهار - داخل بيمارستان اسد آبادي پلاک 2032825212
تبريزآذربايجان شرقيتبريز5328ائل آي حياتتبريز - جاده تهران - 3کيلومتر بعداز کافي شاپ وحيد - جنب ساختمان بارز36305622
تبريزآذربايجان شرقيتبريز5513داروخانه حسن زادهآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مارالان،کوچه شهيد پارسا،بلوار آزادي،پ 11،ط همکف33346594
تبريزآذربايجان شرقيتبريز5689فجرآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شهرک نور،کوچه 6متري اول شرقي،خيابان 12متري ثمين،پ -6،ط همکف34453383
تبريزآذربايجان شرقيتبريز5934داروختنه دكتر حاجي لوآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،منجم،بلوار آزادگان جنوبي،خيابان نيروي هوايي(منجم)،پ 806،ط همکف32816241
تبريزآذربايجان شرقيتبريز5946داروخانه دكتر گنجعليآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،قطران،کوچه اسلامي،بلوار 22 بهمن،پ 0،ساختمان تجاري دميري،ط همکف434414171
تبريزآذربايجان شرقيسراب134داروخانه شيرازيسراب - چهاراره فردوسي اول خ فردوسي43223553
تبريزآذربايجان شرقيشهر جديد سهند5730داروخانه دکتر سلاميآذربايجان شرقي،اسکو،مرکزي،شهر شهرجديدسهند،فاز 2،خيابان 20متري مجلسي،خيابان 35 متري،پ 0،ط همکف33440715
تبريزآذربايجان شرقيعجب شير189داروخانه مهرعجب شير - خيابان امام37622225
تبريزآذربايجان شرقيمراغه279داروخانه مصباحمراغه - خيابان خواجه نصير37236004
تبريزآذربايجان شرقيمراغه286داروخانه رازيمراغه - خيابان قدس روبروي فرش راوندي پلاک 2415 -242132223867
تبريزآذربايجان شرقيمراغه689داروخانه شفقمراغه - خيابان شهيد بهشتي جنب پاساژ آينه پلاک 3232228711
تبريزآذربايجان شرقيمراغه3958داروخانه مختاريمراغه -ميدان مصلي ابتداي خ امام روبروي بانک سينا33727651
تبريزآذربايجان شرقيمراغه5128داروخانه رامين فرمراغه - خيابان خواجه نصير روبروي بانک آينده37224661
تبريزآذربايجان شرقيمرند157داروخانه کوه کمريمرند - خيابان امام جنب مسجد المهدي پلاک 38034232065
تبريزآذربايجان شرقيمرند2505داروخانه رضاييمرند - خيابان امام پاين تراز داروخانه کوه کمري42236705
تبريزآذربايجان شرقيمرند4059داروخانه دل حامدآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مارالان،خيابان عطارنيشابوري،بلوار شهيد منتظري،پ 0،ط همکف35442239
تبريزآذربايجان شرقيمهربان2212داروخانه افندي پورمهربان - خيابان امام روبروي بازار امام رضا43123161
تبريزآذربايجان شرقيميانه1335شايانميانه خ امام بازار حاج عبدالحسين52223238
تبريزآذربايجان شرقيميانه5736موسويآذربايجان شرقي،ميانه،مرکزي،شهر ميانه،ميدان ازادي،ميدان آزادي،کوچه نيري (نجاران)،پ 38،ط همکف52232748
تبريزآذربايجان شرقيهشترود1619داروخانه ايرجيهشترود - خيابان امام چهار راه امام52225881
تبريززنجانخرمدره280298داروخانه کلانتريخرم دره - ميدان قائم خيابان سيد جمال الدين35526001
تبريززنجانزنجان5198داروخانه چاوشيزنجان - خيابان سعدي وسط ساختمان صدف طبقه زيرزمين33224466
تبريززنجانزنجان5202داروخانه حريريزنجان - خيابان سعدي وسط ساختمان فارابي33327697
تبريززنجانزنجان5206داروخانه حلاجيزنجان - چهارراه سعدي به سمت سعدي شمالي ساختمان پزشکان مهرطبقه زيرزمين37842607
تبريززنجانزنجان5208داروخانه بوعليزنجان - خيابان سعدي وسط پايين تراز پاساژ گلها33328880
تبريززنجانزنجان5209داروخانه پرنيانيزنجان - چهارراه سعدي جنب سازمان انتقال خون35241717
تبريززنجانزنجان5212داروخانه آيت الهيزنجان - خيابان زينبيه نبش کوچه صميمي فرد ساختمان سهيل33234445
تبريززنجانزنجان5554فروشگاه بارانزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،اسلام آباد،خيابان شهيدعلي موسوي،خيابان شهيدآيت اله مدني،پ 266،ط همکف33530437
تبريززنجانزنجان6048آرايشي قياسيزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،سعدي شمالي،کوچه شهيد علي اکبر اسماعيلي،خيابان سرباز،پ 200،ساختمان شمس،ط زير زمين33553888
تبريززنجانزنجان280156داروخانه جالينوسزنجان - شهرک کارمندان - فاز3 - خيابان اول14240611
تبريززنجانزنجان280170داروخانه پاستورزنجان - چهارراه انقلاب ابتداي سعدي وسط ساختمتن پزشکان پاستور33232502
تبريززنجانزنجان280180داروخانه محسنياسلام آباد - خيابان 20متري مدني - روبروي بانک ملت35232254
تبريززنجانزنجان280181داروخانه آصفياسلام آباد - خيابان 20متري مدني - روبروي بانک سپه35230641
تبريززنجانزنجان280293داروخانه عباسچيانزنجان - ميدان انقلاب33226740
تبريززنجانزنجان280350داروخانه جماليزنجان - ميدان ارک روبروي بيمارستان بهشتي33226899
تبريززنجانزنجان281039داروخانه شايان جوصائين قلعه - خيابان امام روبروي بانک صادرات35621390
تبريززنجانزنجان281069داروخانه بيگدليزنجان - سه راه امجديه(فرودگاه) - درمان گاه شهدا گمنام بسيج35265777
تبريززنجانزنجان281945داروخانه اکبريزنجان - خيابان شيخ فضل الله35233919
تبريززنجانقيدار280208داروخانه برجسته بافخدابنده - خيابان امام روبروي پارک34222242
تهران-شرقتهرانتهران10412داروخانه آقاسيانتهران _ تهران _ شهرتهران _ پاسداران _ خيابان شهيد مصطفي وفامنش _ خيابان مکران شمالي پلاک 18.001 _ طبقه همکف22981550
تهران-شرقتهرانتهران10632داروخانه دکتر فلاح کهنتهران _ تهران _ شهرتهران _ قيطريه _ کوچه تابان _ بلوار شهيد سيد علي اندرزگو پلاک 67 _ طبقه اول22697428
تهران-شرقتهرانتهران11103داروخانه سبا زعفرانيهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،زعفرانيه،خيابان يکتا،خيابان وليعصر (عج)،پ 2892،مجتمع تجاري زعفرانيه،ط همکف6222709990
تهران-شرقتهرانتهران11580داروخانه دکتر انديشه منشيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تجريش،خيابان دربند،خيابان شهرداري،پ 41،ط همکف22710450
تهران-شرقتهرانتهران30132داروخانه پوياتهران _ تهران _ شهرتهران _ قلهک _ خيابان سيما شمالي _ خيابان امام زاده پلاک 8 _ طبقه همکف22614881
تهران-شرقتهرانتهران30200داروخانه قانونتهران _ تهران _ شهرتهران _ ونک _ خيابان ولي عصر _ ميدان ونک پلاک 1 _ طبقه همکف88779360
تهران-شرقتهرانتهران30305داروخانه پريسکاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميرداماد،خيابان پگاه،بلوار ميرداماد،پ 192،ط دومشمالي22909478
تهران-شرقتهرانتهران30730شرکت حاميان اميد فرداتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شريعتي،کوچه نوآور،خيابان دکتر علي شريعتي،پ 1406،پاساژ قلهک،ط هشتم122604985
تهران-شرقتهرانتهران40213داروخانه جرجانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خاک سفيد،خيابان شهيد محسن مرادي،خيابان روشن شرقي،پ 31،ط همکف77331455
تهران-شرقتهرانتهران40214داروخانه دكتر حكيم شرقتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه تهرانپارس،کوچه معارف،کوچه بهشت 3،پ 46،ط همکف77316306
تهران-شرقتهرانتهران40221داروخانه دکتر مقدم علياتهران _ تهران _ شهرتهران _ خاک سفيد _ کوچه آزادي _ خيابان شهيد منصور زهدي (امين) پلاک 444 _ طبقه اول77321822
تهران-شرقتهرانتهران40240داروخانه دکتر حبيبيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد داريوش سلطاني (137)،بزرگراه شهيد زين الدين (وفادار)،پ 256،ط همکف77347813
تهران-شرقتهرانتهران40254داروخانه دکتر آسايشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد شمالي،خيابان شهيد جمشيد رضائي (142)،خيابان شهيد آيت اله مدني،پ 1424،ط همکف77453866
تهران-شرقتهرانتهران40616داروخانه صبح اميدتهران _ تهران _ شهرتهران _ قنات کوثر _ خيابان 35 متري استقلال _ ميدان اميد پلاک 0 _ طبقه اول77042005
تهران-شرقتهرانتهران40759داروخانه دكتراسديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شهيد بهشتي،خيابان نارنجستان شمالي،خيابان سروستان دوم،پ 0،ساختمان نسترن 21،ط اول1277116949
تهران-شرقتهرانتهران40795داروخانه دكتر عابدينيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،کوچه شهيد رضامند (ريحاني)،خيابان شهيد قليچ خاني (نعيم شرقي)،پ 39،ط -122321012
تهران-شرقتهرانتهران40805امير چوپانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خاک سفيد،خيابان شهيد قدرت اله آورزماني (نهضت)،کوچه مسجد حضرت ابوالفضل (ع)،پ 64،ط همکف77121096
تهران-شرقتهرانتهران41667فروشگاه كيشقنات كوثر 20متري مسجد بين كوچه 6 و 7 مركزي پ 6777386077
تهران-شرقتهرانتهران41696داروخانه دكتر منصوريتهران _ تهران _ شهرتهران _ خاک سفيد _ کوچه مدرسه _ خيابان شهيد منصور زهدي (امين) پلاک 688 _ طبقه همکف77327691
تهران-شرقتهرانتهران41873داروخانه دکتر سقازادهتهران _ تهران _ شهرتهران _ خاک سفيد _ خيابان شهيد منصور زهدي (امين) _ خيابان 20متري امير شرقي پلاک 264 _ طبقه همکف77121258
تهران-شرقتهرانتهران41886داروخانه دکتر حسينيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد عباس برغمدي (222 شرقي)،خيابان شهيد داريوش سلطاني (137)،پ 243،س پانيذ،ط اول176792706
تهران-شرقتهرانتهران41938داروخانه بيمارستان تهرانپارستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيدان مهدوي زفرقندي (196غربي)،ميدان فلکه سوم تهرانپارس،پ 330،ط همکف77717737
تهران-شرقتهرانتهران42004الغديرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،هنگام،خيابان 42،خيابان هنگام،پ 247،ط همکف77137750
تهران-شرقتهرانتهران60122ارکيدهتهران _ تهران _ شهرتهران _ يوسف آباد _ خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي _ خيابان وليعصر پلاک 1960 _ طبقه همکف88957455
تهران-شرقتهرانتهران60165داروخانه قديانلوتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهيد مطهري _ خيابان ميرزاي شيرازي _ خيابان شهيد استاد مطهري پلاک 382 _ طبقه همکف88842728
تهران-شرقتهرانتهران60404داروخانه ميرگليتهران _ تهران _ شهرتهران _ امير آباد شمالي _ خيابان شهيد رضا صادقي (10) _ خيابان کارگر شمالي پلاک 1917 _ طبقه همکف88029857
تهران-شرقتهرانتهران60506داروخانه روزانه کختهران _ تهران _ شهرتهران _ جمالزاده شمالي _ کوچه حجت _ خيابان دکتر محمد قريب پلاک 109 _ طبقه همکف66934024
تهران-شرقتهرانتهران60526داروخانه دكتر هوشمندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کشاورز،خيابان وليعصر،کوچه ارژنگ،پ 20،ط همکف88891534
تهران-شرقتهرانتهران60808داروخانه کيانپارستهران _ تهران _ شهرتهران _ شهيد بهشتي _ خيابان ششم _ خيابان قائم مقام فراهاني پلاک 153 _ طبقه همکف88750879
تهران-شرقتهرانتهران63141داروخانه دکتر پور اسمعيلتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اميرآباد،خيابان شهيد رضا صادقي (10)،خيابان کارگر شمالي،پ 1917،ساختمان امير،ط هشتم80288029858
تهران-شرقتهرانتهران80826داروخانه آيتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد فرامرز ابراهيم،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 495،ط همکف77913178
تهران-شرقتهرانتهران81708داروخانه نيرو بخشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد شمالي،خيابان شهيد علي اصغر حيدري،خيابان شهيد عزيز نوروزي فرد،پ 1،ط همکف77816060
تهران-شرقتهرانتهران81802داروخانه محترم بنژامينتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ خيابان شهيد اسماعيل افشاري _ خيابان دماوند پلاک 735 _ طبقه همکف77812030
تهران-شرقتهرانتهران82277داروخانه دكتر بهشتيوحيديه ميدان تسليحات فاطمه غربي روبروي مسجد پ 577838429
تهران-شرقتهرانتهران82508داروخانه دکتر کاشيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد،خيابان شهيد برادران رضائي،ميدان تسليحات،پ 70،ط همکف77030063
تهران-شرقتهرانتهران110101داروخانه دکتر همتيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جمالزاده،خيابان شهيد غلامرضا حمصيان،بلوار کشاورز،پ 119،مجتمع پزشکي کوثر،ط چهارم1766921527
تهران-شرقتهرانتهران120222يوسفخ ناصر خسرو پاساژ نشاط قديم ط همکف پ 1033111654
تهران-شرقتهرانتهران120811داروخانه رازيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان وحدت اسلامي،خيابان وحدت اسلامي،بن بست رازي،پ 8،ط همکف88814144
تهران-شرقتهرانتهران121363فروشگاه محمدخانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ ناصر خسرو _ خيابان ناصر خسرو _ بن بست امامي پلاک 3 _ طبقه همکف33970206
تهران-شرقتهرانتهران121519صدفتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه مولوي،خيابان مولوي،خيابان صاحب جمع،پ 0،ساختمان بنگاه ميلاد قائم،ط همکف55572039
تهران-شرقتهرانتهران121559داروخانه دکتر امام جمعهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه وحدت اسلامي،کوچه شهيد حسن خندان،خيابان وحدت اسلامي،پ 349،ط همکف55606533
تهران-شرقتهرانتهران130206سروشتهران _ تهران _ شهرتهران _ نيروي هوائي _ خيابان شهيد آريافر (5/26) _ خيابان پنجم نيروي هوائي پلاک 127 _ طبقه همکف77402924
تهران-شرقتهرانتهران130713مطب دكتر سميعيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران نو _ خيابان شهيد داود محمدي _ خيابان بلال حبشي پلاک 176 _ طبقه همکف77430893
تهران-شرقتهرانتهران131369داروخانه دكتر حسنيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تسليحات _ خيابان شهيد رضا وثيقي انصاري فر _ خيابان شهيد يداله سليمي افضل پلاک 7 _ طبقه همکف77699551
تهران-شرقتهرانتهران140702داروخانه شكوفهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مقداد،خيابان شهيد محمود کريمشاهيان،خيابان پيروزي،پ 144،ط همکف7470579
تهران-شرقتهرانتهران140744داروخانه شبانه روزي ابيانهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پرستار جنوبي،خيابان ائمه اطهار،خيابان نبرد،پ 427،ط همکف33064341
تهران-شرقتهرانتهران140817داروخانه رازي تهرانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،غياثي،کوچه شهيد سيد احمد حسيني،خيابان شهيد محمدحسين آيت اله سعيدي،پ 104،ط همکف33706444
تهران-شرقتهرانتهران140819داروخانه کيميا پارستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،غياثي،خيابان شهيد عابديني،بن بست زندي،پ 2،ط همکفغربي3723419
تهران-شرقتهرانتهران140902داروخانه دکتر ارستهران _ تهران _ شهرتهران _ پيروزي _ کوچه وحدتي _ خيابان برادران شهيد افراسيابي پلاک 473 _ طبقه همکف77477631
تهران-شرقتهرانتهران148220گالري کوبيسمتهران _ تهران _ شهرتهران _ شيوا _ خيابان برادران شهيد واضحي فرد _ خيابان شهيد اکبر پورعبدي پلاک 202 _ طبقه همکف33184989
تهران-شرقتهرانتهران148244کاميار رمضانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نبي اکرم،کوچه شهيد حسين اکبري،خيابان ش حجت الاسلام مهدي شاه آبادي،پ 113،ط همکف33082418
تهران-شرقتهرانتهران150176داروخانه سوگندتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک رضويه (کاروان ) _ خيابان شهيد حاج حسين اسکندرلو _ خيابان امام سجاد ( ع ) پلاک 75 _ طبقه همکف33247700
تهران-شرقتهرانتهران150330صدفکيانشهر-خيابان ابراهيمي-روبروي پارک امير کبير-پلاک6233882708
تهران-شرقتهرانتهران150916داروخانه شبانه روزي مشريهتهران _ تهران _ شهرتهران _ مشيريه _ ميدان ثامن الحجج _ خيابان شهيد برادارن مزيناني (صالحي ) پلاک 486 _ طبقه همکف33863928
تهران-شرقتهرانتهران151001داروخانه هجرتتهران _ تهران _ شهرتهران _ مسعوديه _ کوچه شيرازي _ خيابان ابومسلم خراساني پلاک 149 _ طبقه همکف33866048
تهران-شرقتهرانتهران151701داروخانه زارعتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه،خيابان شهيد کاظم نشوه (سازمان آب)،بلوار شهيد حسن عبدالرضا (بهار)،پ 320،ط همکف77307828
تهران-شرقتهرانتهران151758داروخانه دکتر لنگريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،افسريه،خيابان شهيد کنگاوري (29)،خيابان شهيد عليرضا سوئيزي 15متري سوم،پ 406،ط همکف33223921
تهران-شرقتهرانتهران170223داروخانه صبورتهران _ تهران _ شهرتهران _ آب موتور _ کوچه شهيد جعفر قانع _ خيابان شهيد عليرضا کندي پلاک 30 _ طبقه همکف33174291
تهران-شرقتهرانتهران250106داروخانه شبانه روزي دکتر بانيتهران _ ورامين _ شهرورامين _ مجتمع ادارات _ خيابان امير کبير _ خيابان کار پلاک 8 _ طبقه همکف36245678
تهران-شرقتهرانتهران250126داروخانه صادقيتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،ميدان رازي،خيابان 15 خرداد،پ 395.001،ط همکف22823033
تهران-شرقتهرانتهران250131داروخانه دكتر نصرتتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،(پاکدشت)،کوچه شهيد حسن قمي،خيابان شهيد مطهري،پ 130،ط همکف36026429
تهران-شرقتهرانتهران250132داروخانه دكتر احد پور ( قمي )تهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ بلوار امام خميني _ خيابان اصلي پلاک 0 _ طبقه همکف36125700
تهران-شرقتهرانتهران250134داروخانه قدستهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ خيابان محمدآباد (پاسدار) _ کوچه مهديه 18 پلاک 3 _ طبقه همکف36147865
تهران-شرقتهرانتهران250137داروخانه مركزي مامازندتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ پاکدشت _ خيابان شاهد _ بلوار امام رضا (ع ) پلاک 335 _ طبقه اول36022223
تهران-شرقتهرانتهران250139داروخانه دكتر احمدي زادهتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ (پاکدشت) _ کوچه شهيد هاشمي نژاد _ بلوار شمالي شهيد قمي پلاک 162 _ طبقه همکف36020766
تهران-شرقتهرانتهران250141داروخانه دكتر احسان رضازادهتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ (پاکدشت) _ کوچه شهداي صمديان _ خيابان شهيد مطهري پلاک 353 _ طبقه همکف36046444
تهران-شرقتهرانتهران250160داروخانه دكتر البكيتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،زيباشهر،خيابان شهيد سيدحسين اسکندري،خيابان شهيد دکتربهشتي،پ 306،ط همکف36177102
تهران-شرقتهرانتهران250165داروخانه دكتر ليلا كنيتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ باقرآباد _ کوچه شهيدعليزاده (نرگس 3) _ خيابان بسيج پلاک 193 _ طبقه همکف36133939
تهران-شرقتهرانتهران250185داروخانه حصار امير تهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ (پاکدشت) _ کوچه ياسر سوم _ خيابان شهداي بوربور پلاک 139 _ طبقه اول36032518
تهران-شرقتهرانتهران250216داروخانه دكتر صديقه جديديورامين ميدان چوب بري ابتداي خ 15 خرداد جنب درمانگاه بوعلي36140248
تهران-شرقتهرانتهران250217داروخانه دكتر يوسفيورامين خ شهيد باهنر بعد ار خ كرماني جنب درمانگاه بزگمهر36279779
تهران-شرقتهرانتهران250240كيش كالاتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،خيابان امام خميني،بلوار امام خميني،پ 177،پ مهدي،ط همکف36127497
تهران-شرقتهرانتهران250241داروخانه شكوهي زادهتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ خيابان اصلي _ خيابان آزادگان پلاک 0 _ طبقه همکف36125181
تهران-شرقتهرانتهران250295داروخانه دکتر پريسا تابانتهران _ ورامين _ شهرورامين _ امرآباد _ ميدان آزادگان _ خيابان آزادگان پلاک 4 _ طبقه همکف36284518
تهران-شرقتهرانتهران250297داروخانه دكتر محمدي بنادکوکيتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ زيباشهر _ خيابان اصلي _ خيابان شهيد بهشتي پلاک 117 _ طبقه همکف36157335
تهران-شرقتهرانتهران250303داروخانه فرشته خصلتپاکدشت خ شهيد مطهري بعد از پل کانال36030032
تهران-شرقتهرانتهران250573فروشگاه تاجيكتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،بلوار امام خميني،خيابان اصلي،پ 0،ط همکف36124907
تهران-شرقتهرانتهران250670داروخانه دکتر معقولتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،(پاکدشت)،خيابان شهيد مطهري،بلوار امام رضا (ع )،پ 572،ط همکف36022489
تهران-شرقتهرانتهران250681داروخانه شبانه روزي شفاتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،(پاکدشت)،خيابان شهيد امير مرادي ( جمهوري )،خيابان شهيد مطهري،پ 40،پ طوس،ط همکف36022068
تهران-شرقتهرانتهران250706داروخانه امير کبير ورامينتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،کوچه دانش،خيابان شهدا،پ 114،ط زير زمين36273381
تهران-شرقتهرانتهران250707داروخانه دکتر فرشاديپاکدشت نرسيده به خاتون آباد روبروي بيمارستان فوق تخصصي شهداي پاکدشت36464830
تهران-شرقتهرانتهران250710داروخانه شبانه روزي دکتر سعيدتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،دهوين،خيابان 15 خرداد،بلوار امام رضا،پ 246،ط همکف36221095
تهران-شرقتهرانتهران250717داروخانه دکتر حيدرزاده خرم آباتهران،پاکدشت،مرکزي،حصارامير،روستا مجتمع شهيدنامجو،(مجتمع شهيد نامجو)،بلوار شهداي پارچين،خيابان مجتمع شهيد نامجو،پ 0،بلوک نهم،ط همکف36073687
تهران-شرقتهرانتهران250767داروخانه دکتر روحيتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،خيابان اصلي،بلوار امام خميني،پ 1942،ط همکف26125016
تهران-شرقتهرانتهران250793داروخانه ملکي اصلتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،ميدان امام خميني،خيابان 15 خرداد،پ 13،ط همکف36252611
تهران-شرقتهرانتهران250829فروشگاه دنيزسمنان،گرمسار،ايوانکي،شهر ايوانکي،مطهري،خيابان مهتاب،خيابان انقلاب،پ 25،ط همکف34522312
تهران-شرقتهرانتهران250856گالري نيازسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،ميدان شهدا،کوچه انگارنويس،خيابان شهيدمنتظري (س ولي عصر)،پ 0،ط همکف34243492
تهران-شرقتهرانتهران250922داروخانه دکتر سعيد شکوهيتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،ميدان امام حسين،خيابان شهدا،پ 229،ط همکف36251991
تهران-شرقتهرانتهران403000داروخانه ژابيزتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قنات کوثر،خيابان سوم شرقي،بلوار مطهري،پ 57،ط همکف77363874
تهران-شرقتهرانتهران403006داروخانه دكتر خشنوديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي دانشگاه فاز 2،بلوار شهيدان،خيابان گلها،پ 0،درمانگاه،ط همکف77004848
تهران-غربتهراناسلامشهر180263داروخانه دکتر شريعتيتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ اسلام شهر _ بلوار بسيج _ خيابان مطهري پلاک 130 _ طبقه همکف56155294
تهران-غربتهرانتهران20200داروخانه دکتر بياتيتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرآرا _ کوچه فدائيان اسلام _ خيابان نيايش پلاک 105 _ طبقه همکف66508473
تهران-غربتهرانتهران20221داروخانه دادفرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،توحيد،خيابان فرزين،خيابان باقرخان،پ 131،ط همکف66434655
تهران-غربتهرانتهران20234داروخانه افشينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ستارخان،کوچه دوم،خيابان شهيد عباس غلامي،پ 2،ط اولشمالي44239734
تهران-غربتهرانتهران20248داروخانه كوهينيتهران _ تهران _ شهرتهران _ ستارخان _ خيابان شهيد مرتضي فياض _ خيابان ستارخان پلاک 742 _ طبقه همکف44218610
تهران-غربتهرانتهران20269داروخانه دكتر معصومه محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه،خيابان 24 متري خسرو شمالي،خيابان ستارخان،پ 585،ط همکف44229793
تهران-غربتهرانتهران20357رنگ و بو 110تهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرآرا _ کوچه مهربان _ خيابان بيستم پلاک 10 _ طبقه همکف88254449
تهران-غربتهرانتهران21027داروخانه دکتر آژتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه،ميدان اول صادقيه،خيابان ستارخان،پ 1080،س امير،ط همکف2844212915
تهران-غربتهرانتهران21085داروخانه ابن يمينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دريان نو،خيابان شهيد فلاحت پور(دهم)،خيابان شهيد خليل ميکائيلي،پ 16،ط همکف66557086
تهران-غربتهرانتهران21140داروخانه دکتر دهقانپورسعادت آباد ميدان کاج خيابان سرو شرقي خيابان بهزاد نبش کوچه علي اکبر پلاک 1222135418
تهران-غربتهرانتهران23818داروخانه دکتر اماميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي نصر،خيابان نصر،خيابان پانزدهم،پ 9،پاساژ بازارچه گيشا،ط همکف1588486503
تهران-غربتهرانتهران28022داروخانه دکتر نوروزيتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،خيابان طالقاني،کوچه کيان(بهمن9)،پ 1،ط اول46823176
تهران-غربتهرانتهران50215داروخانه عرفانتهران _ تهران _ شهرتهران _ پونک شمالي _ بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني _ خيابان بهار سوم پلاک 15 _ طبقه دوم44440648
تهران-غربتهرانتهران50314داروخانه دكتر نظيريتهران _ تهران _ شهرتهران _ انديشه _ کوچه شهيد محمدرضانادربيگي(پامچال) _ خيابان شهيد مرادي پلاک 4 _ طبقه همکف44112021
تهران-غربتهرانتهران50557داروخانه دكتر اديب هاشميتهران _ تهران _ شهرتهران _ المهدي _ کوچه يکم شرقي (شهيد گلستاني) _ خيابان شهيد سرلشکر جواد فکوري پلاک 41 _ طبقه همکف44800040
تهران-غربتهرانتهران56039داروخانه دکتر عروجيتهران _ تهران _ شهرتهران _ بيمه _ کوچه فيات _ خيابان عبدالرحمان نفيسي پلاک 59 _ طبقه همکف44666996
تهران-غربتهرانتهران57105داروخانه دکتر کريميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بيمه،خيابان ميرعبدالسعيد عظيمي،خيابان عبدالرحمان نفيسي،پ 53،ساختمان آبي،ط همکف544674428
تهران-غربتهرانتهران57114خانه وآشپزخانهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد مرکزي،کوچه لاله دوم،خيابان (بن خيام )،پ 1،مجتمع بعثت،بلوک D،ط همکف،و144456301
تهران-غربتهرانتهران90302داروخانه دکتر صارميتهران _ تهران _ شهرتهران _ شمشيري _ خيابان شهيد جعفرسلطاني _ خيابان شمشيري پلاک 253 _ طبقه سوم66612493
تهران-غربتهرانتهران90501داروخانه يادگارتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جرجاني،کوچه مدرسه،خيابان شهيدبرادران فلاح،پ 220،ط همکف66698522
تهران-غربتهرانتهران90935شرمنتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،هاشمي،کوچه شهيد عباسي،خيابان 21 متري جي،پ 16،ط همکف66002344
تهران-غربتهرانتهران100119خرازي روزآيت الله کاشاني خ محرابي جنب نانوايي پ 7544100433
تهران-غربتهرانتهران100306داروخانه سيمابتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کميل،خيابان سلمان فارسي،خيابان شهيد داود محبوب مجاز،پ 333،ط همکف55758555
تهران-غربتهرانتهران100514داروخانه دهپورتهران _ تهران _ شهرتهران _ کميل _ خيابان رودکي _ خيابان کميل پلاک 195 _ طبقه همکف66838832
تهران-غربتهرانتهران100716متينخيابان خوش نبش بوستان پلاک 70266838566
تهران-غربتهرانتهران101182دکتر شهسواريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پارک بابائيان،خيابان شهيدعلي مصطفي زاده،خيابان کميل،پ 340،ط همکف66353682
تهران-غربتهرانتهران101222داروخانه هاشمي دزفوليتهران _ تهران _ شهرتهران _ دامپزشکي _ خيابان خوش _ کوچه شهيد عليرضااحمدي سخاء پلاک 38 _ طبقه -166017722
تهران-غربتهرانتهران103001مريدانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بريانک،کوچه شهيد جواد صالح آبادي،کوچه غلامي،پ 5،ط همکف55737650
تهران-غربتهرانتهران110203داروخانه رفاهتهران _ تهران _ شهرتهران _ چهارراه مختاري _ خيابان مختاري _ خيابان وليعصر پلاک 75 _ طبقه همکف55389923
تهران-غربتهرانتهران110252داروخانه ماهتهران _ تهران _ شهرتهران _ وحدت اسلامي _ خيابان مختاري _ خيابان وحدت اسلامي پلاک 178 _ طبقه همکف55375308
تهران-غربتهرانتهران110304داروخانه مهشيدتهران _ تهران _ شهرتهران _ آذربايجان _ کوچه خوشنويس باشي _ خيابان آذربايجان پلاک 606 _ طبقه همکف66378268
تهران-غربتهرانتهران110318داروخانه نوروزيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سينا،خيابان شهيد قاسم جوانمرد،خيابان شهيد داود محبوب مجاز،پ 0،ط همکف55415519
تهران-غربتهرانتهران113402درمانگاه وليعصرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه لشگر،خيابان کمالي،خيابان کاشان،پ 3،س ش نامجو جديد گلستان،ط سوم1066953429
تهران-غربتهرانتهران160104داروخانه جواديهتهران _ تهران _ شهرتهران _ جواديه _ کوچه شهيد نصرالهي _ خيابان 20 متري جواديه پلاک 386 _ طبقه همکف55666074
تهران-غربتهرانتهران160105داروخانه دكتر شيخيتهران _ تهران _ شهرتهران _ نازي آباد ته خط _ کوچه شهيد مجيد پورکرمان _ خيابان شهيد رضا شير محمدي پلاک 30 _ طبقه اول55347047
تهران-غربتهرانتهران160106داروخانه فاطميتهران _ تهران _ شهرتهران _ جواديه _ کوچه شهيد يحيي احمدي نسب _ خيابان 20 متري جواديه پلاک 371 _ طبقه همکف55648238
تهران-غربتهرانتهران160124فرحتهران _ تهران _ شهرتهران _ نازي آباد _ خيابان شهيد حميد بدلي گيوي _ خيابان شهيد احمد بابايي پلاک 51 _ طبقه سوم55060994
تهران-غربتهرانتهران160199داروخانه دكتركنگريتهران _ تهران _ شهرتهران _ علي آباد جنوبي _ کوچه شهيد اکبر ايماني _ بلوار شهيد برادران دستواره پلاک 99 _ طبقه چهارم55180333
تهران-غربتهرانتهران160301داروخانه گنجينهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خزانه بخارايي،ميدان فلکه اول خزانه بخارايي،خيابان شهيد محمد بخارايي،پ 278،ط همکف55050468
تهران-غربتهرانتهران160305داروخانه جعفرزادهتهران _ تهران _ شهرتهران _ خزانه بخارايي _ کوچه شهيد اله جاني _ خيابان شهيد محمد بخارايي پلاک 171 _ طبقه همکف55061653
تهران-غربتهرانتهران160501داروخانه آرمينتهران _ تهران _ شهرتهران _ علي آباد جنوبي _ خيابان شهيد علي فلاحتي _ خيابان شهيد برادران باستاني پور پلاک 17 _ طبقه -155086784
تهران-غربتهرانتهران160505داروخانه رضاييتهران _ تهران _ شهرتهران _ نازي آباد _ کوچه شهيد ابوالفضل کاشي پور _ خيابان شهيد احمد بابايي پلاک 78 _ طبقه سوم55356098
تهران-غربتهرانتهران161015ليدي رز 2تهران _ تهران _ شهرتهران _ نازي آباد _ خيابان شهيد حميد بدلي گيوي _ خيابان شهيد اکبر مشهدي پلاک 32 _ طبقه همکف55356412
تهران-غربتهرانتهران161041فروشگاه دي تو ديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خزانه بخارايي،خيابان شهيد محمد بخارايي،کوچه شهيد محمد حسين دست باز،پ -40،ط همکف55048401
تهران-غربتهرانتهران161049فروشگاه روژانخزانه بخارايي فلکه دوم خزانه خ سلامت پخش ک شهيد فتح الهي پ 4255340421
تهران-غربتهرانتهران161186داروخانه آرمينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،علي آباد جنوبي،خيابان شهيد علي فلاحتي،خيابان شهيد برادران باستاني پور،پ 17،ط -155086784
تهران-غربتهرانتهران170104داروخانه شلمچهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سهراب،خيابان برادران فاتح چهر،خيابان هلال احمر،پ 200،ط همکف55659005
تهران-غربتهرانتهران170109داروخانه محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بلورسازي،خيابان شهيد عباس امامي محرم،خيابان شهيدان حسني،پ 45،ط همکف55653068
تهران-غربتهرانتهران170118داروخانه پيام نورتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قزوين،کوچه شهيد حسن رجبي(پاکدل)،خيابان شهيد فرامرز تهمتن،پ 121،ط همکف55777524
تهران-غربتهرانتهران170300داروخانه التيامتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بهاران،خيابان شهيدمصطفي ميرزائي،خيابان شهيد فاضل رضائي،پ 107،ط همکف55730759
تهران-غربتهرانتهران170302داروخانه دكتر قربيتهران _ تهران _ شهرتهران _ جليلي _ خيابان علي قرباني _ کوچه رحيمي پلاک 1 _ طبقه اول55705470
تهران-غربتهرانتهران170306داروخانه خزانهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مقدم،خيابان ابوذر،ميدان مقدم،پ 4،ط همکف55645340
تهران-غربتهرانتهران180153اليكاتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،ايرانشهر،خيابان سلمان فارسي،کوچه 7 شهيد حسن عشقي،پ 40،ط اول22227378
تهران-غربتهرانتهران180154داروخانه مسيبيتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،قائميه،خيابان شهيد رضايي،کوچه 27شهيدسلام اله عليپور،پ -129.001،ط همکف56476868
تهران-غربتهرانتهران180209داروخانه امينيتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ احمدآباد مستوفي _ خيابان وليعصرشمالي _ خيابان شهيد اکبر غلامي پلاک 13 _ طبقه همکف56716484
تهران-غربتهرانتهران180230داروخانه با تقواتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ اسلام شهر _ خيابان مطهري _ کوچه انديشه 5 پلاک 7 _ طبقه همکف56123657
تهران-غربتهرانتهران180284داروخانه دكتر كريمي فردتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،سر نوري،بلوار بسيج،بن بست لاله،پ 912،ط اول56370976
تهران-غربتهرانتهران180301داروخانه خليجتهران _ تهران _ شهرتهران _ خليج شمالي _ کوچه شهيدمحمد غلامي نژاد _ خيابان خليج فارس پلاک 427 _ طبقه همکف66250735
تهران-غربتهرانتهران181209داروخانه دكتر عليزادهتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،باغ فيض،بلوار امام حسين (ع )،ميدان امام حسين (ع )،پ 887،ط همکف45126598
تهران-غربتهرانتهران181304داروخانه سهندتهران _ تهران _ شهرتهران _ يافت آباد _ خيابان شهيد جواد زنديه _ بلوار الغدير جنوبي پلاک 35 _ طبقه همکف66235925
تهران-غربتهرانتهران181306داروخانه تاج سراسلامشهر 20 متري امام خميني نرسيده به سه راه مسجد - پلاک 37465132123
تهران-غربتهرانتهران181315داروخانه دکتر ستاريتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ باغ نرده _ کوچه 2 _ خيابان سلمان فارسي پلاک 42 _ طبقه همکف56127271
تهران-غربتهرانتهران181419داروخانه جعفريتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ واوان _ خيابان امام خميني _ خيابان مطهري پلاک 102 _ طبقه همکف56165260
تهران-غربتهرانتهران181485اهوارخليج فارس خ ابو سعيد شرقي خ حسيني 8 متري چهارم كوچه عدالت نبش خيابان66182018
تهران-غربتهرانتهران181638شيرازياسلامشهر- قائميه - ک 16/1 - پ 856160485
تهران-غربتهرانتهران181650داروخانه ابراهيميتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،شهرک شيرودي،خيابان امام زاده عقيل،خيابان گلها،پ 147،ط همکف56151316
تهران-غربتهرانتهران182024داروخانه شماليتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،نواب،خيابان نواب صفوي،کوچه گلريز14،پ 17،ط همکف56118133
تهران-غربتهرانتهران182035داروخانه کلانتريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خليج شمالي،کوچه شهيد خسرو تقوي،خيابان خليج فارس،پ 407،ساختمان پاسارگاد،ط همکف66181840
تهران-غربتهرانتهران182041داروخانه اميديتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،زرافشان،خيابان شهيد نوروزعلي رحماني،کوچه 2 شهيدعلي عزتي،پ 51،ط همکف56341178
تهران-غربتهرانتهران182042آميتيستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک ولي عصر،خيابان شهيد برادران بهرامي،خيابان شريعتي،پ 25،ط همکف66221948
تهران-غربتهرانتهران182101فروشگاه ماه بانوتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،واوان،ميدان امام خميني،بلوار امام خميني،پ 0،مجتمع مجتمع تجاري گندم،ط همکف2556174557
تهران-غربتهرانتهران190107داروخانه بهلوليتهران _ تهران _ شهرتهران _ خاني آبادنو _ کوچه 45 _ خيابان ميعاد پلاک 280 _ طبقه همکف55501179
تهران-غربتهرانتهران190306داروخانه دکتر بيابانکيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شريعتي،خيابان شهيد علي اکبر علي نژاد،کوچه شهيد عليرضا صمدي،پ 328،ط دوم55003455
تهران-غربتهرانتهران190709داروخانه صدريتهران _ تهران _ شهرتهران _ شکوفه _ خيابان 15متري بدر _ کوچه هفدهم شرقي پلاک 191 _ طبقه همکف55825870
تهران-غربتهرانتهران191073قيوميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بريانک،کوچه ميهن دوست،بزرگراه نواب صفوي،پ 62،ساختمان بلوک بينالود1 (cw1)،ط همکف55889624
تهران-غربتهرانتهران191085داروخانه دکتر هاشمي ياريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شکوفه،خيابان احد،خيابان شکوفه،پ 234،س پزشکان شفاء،ط اول55844646
تهران-غربتهرانتهران200174داروخانه شبانه روزي مرکزي حسنتهران،ري،فشاپويه،شهر حسن آباد،(حسن آباد)،کوچه شهيد داود نادري،بلوار امام خميني،پ 670،ط همکف56228455
تهران-غربتهرانتهران200175داروخانه دکتر يار محمديتهران،ري،فشاپويه،شهر حسن آباد،(حسن آباد)،بلوار امام خميني،خيابان شيخ يعقوب کليني،پ 316،ط همکف56222499
تهران-غربتهرانتهران200504داروخانه مركزي شهرريتهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،کوچه شهيد مهدي تقوي راد،خيابان شهيد داوود پيلغوش،پ 34،ط همکف55953575
تهران-غربتهرانتهران200507داروخانه مرکزي فيروز آبادتهران _ ري _ روستافيروزآباد _ (فيروزآباد) _ _ جاده ورامين پلاک 129 _ طبقه همکف36683733
تهران-غربتهرانتهران200518داروخانه مرمر غرفه 1تهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،کوچه شهيد عباس رحيمي،خيابان حرم،پ 87،ط همکف55938833
تهران-غربتهرانتهران200909داروخانه شبانه روزي سماتهران _ ري _ شهرري _ دولت آباد _ کوچه مسجد _ خيابان شهيد محمد نجفي پلاک 2 _ طبقه همکف33743649
تهران-غربتهرانتهران201000داروخانه يوسف زاده.تهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان بهاران يکم _ خيابان شهيد محمد مهدي فرحزادي پلاک 19 _ طبقه همکف88695650
تهران-غربتهرانتهران207448داروخانه کنعانيتهران _ ري _ شهرري _ کوي ارشاد _ کوچه شهيد شعبان رستمي فر _ خيابان کميل پلاک 155 _ طبقه همکف55901240
تهران-غربتهرانتهران207573داروخانه داراييتهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،کوچه شهيد اصغر طرق رودي،خيابان شهيد محمدعلي بيات (رازي)،پ 437،مجتمع تجاري نگين،ط همکف1455091264
تهران-غربتهرانتهران207583داروخانه بهروزيتهران،ري،مرکزي،شهر ري،روشن،کوچه شهيد جواد مختارخان،خيابان شهيد مصطفي قدمي،پ 20،ط همکف55900403
تهران-غربتهرانتهران210210داروخانه دكتر قهرمانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ خيابان شهيدسعيدطالبي _ بلوار لاله پلاک 114 _ طبقه همکف44528889
تهران-غربتهرانتهران210352دكترزارعيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ کوچه بابک بختياري نژاد _ بلوار تهرانسر پلاک 236 _ طبقه همکف44567584
تهران-غربتهرانتهران220142ونوستهران _ تهران _ شهرتهران _ کوهک _ خيابان نسيم 16 شرقي _ بلوار برادران شهيد علي مراديان پلاک 0 _ طبقه همکف46086315
تهران-غربتهرانتهران230605داروخانه پاستورتهران _ رباط کريم _ شهررباطکريم _ رباط کريم _ بلوار امام خميني(جاده ساوه) _ بلوار شهيد امير ملکي پلاک 0 _ طبقه همکف56429394
تهران-غربتهرانتهران230635داروخانه چهار باغتهران،اسلامشهر،چهاردانگه،شهر چهاردانگه،شهرک شهيد بهشتي،بزرگراه آيت اله سعيدي،خيابان شهيد فارسيان،پ 141،ط دوم55256053
تهران-غربتهرانتهران230646داروخانه امام خمينيرباط كريم - بلوار امام خميني - جنب بانك تجارت -پلاك70056425775
تهران-غربتهرانتهران230907داروخانه دكتر امير لطيفيتهران،بهارستان،بوستان،شهر نسيم شهر،نسيم شهر،خيابان جاده ساوه،خيابان امام خميني،پ 721.002،ط همکف56754888
تهران-غربتهرانتهران230909داروخانه شبانه روزي اكبر آبادجاده ساوه - نسيم شهر - 12متري سوم - پلاك 17555732451
تهران-غربتهرانتهران230976داروخانه دكتر ندا خليليتهران _ رباط کريم _ شهررباطکريم _ رباط کريم _ کوچه انقلاب دوم _ بلوار امام خميني(جاده ساوه) پلاک 494 _ طبقه همکف56429627
تهران-غربتهرانتهران502002داروخانه دکتر شهيديتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک اکباتان _ جاده مخصوص کرج _ خيابان اکباتان پلاک 5 _ طبقه اول44667319
تهران-مركزياردبيلاردبيل1500057آريا پخش رئوفاردبيل،اردبيل،مرکزي،شهر اردبيل،معمار،خيابان شيخ صفي،خيابان مرحوم بيضاءاردبيلي،پ 11،ط دوم33255720
تهران-مركزيتهرانتهران1534دي جي کالاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ونک،کوچه بوستان،خيابان عطار،پ -42،ط همکف100028103
تهران-مركزيتهرانتهران1536خانوميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نيلوفر،خيابان شهيد ابوالقاسم وهابي برزي،خيابان خرمشهر،پ 133،ط همکف88751137
تهران-مركزيسيستان و بلوچستانزابل1500060پخش ونوسسيستان وبلوچستان،چاه بهار،مرکزي،شهر چاه بهار،منطقه آزاد،بلوار منطقه آزاد،خيابان بازار طيس،پ 0،ط اول33323920
خوزستانخوزستانآبادان476داروخانه دکتر شاميآبادان-بعد از چهارراه اميري-نبش پاساژ زمرد-روبروي خ شهرداري22220292
خوزستانخوزستانآبادان1206ياسآبادان-خ امام-جنب رستوران پاکستاني-0631224243432242434
خوزستانخوزستانآبادان1266داروخانهآبادان-في ء-داروخانه بيمارستان طالقاني36985764
خوزستانخوزستانآبادان1511معينآبادان-خ منتظري(شاپور سابق) --روبروي درمانگاه5مهر44484578
خوزستانخوزستانآبادان1662افراآبادان-خ امام-روبروي صرافي مرکزي52225236
خوزستانخوزستانآبادان2817داروخانه سلامت نوآبادان خيابان اميري جنب بانك آينده42222344
خوزستانخوزستانآبادان2966هومنخوزستان،آبادان،مرکزي،شهر آبادان،شاپور،خيابان فرعي 3،خيابان امام خميني،پ 315،ط همکف53242614
خوزستانخوزستانآبادان3182پرديس2آبادان لين 1 احمدآباد فرعي1153320860
خوزستانخوزستانانديمشک624داروخانهانديمشک-کوي لور-خ شهيد بهشتي-(بالاتر از پاسگاه)بازارچه-پ17(قلعه وسط)24260070
خوزستانخوزستانانديمشک1109داروخانه شفاانديمشک-خيابان امام-جنب ساختمان بهمن(به جاي داروخانه حاج حسيني)54241565
خوزستانخوزستانانديمشک1184داروخانهانديمشک-ميدان امام-44224401
خوزستانخوزستانانديمشک3317داروخانه دکتر وحداني پرستانديمشک کوي فرهنگيان بلوار امير کبير جنب درمانگاه فرهنگيان42634520
خوزستانخوزستاناهواز25آوااهواز-کيان-بين بهارستان و جلالي33788447
خوزستانخوزستاناهواز31داروخانهاهواز-خ طالقاني نبش 30 متري22230949
خوزستانخوزستاناهواز35داروخانه مرکزياهواز-زيتون کارمندي خ حجت بين زيتون و زمزم34446656
خوزستانخوزستاناهواز51داروخانه رازياهواز-خ نادري نبش سعدي22221947
خوزستانخوزستاناهواز54داروخانه سلامتاهواز-خ نادري - نبش خ مسلم - جنب پاساژ آرين32233977
خوزستانخوزستاناهواز72داروخانهاهواز-کيانپارس بين خ 3و433388821
خوزستانخوزستاناهواز74داروخانه لقماناهواز-فاز 2 پاداد شهر- بعد از بازارچه-ايستگاه 655513515
خوزستانخوزستاناهواز102داروخانه دکتر کريمیاهواز-حصيرآباد-خيابان 3-ابتداي لين3-داخل لين32240224
خوزستانخوزستاناهواز155داروخانهاهواز-کيانپارس-خ اسفند شرقي-تقاطع ارديبهشت-مجتمع پزشکي آپادانا33731386
خوزستانخوزستاناهواز236داروخانهاهواز-زيبا شهر-بلوار جواد الائمه-جنب مسجد جواد الائمه35514585
خوزستانخوزستاناهواز250داروخانه دکتر اماماهواز-کوت عبدالله-ميدان خزامي-کوچه گندمکار 355551072
خوزستانخوزستاناهواز353داروخانه درماناهواز-خ نادري-پاساژ نادري32219595
خوزستانخوزستاناهواز393داروخانه کيان آباداهواز-کيان آباد-خ 20غربي(سمت راه آهن)33913050
خوزستانخوزستاناهواز399برادران قاسمياهواز-خ امام-پاساژ عياري-طبقه دوم32232289
خوزستانخوزستاناهواز509داروخانه حسين زادهاهواز کيلومتر 10 جاده ماهشهر منازل سازماني 200دستگاه صنايع فولاد32135932
خوزستانخوزستاناهواز548طاهرياهواز-خ امام-پاساژ عياري-طبقه دوم-222979822222425
خوزستانخوزستاناهواز588داروخانهاهواز-سي متري-نبش خ غفاري-پاساژ عصارهي(جنب بازار بزرگ)32222779
خوزستانخوزستاناهواز686داروخانه دکتر اولا پوراهواز-منبع آب-خ832262027
خوزستانخوزستاناهواز709داروخانهاهواز-نادري-خ کتانباف32233475
خوزستانخوزستاناهواز987ميرزادهاهواز-خ امام-پاساژ عادليان-طبقه زير زمين-0916600410922212696
خوزستانخوزستاناهواز1027داروخانه کميلخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،زيتون کارمندي،خيابان شهيد ابراهيم انوشه( زهره)،خيابان کميل،پ 2،ط همکف32234709
خوزستانخوزستاناهواز1113بازارچهاهواز-کمپلو-خ ناصر خسرو شمالي-نبش چهارراه آزادي33773315
خوزستانخوزستاناهواز2103اهوازمالاهواز-کوروش خ دانيال روبروي فروشگاه امام رضا44865975
خوزستانخوزستاناهواز2150صاحببهبهان خ شريعتي روبروي نمايشگاه اتومبيل زارع52223232
خوزستانخوزستاناهواز2309داروخانه دكتر حسنياهواز باهنر بلوار معلم كوي ايثار خ ايثار مجتمع پزشكي كوشان32293139
خوزستانخوزستاناهواز2348يزدانياهواز خ امام طبقه همکف پاساژ عياري32227622
خوزستانخوزستاناهواز2679محمداهواز خ بازار عرب ها پاساژ جزايري32225368
خوزستانخوزستاناهواز2686ايدااهواز کوت عبدالله بازارچه خزامي نبش خ 658380328
خوزستانخوزستاناهواز2688عطاري اميرياهواز کوت عبدالله بازارچه خزامي خ 1055556121
خوزستانخوزستاناهواز2846فروشگاه شبنماهواز بلوار امام شرقي بين خ زيباشهر و پل سردار هاشمي35722264
خوزستانخوزستاناهواز2886داروخانه دکتر بايمانيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،پاداد شهر،خيابان نکوئيان 14،بلوار جوادالائمه،پ 109،ط همکف35530604
خوزستانخوزستاناهواز2955داروخانه دکتر مريم اگابانديمشک خ انقلاب نبش خ شهيد ايوب شرکتي مجتمع پزشکي پاستور34228365
خوزستانخوزستاناهواز2993سميراتاهواز کوت عبدالله کوي شريعتي 2 خ ششم قديم نبش بازار خزامي35552547
خوزستانخوزستاناهواز3107داروخانهشهرک الهايي پشت شرکت مخابرات داروخانه شجاعي33205052
خوزستانخوزستاناهواز3161هادياهواز خ وهابي نبش 14 کيان آباد33339650
خوزستانخوزستاناهواز3165طنين2اهواز خ کاوه پاساژ رضوان22185299
خوزستانخوزستاناهواز3222حميدياهواز سلطان منش انبارهلالي ورودي انبار32245771
خوزستانخوزستاناهواز3712شرکت سينا تيس پوياخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي سعدي،خيابان فرعي،خيابان سعدي،پ 1،ط همکف33344501
خوزستانخوزستاناهواز3825داروخانه دکتر مومنيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي شهيد باهنر،بلوار 1 منطقه 7،بلوار معلم،پ 0،ط همکف32274600
خوزستانخوزستاناهواز3876داروخانه دکتر رهنماخوزستان،هويزه،مرکزي،شهر هويزه،کوت،خيابان بهداشت و درمان،خيابان حاج ناصرنيسي،پ 34.1،ط همکف36788214
خوزستانخوزستاناهواز5109اميدکيشاهواز خ امام بين خ علم الهدي و حافظ پاساژاميني طبقه اول انتهاي راهرو سمت چپ32232148
خوزستانخوزستانايذه379داروخانه دکتر بختياريايذه-ميدان امام علي55235712
خوزستانخوزستانايذه381سوسنايذه-بازار سبزي قديم-کوچه پرستو42615239
خوزستانخوزستانايذه2306داروخانه خليليايذه خ امام بعد از پاساژ گلشن جنب مطب دكتر مطهري55226203
خوزستانخوزستانايذه2794ونوسايذه پاساژ علاالدين زيرزمين راهرو اول55222590
خوزستانخوزستانايذه2865داروخانه دکتر اميديايذه ابتداي خ حافظ جنوبي ساختمان پزشکان پورفسور افضلي43637311
خوزستانخوزستانايذه3262رحمانايذه خيابان امام بازار سبزي روبرو فروشگاه صدف44362450
خوزستانخوزستانايذه3822بهمندارخوزستان،ايذه،مرکزي،شهر ايذه،پارک شهرداري،خيابان آيت الله طالقاني،کوچه فردين،پ 0،ط همکف43635660
خوزستانخوزستانباغ ملک1372بيوتيباغملک-خ آيت الله خامنه اي-جنب داروخانه معتمد58102522
خوزستانخوزستانبندر امام خميني371داروخانهسربندر- جراحي (شهرک چمران)-پاساژ شرکت نفت22422201
خوزستانخوزستانبندر امام خميني1756تجهيزات پزشکي شهرکسربندر-شهرک طالقاني-خ سر بندر-نبش فرعي اول33333333
خوزستانخوزستانبندر امام خميني2744داروخانه دكتر مرتضويسربندر - بلوار آيت الله طالقاني - روبروي شهرداري - بيمارستان راه زينب22231535
خوزستانخوزستانبندر امام خميني3841داروخانه دکتر سليمانيخوزستان،بندرماهشهر،بندر امام خميني،شهر بندرامام خميني،700دستگاه،کوچه جوشکاران،کوچه 4 متري،پ 0،ط همکف52222621
خوزستانخوزستانبندر ماهشهر406داروخانهماهشهر-خ منتظري22329175
خوزستانخوزستانبندر ماهشهر407داروخانه رازيماهشهر-خ منتظري-نبش خ مصطفي خميني-روبروي مسجد22367863
خوزستانخوزستانبندر ماهشهر1222داروخانه شهيد عموريماهشهر-خ طالقاني-روبروي فرمانداري-45220111
خوزستانخوزستانبندر ماهشهر1405داروخانهماهشهر-خ مطهري-بيمارستان حاجيه نرگس معرفي32351936
خوزستانخوزستانبندر ماهشهر1463مايساماهشهر قديم-ميدان امام-نبش خ امام-52324295
خوزستانخوزستانبندر ماهشهر1598داروخانهماهشهر-خ منتظري-روبروي دارو خانه دکتر رضا پور52363465
خوزستانخوزستانبندر ماهشهر3707آترينخوزستان،بندرماهشهر،مرکزي،شهر بندرماهشهر،فاز 3،خيابان پنجم،بلوار شهرداري،پ 0،ط همکف52321585
خوزستانخوزستانبهبهان188داروخانهبهبهان-روبروي بانک ملي مرکزي43633210
خوزستانخوزستانبهبهان842داروخانه شفا(1)بهبهان-فلکه شيراز-روبروي بانک کشاورزي33896457
خوزستانخوزستانبهبهان2723برنزبهبهان ميدان جوانمردي خ آصفي نرسيده به دوراهي بانک کشاورزي22228770
خوزستانخوزستانبهبهان2796دلفينبهبهان خيابان جوانمردي قبل از چهارراه خروار روبروي پارك33321802
خوزستانخوزستانبهبهان2842داروخانه دکتر نژاد صادقيبهبهان خ پيروزي روبروي کلينيک مرکزي52822217
خوزستانخوزستانبهبهان3711داورپناهخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،کوي حجت،خيابان حريم کانال،کوچه اسکندري،پ 0،ط همکف52827282
خوزستانخوزستانبهبهان3779افشينخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،کشتارگاه،خيابان (حريم کانال)،خيابان (شاهد 2)،پ 13،ط همکف52829615
خوزستانخوزستانبهبهان3781يوسفيخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،حضرت قائم،کوچه شهيدتروشه،بن بست شهيدتروشه،پ 15،ط همکف53338185
خوزستانخوزستانخرمشهر308داروخانه امام رضا(ع)خرمشهر-40متري-روبروي منزل امام جمعه44211044
خوزستانخوزستانخرمشهر571داروخانهخرمشهر-خ خليج فارس-
خوزستانخوزستانخرمشهر878داروخانهخرمشهر-فلکه الله-اول خ نقدي44224011
خوزستانخوزستانخرمشهر1173داروخانهخرمشهر-فلکه فرمانداري-جنب بيمارستان وليعصر44242477
خوزستانخوزستاندزفول162داروخانهدزفول-تقاطع شريعتي و خ امام-زير زمين42236219
خوزستانخوزستاندزفول167هدايتدزفول-خ امام جنوبي-روبروي کوچه بانک ملي42226144
خوزستانخوزستاندزفول169بهاراندزفول-ميدان امام-جنب داروخانه مرکزي52220605
خوزستانخوزستاندزفول435داروخانه کوثردزفول-خ شريعتي-روبروي پاساژ مسعود32252089
خوزستانخوزستاندزفول722داروخانه اميرالمومنيندزفول-خ امام جنوبي-بين کشاورز و منتظري-0916642185252250893
خوزستانخوزستاندزفول1290داروخانهدزفول-خ طالقاني-تقاطع نشاط52224878
خوزستانخوزستاندزفول1998کيميا تبدزفول-خ طالقاني-جنب داروخانه حضرت قائم (ع)22235164
خوزستانخوزستاندزفول2983بابکدزفول خ امام خميني نبش کوچه بازار قديم42232820
خوزستانخوزستاندزفول3487هايپر زيتونخوزستان،دزفول،مرکزي،شهر دزفول،15 خرداد،خيابان فضاي سبز،خيابان 15 خرداد،پ 0،ط همکف42430301
خوزستانخوزستانرامشير1176داروخانهرامشير-خ 22بهمن-نبش خ منتظري52623666
خوزستانخوزستانرامشير3255داروخانهرامشير خ امام علي بيمارستان رسول اکرم43597616
خوزستانخوزستانرامهرمز2344داروخانهرامهرمز خ امام جنب بانک کشاورزي42229453
خوزستانخوزستانرامهرمز3136شيرعليرامهرمز چهار راه طالقاني پاساژ قدسيراهرو چهارم غرفه 643527018
خوزستانخوزستانرامهرمز3682داروخانه دکتربهونديخوزستان،رامهرمز،مرکزي،شهر رامهرمز،خيابان طالقاني،کوچه نواب صفوي،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف43528387
خوزستانخوزستانسوسنگرد832داروخانه اسعديسوسنگرد-خ شريعتي-روبروي بانک ملي مرکزي-
خوزستانخوزستانسوسنگرد1592مارالسوسنگرد-چهارراه پارک-پاساژ حرير زاده-جنب داروخانه دکتر نيسي-44221037
خوزستانخوزستانسوسنگرد2724گل پسندسوسنگرد خ شريعتي نبش خ مرمزي54293441
خوزستانخوزستانسوسنگرد2998آي تکسوسنگرد خ شريعتي مجتمع صدف36751278
خوزستانخوزستانسوسنگرد3297مصطفيسوسنگرد خ شهيد مرمزي جنب گالري گل پسند36750877
خوزستانخوزستانشادگان1593داروخانه عشيريشادگان -خ امام-روبروي پاساژ توحيد43226380
خوزستانخوزستانشادگان3353داروخانه دکتر اميريشادگاه خ امام خميني جنب آزمايشگاه مرکز بهداشتي53726772
خوزستانخوزستانشوش208پارميداشوش-خ شهيد دانش-روبروي آرامگاه دعبل و بانک تجارت33265562
خوزستانخوزستانشوش637داروخانهشوش-خ شهيد دانش-بازارچه حافظ44827305
خوزستانخوزستانشوش1793رويالشوش-آخر اسفالت-ميدان شهدا-خ مصطفي خميني-جنب درمانگاه امام رضا11111111
خوزستانخوزستانشوش1925داروخانه دکتر شکريايذه-خ امام خميني روبروي دارو خانه شبانه روزي36958554
خوزستانخوزستانشوش3159ترنمشوش شهرک ابوذر غفاري خ امام نرسيده ب بانک تجارت42873081
خوزستانخوزستانشوش3786نعيمخوزستان،شوش،مرکزي،شهر شوش،آخرآسفالت،کوچه ((فرعي))،خيابان قائم،پ 0،ط اول42825102
خوزستانخوزستانشوشتر362دناکشوشتر-خ امام-ضلع شرقي-روبروي بانک تجارت-جنب درمانگاه بيمه سابق-مجتمع تجاري شمال نسب26210059
خوزستانخوزستانشوشتر364قدمشوشتر - خ طالقاني-مقابل بانک تجارت مرکزي65128745
خوزستانخوزستانشوشتر826داروخانهشوشتر-خ شهيد رجايي-ضلع غربي-جنب بانک رفاه36224221
خوزستانخوزستانشوشتر2006اقليماشوشتر-فرهنگ شهر-لين 20شرقي26247155
خوزستانخوزستانشيبان1804داروخانه دکتر شحيطاطشيبان-خيابان 3-بعد از داروخانه دکتر صادقي پور53124737
خوزستانخوزستانشيبان2913داروخانه دکتر داراب پورشيبان خ 3و4 مجتمع پزشکي شفا36575513
خوزستانخوزستانمسجد سليمان3129داروخانه دکتر فرش نهاليمسجدسليمان خ آزادي درمانگاه سپاه44328770
خوزستانخوزستانملاثاني1243چشم عسليملاثاني-بازار قديم-فرعي سمت چپ-0612322480633224806
خوزستانخوزستانملاثاني1825ماه بانوملاثاني-بازار قديم-جنب قصابي33224567
خوزستانخوزستانهنديجان1521شهبازي.09161504431هنديجان شمالي-خ بسيج-پاساژ جوانان-لاين روبروي بانک ملت-روبروي ساعت طلوع54220987
خوزستانخوزستانهنديجان3124خاطرههنديجان شمالي بازار جوانان لاين اول33548821
فارسبوشهربرازجان2628دکترصالحيبرازجان-خيابان چمران خيابان برق ساختمان پزشکان34228658
فارسبوشهربرازجان2796داروخانه دکتررضاييبوشهر،دشتستان،مرکزي،شهر برازجان،کوي شاه حسيني،ميدان 17 شهريور،خيابان شهيد چمران،پ 0،ط همکف34259167
فارسبوشهربرازجان3167داروخانه دکتردهقانيبرازجان خيابان شهيدچمران34259901
فارسبوشهربندر دير3128داروخانه دکترآرامبوشهر،دير،مرکزي،شهر بندردير،شهيد جفاکشي،کوچه امامي مجرد،خيابان امام حسين،پ 0،ط همکف35429717
فارسبوشهربندر دير5702داروخانه دکتر بنکداربوشهر،دير،مرکزي،شهر بندردير،شهيد سيابخش،کوچه آبدوني،کوچه جهانگيري،پ 0،ط همکف34429838
فارسبوشهربندر ديلم4942فروشگاه فيس تو فيسديلم-بازار کويتي ها-مجتمع تجاري مصطفي-طبقه2-پلاک1733251181
فارسبوشهربندر ديلم5363داروخانه دکترحسينيبوشهر،ديلم،مرکزي،شهر بندر ديلم،اصلي،کوچه شهيد روشن روان،کوچه شهيد کنارکوهي،پ 0،ط همکف33253723
فارسبوشهربندر گناوه2730داروخانه دکترجاودانگناوه خيابان امام جنب کلينيک تخصصي امام خميني33122929
فارسبوشهربوشهر2646داروخانه دکترزين الدينيبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،سنگي غربي،کوچه بوستان 30،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف33328073
فارسبوشهربوشهر2740داروخانه دکترآهنگيبوشهر خيابان امام خميني روبروي بسيج مرکزي33535734
فارسبوشهربوشهر2759داروخانه دکترايلاميبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،سنگي شرقي،خيابان گلخونه،بلوار امام خميني،پ 0،ساختمان پزشکان پارس،ط همکف33562449
فارسبوشهربوشهر2918داروخانه ابوريحانبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر چغادک،چغادک،کوچه ياس3،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف32223006
فارسبوشهربوشهر3312نايسبوشهر خيابان نادر پاساژسليماني33531930
فارسبوشهربوشهر4310داروخانه شفاءبوشهر-ميدان امام-جنب شيريني سراي دلفين33534421
فارسبوشهربوشهر4460داروخانه افرازيبوشهر عالي شهر فاز يك مقابل كلانتري33683845
فارسبوشهربوشهر5584فروشگاه حسين پوربوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،بازار،کوچه ورودي شمالي صفا،کوچه ورودي پنجم صفا،پ 0،پاساژ سليماني،ط همکف33446635
فارسفارسآباده501داروخانه دکتر خزاعلفارس،آباده،مرکزي،شهر آباده،م وليعصر،خيابان معلم،ميدان ولي عصر،پ 902،ط -144336644
فارسفارسآباده503داروخانه دکتر ابراهيميآباده خيابان امام روبروي اداره پست44335302
فارسفارسآباده505داروخانه دکتر بو عليآباده44334415
فارسفارسآباده510صدفآباده بازار کهنه روبروي پاساژ نگارستان فروشگاه44333863
فارسفارسآباده517داروخانه دکتر توکليآباده خيابان امام ميدان بسيج روبروي کلانتري 1244340178
فارسفارسآباده521داروخانه دکتر نعمت اللهيآباده روبروي بنياد شهيد44333141
فارسفارسآباده2783لوکسفارس،آباده،مرکزي،شهر آباده،م معلم،کوچه 3،خيابان معلم،پ 113،ط همکف43361527
فارسفارسآباده4331داروخانه دکتر قائديآباده- خ امام -جنب حمام44332131
فارسفارسآباده4420ياسآباده خيابان امام جنب سينما44349614
فارسفارسآباده5248فروشگاه هجرتآباده- خيابان امام- ازار نو-جنب ورودي بازار-پلاک1744344056
فارسفارسآباده5771داروخانه دکتر کنعانيفارس،آباده،مرکزي،شهر بهمن،عباس اباد،بلوار رسالت،خيابان امام زادگان،پ 0،ط همکف244384420
فارسفارسارسنجان5646داروخانه دکتر نظريفارس،ارسنجان،مرکزي،شهر ارسنجان،ابراهيمي،کوچه 6 (درب شيخ)،خيابان اثاري،پ 129،ط همکف43523498
فارسفارساستهبان5757فروشگاه برندفارس،استهبان،مرکزي،شهر استهبان،پنار،کوچه 1،خيابان سلمان،پ 0،مجتمع تجاري اداراي حضرت خديجه،ط همکف253234520
فارسفارساقليد497داروخانه دکتر مسلميفارس،اقليد،مرکزي،شهر اقليد،خ معلم،کوچه اميدوار،کوچه مسجد جامع،پ 0،ط همکف44226695
فارسفارساقليد499داروخانه دکتر شهريارياقليد44522184
فارسفارساقليد3407داروخانه دکترعيدي پوراقليد خيابان انقلاب34233484
فارسفارساقليد5311داروخانه دکتر ظهيرياقليد-ميدان شهدا-خيابان امام-پلاک1444520079
فارسفارساقليد5747داروخانه دکتر لطيف پورفارس،اقليد،مرکزي،شهر اقليد،ساحلي،کوچه ش ايمني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف44523294
فارسفارساقليد5837فروشگاه آنيکافارس،اقليد،مرکزي،شهر اقليد،خ معلم،کوچه صفائي،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف44524902
فارسفارساوز1332داروخانه دکتر فداکاراوز ميدان امام شافعي ابتداي خيابان شهيد بهشتي روبروي بانک ملت52517275
فارسفارسجهرم169داروخانه رازيفارس،جهرم،خفر،شهر باب انار،باب انار،خيابان ش حسن اسماعيلي،بلوار انقلاب،پ 0،ط همکف54502388
فارسفارسجهرم199داروخانه دکتر حسينيفارس،جهرم،مرکزي،شهر جهرم،کوشکک،کوچه بازيار،بلوار با هنر،پ 0،ط همکف54441661
فارسفارسجهرم202داروخانه دکتر کشافيجهرم خيابان 22بهمن روبرو ي فرمانداري54228246
فارسفارسجهرم207داروخانه ابوريحانجهرم خيابان مطهري مقابل بيمارستان مطهري54333122
فارسفارسجهرم1093پژمان نياجهرم ميدان شهدا بازار مرکزي فروشگاه54222691
فارسفارسجهرم1302داروخانه دکتر سنائيجهرم بالاتر از بيمارستان مطهري54330705
فارسفارسجهرم2440داروخانه دکترخادميجهرم ابتداي بلوارمعلم روبروي مجتمع فرهنگي علامه اميني54234284
فارسفارسجهرم2717داروخانه دکترعافيت جوجهرم خيابان 22بهمن روبروي بانک مسکن54224744
فارسفارسجهرم3107داروخانه دکترابوطالبيجهرم خيابان 17شهريور روبروي بانک کشاورزي54228892
فارسفارسجهرم3136داروخانه مجدجهرم خيابان جمهوري اسلامي روبروي بانک تجارت54224688
فارسفارسجهرم5288داروخانه جلاليجهرم - بلوار معلم-جنب آتليه شهرعکس-پلاک2154234657
فارسفارسجهرم5344داروخانه دکتر بهزاديانجهرم-خفر-بعدازشهرباب انار-سمت چپ-پلاک12-بيمارستان خفر54503073
فارسفارسخنج1993داروخانه دکترنورانيخنج خيابان امام52622929
فارسفارسداراب404خاتونداراب خيابان شهيد رجايي بالاتر از بانک ملت فروشگاه53527172
فارسفارسداراب410داروخانه دکتر جليليداراب فلکه انقلاب ابتداي خيابان فيضيه53541572
فارسفارسداراب411ستارهداراب خيابان شهيد رجايي روبروي کانون فيلم نينوافروشگاه53520197
فارسفارسداراب1205داروخانه دکتر صالحيداراب حاجي آباد خيابان امام53720722
فارسفارسداراب3321داروخانه دکتر پيشه ورداراب خيابان 22بهمن روبروي بانک سپه53548886
فارسفارسداراب3426داروخانه دبيرانداراب-زرين دشت53752814
فارسفارسداراب3932داروخانه دکتر امين پورداراب-انتهاي خيابان پيروزي-جنب شبکه بهداشت53244197
فارسفارسداراب4429داروخانه دكتر الماسيداراب زرين دشت شهر پير خيابان امام خميني جنب بانك كشاورزي77272337
فارسفارسداراب4949داروخانه دکتر محسنيداراب-بلوار جمهوري-روبروي پارک جنگلي53527108
فارسفارسداراب5992داروخانه بيمارستان امام موسي کفارس،زرين دشت،مرکزي،شهر حاجي آباد،سپاه،کوچه ( بهداشت )،بلوار خليج فارس،پ 1،ط همکف53722259
فارسفارسزرقان3444فرو شگاه ولي عصرزرقان-خيابان شهيد مطهري-جنب کوچه پزشکان-پلاک48032620029
فارسفارسشيراز1داروخانه دکتر شريفيانگويم پشت ايستگاه اتوبوس36763322
فارسفارسشيراز2داروخانه دکتر جماليفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،گويم،خيابان ياس،کوچه 7،پ 0،ط همکف36714901
فارسفارسشيراز7داروخانه دکتر شريفيابتداي خيابان تاچاراجنب بانک صادرات36247545
فارسفارسشيراز12داروخانه دکتر اميني فردانتهاي بلوارنصر37307946
فارسفارسشيراز39داروخانه پنجم شهريورفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،فضل آباد،کوچه ((ديانت))،خيابان فضل آباد،پ 0،ط همکف37269313
فارسفارسشيراز56پگاهبلوارمدرس-درب دوم پايگاه -اول خيابان برجستون-نبش کوچه يک روبروي بانک ملت فروشگاه37224547
فارسفارسشيراز67روژانشهرک گلستان-فلکه دوم فروشگاه36208970
فارسفارسشيراز84داروخانه دکتراکرميخيابان زند-روبروي هتل پارس -کوچه 47-ساختمان1532307836
فارسفارسشيراز88داروخانه دکتررستميخيابان زند-نبش 20متري-ساختمان پزشکان32356079
فارسفارسشيراز92داروخانه دکترزارعخيابان زند مقابل بانک سپه مرکزي32304259
فارسفارسشيراز96داروخانه دکترشعبانيشهرک پرواز-30متري شهيدکلانتري37250606
فارسفارسشيراز112داروخانه ماهانبلوار پاسداران-ايستگاه338421942
فارسفارسشيراز137داروخانه دکتررحمانيبلوارعدالت شمالي-بعدازمسجدموسي بن جعفر38204488
فارسفارسشيراز176داروخانه پاسارگادفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،بلوارکريمخان زند،خيابان 7 تير،بلوار کريمخان زند،پ 460،ساختمان پزشکي شيراز،ط پنجم60332352992
فارسفارسشيراز261داروخانه دکتر خرسنددروازه سعدي به سمت ميدان مصدق روبروي بيمارستان شهيدبهشتي سمت راست کوچه اول32230666
فارسفارسشيراز279نداوصال جنوبي حد فاصل فلکه فخرآباد و حمام شکوفه فروشگاه32340569
فارسفارسشيراز282داروخانه دکترغفاريفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،قااني،کوچه 47شمس (22قاآني جنوبي )،خيابان قآاني جنوبي،پ 22،ط همکف38203294
فارسفارسشيراز287داروخانه دکتر کشاورزسه راه دارالرحمه جنب دبيرستان انديشه درمانگاه امام رضا37363060
فارسفارسشيراز299داروخانه محمدي شاهينبلوار مدرس نبش پودنک37206699
فارسفارسشيراز311داروخانه دکتر جواهريزند روبروي هتل پارس ساختمان نگين طبقه زيرين32301384
فارسفارسشيراز317مدادرنگيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سر دزک،کوچه 7حضرتي،خيابان حضرتي،پ 0،ط همکف37393754
فارسفارسشيراز380داروخانه خيامفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،وصال،خيابان انقلاب اسلامي،خيابان لطفعلي خان زند،پ 394،ط همکف32334692
فارسفارسشيراز384داروخانه دکتر ممو زادهبلوار اميرکبير 8متري پشم شيشه روبروي صنايع چوب يدملت38233225
فارسفارسشيراز386داروخانه دکترمنفردبلوار اميرکبير شهرک والفجر38333930
فارسفارسشيراز396داروخانه دکتراحمديشهرک والفجر فجر جنوبي درمانگاه امام حسن مجتبي38424158
فارسفارسشيراز428داروخانه دکتر رستگارشيراز-بلوارزند-ساختمان بزرگ شهر-طبقه اول34774871
فارسفارسشيراز544سيناخيابان لطفعلي خان زند چهارراه مشير فروشگاه32243147
فارسفارسشيراز552سايهخيابان زند پاساژ حجت 2 فروشگاه32345682
فارسفارسشيراز560داروخانه اميربني هاشمي37501651
فارسفارسشيراز569داروخانه دکتر مسعوديميدان کوزه گري شاهزاده بيگم37279720
فارسفارسشيراز576داروخانه دکتر بيناييخيابان زند نبش کوچه شهيدعبائيان روبروي 20متري32308030
فارسفارسشيراز584داروخانه دکتر احمد زادهشهرک صدرا بلوار سعدي خيابان حافظ درمانگاه علي بن ابيطالب36416805
فارسفارسشيراز596داروخانه تخت طاووسفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،آريا،خيابان صوراسرافيل.،خيابان شهيدحرابن رياحي،پ 0،ط همکف32288141
فارسفارسشيراز629داروخانه حاتمجهرم بلوار شهيد رجايي54223615
فارسفارسشيراز663داروخانه داراييفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،بلوارکريمخان زند،کوچه فيروزه،بلوار کريمخان زند،پ 0،ساختمان شايان،ط اول832317295
فارسفارسشيراز697داروخانه بابک30متري سينما سعدي32338892
فارسفارسشيراز720داروخانه دکتر جلوداريدروازه کازرون37384512
فارسفارسشيراز787کاظميبازار وکيل شمالي فروشگاه32228755
فارسفارسشيراز916داروخانه دکتر تذرويزند روبروي 20متري بعدازمجتمع پزشکي پارسيان32355444
فارسفارسشيراز1312برگ سبزفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،امامزاده ابراهيم،ميدان شاهزاده قاسم،خيابان حضرتي،پ 0،گاراژ بوستان،ط اول237385616
فارسفارسشيراز1379رحيمي فردجاده پايگاه شريف آباد کوچه 8 ( 10متري طالقاني )37234346
فارسفارسشيراز1683حافظبازار روح الله پاساژ نگين فروشگاه32233313
فارسفارسشيراز1828داروخانه دکترروغنيشيراز-بلوار زرهي ايستگاه 238232423
فارسفارسشيراز1910مارکبلوارسياحتگر جنب مسجد32233598
فارسفارسشيراز1925قصربانوميانرود-خيابان ميانرود-نبش کوچه238404717
فارسفارسشيراز1969داروخانه پوزشفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،درب دوم پايگاه،خيابان شهيد کشوري،خيابان شهيد دوران،پ 0،ط همکف37206737
فارسفارسشيراز2116داروخانه رضويخيابان فرصت شيرازي خيابان رضوي جنب درمانگاه خيريه رضوي37400004
فارسفارسشيراز2306داروخانه دکترسبزواريفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،پانصد دستگاه،کوچه 1،خيابان ميلاد،پ 0،ط همکف38246209
فارسفارسشيراز2338داروخانه دکترداوديخيابان زندغربي کوچه 47 روبروي ساختمان فيروزه32343844
فارسفارسشيراز2807آواشهرک فرهنگيان خيابان رشد نبش کوچه 1038422889
فارسفارسشيراز2833داروخانه غديرزند نبش ملاصدرا نبش پاساژبهاران32355488
فارسفارسشيراز3177داروخانه سهندبلوارعدالت جنوبي جنب فروشگاه نگين فارس وبانك صادرات38245370
فارسفارسشيراز3367قصرآرايش برادران صبوريچهارراه پارامونت مجتمع ايران زمين طبقه دوم32354686
فارسفارسشيراز3412داروخانه دکترهاشميشيراز-بلوار نواب صفوي-جنب پارک محله اي37500476
فارسفارسشيراز3457مرکزيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،زرگرها،کوچه 57لطفعلي خان زند،خيابان لطفعلي خان زند،پ 0،ط همکف32224706
فارسفارسشيراز3635باقرزادهبازارپاساژطالقاني32240472
فارسفارسشيراز3731داروخانه کريستالخيابان ملاصدرا بعدازکتاب فروشي محمدي36473431
فارسفارسشيراز3745داروخانه دکترحسيني يارشيراز-دوکوهک-50متر پايين تر ازبانک تجارت-سمت چپ36754224
فارسفارسشيراز3746داروخانه دکترجهان ميريستارخان حدفاصل عفيف آباد ووليعصر روبروي خيابان نمازي36278922
فارسفارسشيراز3898داروخانه دكتر حسن زادهخيابان سي متري سينما سعدي نبش كوچه 1132344317
فارسفارسشيراز4057داروخانه معزيشيراز خيابان فضل آباد نبش کو چه 7 داروخانه دکتر يوسفي37277441
فارسفارسشيراز4058سرمهشيراز فلکه هنگ روبروي لابيران جنب عينک محسن32343485
فارسفارسشيراز4084داروخانه دکتر زاهديشيراز بلوار گلستان37323238
فارسفارسشيراز4103آلماشيراز-پارک آزادي غرفه 3 فروشگاه آلما32263575
فارسفارسشيراز4107مارکشيراز- سه راه نمازي فروشگاه مارک32224706
فارسفارسشيراز4336داروخانه دکتر ايزديخ نادر-حدفاصل ذوالانوار ومنوچهري32359803
فارسفارسشيراز4416فدكبلوار رازي نبش خيابان فدك37257970
فارسفارسشيراز4655فروشگاه فايو پلاسشيراز-بني هاشمي-روبروي بانک ملت-نبش کوچه1337512261
فارسفارسشيراز4670داروخانه دکتر باز محمديشيراز-بلوار فرصت شيرازي-نبش کوچه16-جنب بانک مسکن37205429
فارسفارسشيراز4881داروخانه پوياشيراز-بلوار جانبازان-جنب بانک ملي-سمت راست37207959
فارسفارسشيراز4884فروشگاه احمدزادهشيراز-بازارروز-پاساژطالقاني-مغازه دوم-سمت چپ32242546
فارسفارسشيراز4957هخامنشچهارراه پارامونت پاساژايران زمين طبقه همکف انتهاي پاساژ32303083
فارسفارسشيراز4966فروشگاه تيرازيسشيراز-بلوار اميرکبير-روبروي شرکت نفت38214141
فارسفارسشيراز5023داروخانه اقبالشيراز-بلوار پاسارگاد-ميدان پاسارگاد38252411
فارسفارسشيراز5151فروشگاه دانشگاهشيراز- فلکه ارم-دانشگاه شيراز-بازارچه دانشگاه- غرفه شماره6- پلاک11936465393
فارسفارسشيراز5324فروشگاه حق دوستفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کلبه،بلوار ابونصر غربي،بن بست 32،پ 0،ط همکف37533753
فارسفارسشيراز5325شرکت تعاوني فروشگاه زنجيره ايشيراز-خيابان حر-چهارراه آريا-پلاک1132289809
فارسفارسشيراز5437فروشگاه امينفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،بازار وکيل،کوچه 28شهيد وفا،بلوار کريمخان زند،پ 30،مجتمع سراي روغني،ط همکف32229634
فارسفارسشيراز5540فروشگاه اسلامي زادهفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سه راه احمدي،خيابان لطفعلي خان زند،کوچه بازارروح اله،پ 0،مجتمع تجاري زنديه،ط همکف32237218
فارسفارسشيراز5678داروخانه شبانه روزي شهيد دورانفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،پايگاه هوايي شهيد دوران،خيابان محراب،بلوار مدرس،پ 0،بلوک 1،ط همکف37216759
فارسفارسشيراز5691شرکت دارويي دارگونفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،دروازه سعدي،خيابان تختي،خيابان کريمخان زند،پ 0،پاساژ ولي عصر،ط همکف32249126
فارسفارسشيراز5711داروخانه دکتر عرب زادهفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،دهنادي،خيابان دهنادي،بلوار کريمخان زند،پ 0،پاساژ کازرونيها،ط همکف32243253
فارسفارسشيراز5749فروشگاه يگانهفارس،شيراز،مرکزي،شهر شهرجديدصدرا،صدرا،کوچه پارسا،بلوار امام خميني،پ 0،قطعه 20،ط اول36403714
فارسفارسشيراز5768فروشگاه اسفندياريفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سه راه احمدي،خيابان لطفعلي خان زند،کوچه بازارروح اله،پ 0،ساختمان بازار روح اله،ط همکف32224798
فارسفارسشيراز5775بيمارستان شهيد دکتر فقيهي شيرافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،نشاط،کوچه 46کريم خان زند،بلوار کريمخان زند،پ 0،ط همکف37230205
فارسفارسشيراز5787داروخانه دکتر نامجويانفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،باغشاه،خيابان فلسطين،خيابان قصردشت،پ 1،ط اول132349459
فارسفارسشيراز5860گالري هاشميفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،اطلسي،بلوار آزادي،بن بست 6،پ 0،ط همکف32263175
فارسفارسصفا شهر1161داروخانه دکتر جعفريقادرآباد بلوار امام44493888
فارسفارسفسا429داروخانه بيدکيفسا فلکه دريمي روبروي کلانتري 12معلم53314334
فارسفارسفسا1479آزاديفسا خيابان طالقاني بازار روبروي خرازي رفيعي فروشگاه53314874
فارسفارسفسا3456بانوي ايرانيفسا خيابان امام روبروي پاساژقائم جنب عکاسي عرفان53352801
فارسفارسفسا4015دکتر فرجي هادميفسا-خيابان امام خميني-ميدان پليس راهنمايي-جنب پاساژ گل خندان-پلاک48353319779
فارسفارسفسا4509داروخانه دكتر زارعي نژادفسا خيابان حافظ قبل از سه راه53310646
فارسفارسفسا4640داروخانه دکتر سعيديفسا- خيابان حافظ-53350888
فارسفارسفسا4815داروخانه دکتر فيروزيفسا-بلوار بهشتي53334744
فارسفارسفسا5389فروشگاه مرواريدفسا-بازار-ابتداي بازار-سمت چپ-مغازه سوم53523314
فارسفارسفيروزآباد445داروخانه دکتر قاسميفيروزآباد بين فلکه روز به وفلکه طالقاني38736644
فارسفارسفيروزآباد450داروخانه دکتر جعفري زادهفيروزاباد خيابان روزبه جنب بانک صادرات مرکزي38725867
فارسفارسفيروزآباد453داروخانه دکتر خليليفيروزآباد خيابان معلم38725014
فارسفارسفيروزآباد1370داروخانه دکتر رسول پناهفيروزآباد ميدان امام38735757
فارسفارسفيروزآباد2812داروخانه دکترنعمت اللهيفيروزآبادميدان امام جنوبي روبروي بانک سپه38725321
فارسفارسفيروزآباد4474داروخانه دكتر رستگاريان زادهفيروزآباد چهارراه روزبه انتهاي پاساژ روزبه38725009
فارسفارسفيروزآباد5240داروخانه دکتر روستاييفيروزآباد-ابتداي بلوار امام حسين-کوچه4-پلاک1338733624
فارسفارسکازرون324داروخانه دکتر دهقانيکازرون خيابان سلمان فارسي کوچه جنب بانک کشاورزي مجتمع پزشکي شفا42224605
فارسفارسکازرون5569داروخانه دکتر شاه امير طباطبائفارس،کازرون،مرکزي،شهر کازرون،بازار،کوچه (مصلي)،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف42210359
فارسفارسکازرون5767داروخانه دکتر طالبيفارس،کازرون،جره و بالاده،شهر بالاده،بالاده،خيابان کازرون به بالاده،بلوار معلم بن بوستان 3،پ 0،ط همکف42474472
فارسفارسکامفيروز4650داروخانه دکتر بنانيکوشک رامجرد-خيابان اصلي43452366
فارسفارسکوار827داروخانه براهوييکوار بلوارامام خميني روبروي مرکز بهداشت37822829
فارسفارسکوار2987داروخانه دکترسعيديفارس،کوار،مرکزي،شهر کوار،کوار،خيابان ش مظاهري،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف137828558
فارسفارسکوار4932داروخانه پارسکوار،ميدان شهدا37823141
فارسفارسگراش464داروخانه دکتر کياييفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،شهرک 80 هکتاري،کوچه ((زيارتي))،بلوار سپاه پاسداران،پ 0،ط همکف52448767
فارسفارسگراش5575داروخانه دکتر طرآباديفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،ناساک،خيابان دانش شمالي،بلوار سرداران،پ 0،ط همکف52452576
فارسفارسلار465داروخانه بيدخشهر قديم لار خيابان مدرس شمالي کوچه مسجد جامع52339889
فارسفارسلار472داروخانه دکتر جعفرپورشهر جديد لار 30متري هلال احمر کلينيک پارسي52250130
فارسفارسلار483داروخانه دکتر رهجوشهر جديد لار 12متري هلال احمر52244851
فارسفارسلار5704داروخانه درمانگاه خيريهفارس،لارستان،مرکزي،شهر لار،شهر قديم،خيابان هدايتي،کوچه ش رضا کاظمي لاري 2،پ 0،ط همکف52342300
فارسفارسلامرد2040لالهفارس،لامرد،مرکزي،شهر لامرد،تل خندق،ميدان امام خميني،خيابان 15 خرداد،پ 19،ط همکف52725158
فارسفارسمرودشت217داروخانه دکتر اميريفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،روزگار،کوچه 4،کوچه 21،پ 0،ط همکف43345317
فارسفارسمرودشت1740بهداشتي تعاونمرودشت روبروي سينماابوذر داخل کوچه فروشگاه43230112
فارسفارسمرودشت2173داروخانه دکترافروزيفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،کناره،کوچه خوارزمي،کوچه ش احمد ميرزايي،پ 0،ط همکف43402524
فارسفارسمرودشت3225نمونهمرودشت خيابان انقلاب روبوري بانک قوامين جنب رستوران سپيد43345813
فارسفارسمرودشت3895داروخانه دكتر ستاريمرودشت خ كاووسي43222330
فارسفارسمرودشت4632داروخانه دکتر محسنيان فردمرودشت -خيابان انقلاب-نبش کوچه شبکه بهداشت42339575
فارسفارسمرودشت5156داروخانه دکتر ابوطالبي نژادمرودشت-خيابان انقلاب-روبروي پارک انقلاب-پلاک5243223658
فارسفارسمرودشت5537فروشگاه فرهنگ شهرفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،فرهنگ شهر،ميدان معلم،بلوار دانشجو،پ 0،ط همکف43334708
فارسفارسمرودشت5538هايپر خورشيدفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،تخت جمشيد،کوچه نمايشگاه،بلوار تخت جمشيد،پ 0،ط همکف43333805
فارسفارسنور آباد308داروخانه دکتر کاظمينورآباد روبروي تربيت بدني42525465
فارسفارسنور آباد777پارادايسفارس،ممسني،مرکزي،شهر نور آباد،م امام خميني،کوچه 2 پاسداران،خيابان پاسداران،پ 0،ط همکف42544302
فارسفارسنور آباد778داروخانه آريانورآباد42523161
فارسفارسنور آباد780آرياننورآباد بلواربسيج پاساژجمشيدي فروشگاه42527582
فارسفارسني ريز527داروخانه دکتر صادقنيريز خيابان وليعصر جنب حسينيه مطهري53823109
فارسفارسني ريز879داروخانه اطميناننيريز خيابان قدس پلاک 5153833481
فارسفارسني ريز880طغرايينيريز خيابان قدس پاساژلاله سرخ طبقه بالا فروشگاه53824299
فارسفارسني ريز4938مارکنيريز خيابان قدس روبروي داروخانه قلمداد53837710
فارسفارسني ريز5280فروشگاه سليننيريز-خيابان قدس-روبروي پاساژيکتا-پلاک13553836399
فارسکهگيلويه و بويراحمددهدشت1231داروخانه سلامتدهدشت بلواردکترشريعتي32263848
فارسکهگيلويه و بويراحمددهدشت4131رژادهدشت -- خيابان شريعتي جنب بانک تجارت فروشگاه رژا32262045
فارسکهگيلويه و بويراحمددهدشت4663داروخانه دکتر فيروزيکهگيلويه وبويراحمد،کهگيلويه،ديشموک،شهر ديشموک،خانه بهداشت،خيابان آزادي،خيابان کميل،پ 0،ط همکف32266804
فارسکهگيلويه و بويراحمددوگنبدان3213داروخانه دکترزارع پورگچساران چهارراه هلال احمر نبش خيابان دانشجو32230066
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج495داروخانه حکمتيياسوج خيابان 13آبان چهارراه سبزي فروشان ساختمان پزشکي ايران زمين33225610
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج523داروخانه ابو علي سيناياسوج خيابان شريعتي جنوبي33224658
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج852داروخانه دکتر نيکبختياسوج خيابان زاگرس32225327
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج853داروخانه دکترنگين تاجيياسوج بلوارچمران درمانگاه مهر32228778
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج1340داروخانه دکتر جعفر نيکبختياسوج خيابان سردار جنگي شمالي-
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج1366گيلاسياسوج خيابان وليعصر نبش پاساژ شهرداري فروشگاه33222697
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج1432داروخانه دکتر افشارياسوج خيابان منتظري روبروي بيمارستان شهيد بهشتي32228166
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج1548داروخانه دکتر پناهيياسوج فلکه عدل روبروي درمانگاه پارسيان33346020
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج2029داروخانه دکترعسگرپورياسوج خيابان سردارجنگل روبروي داروخانه دکتر نيکبخت33228404
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج2998داروخانه دکترمردانيياسوج مادوان بلوارصاحب الزمان جنب شهرداري-
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج3506يکي يه دونهکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،عمده فروشي،خيابان صفا،خيابان طالقاني،پ 118،ط همکف33221624
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج4493الاروياسوج خيابان فردوسي نهضت 3 جنب پزشكي قانوني33339054
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج5062فروشگاه ويکتورياياسوج-سي سخت-خيابان توحيد-نبش فرعي133444696
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج5096فروشگاه النازياسوج- هجرت3-قبل از فروشگاه الارو - پلاک18133232830
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج5214فروشگاه دناياسوج- سي سخت-خيابان وليعصر-پلاک3533442201
فارسکهگيلويه و بويراحمدياسوج5316فروشگاه ماژلانياسوج-خيابان مطهري-پلاک5933232499
كرجالبرزفرديس4622فروشگاه صدفتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،فاز يک انديشه،بلوار شهيدسيدحسن مدرس،خيابان شقايق ششم شرقي،پ 63،ط همکف65513168
كرجالبرزکرج26داروخانه دكتر روشن بختسه راه گوهر دشت32702516
كرجالبرزکرج41داروخانه ايمانمهرشهر ابتداي بلوار ارم33304485
كرجالبرزکرج57داروخانه حکیم فارابیفلكه اول گوهردشت خ يكم غربي34408671
كرجالبرزکرج70دكتر آدابيميدان شهدا سه راه بهار نبش كوچه سامان32229272
كرجالبرزکرج106داروخانه چمرانجاده ماهدشت بعد از محمدشهر روبروي چمران اول جنب تالار البرز36305873
كرجالبرزکرج144داروخانه مهرشهرانتهاي 45متري گلشهر نرسيده به پمپ بنزين33502030
كرجالبرزکرج152داروخانه دکتر محرم زادهحسين آباد مهر شهر كرج خ وليعصر پ8733329011
كرجالبرزکرج188داروخانه شبانه روزي نازک دانشوالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهرشهر فاز4،خيابان 503 شرقي،بلوار شهيد مهدي رزهبان،پ 0،ساختمان حقيقي،ط همکف33527040
كرجالبرزکرج231داروخانه شبانه روزي دکتر احمدپالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،گلشهر ويلاي شرقي،خيابان ابن سينا،بلوار شهداي دانش آموز،پ 0،ساختمان صدف،ط همکف32700080
كرجالبرزکرج232داروخانه دکتر بهشتي زادهالبرز،کرج،مرکزي،شهر محمدشهر،محمد شهر،بلوار امام خميني (جاده مرد آباد )،بن بست شهيد محمد کوليوند (92)،پ 0،ط اول36314729
كرجالبرزکرج236داروخانه پژواكمارليك خ حسابي نرسيده به خ امام خميني پ90965159401
كرجالبرزکرج246داروخانه ياسينکمالشهر پيشاهنگيخيابان وليعصر ج درمانگاه الغدير34802262
كرجالبرزکرج291دكتر نوروزيكرج ميانجاده34525460
كرجالبرزکرج324داروخانه دکتر نيکروانفرديس بالاتراز فلكه اول نرسيده به فلكه دوم نبش سيزدهم36502021
كرجالبرزکرج359داروخانه شبانه روزي دکتر راستگتهران،شهريار،مرکزي،رزکان،روستا رضي آباد بالا،رضي آباد بالا،کوچه طباطبائي،خيابان بسيج،پ 0،ط اول265646774
كرجالبرزکرج373داروخانه دكترفضيلت نژادشهريار شهرك اميريه خ امام خميني پ27765643122
كرجالبرزکرج401خانم دكترنسرين حسن زادهميدان كرج -اول خ دانشكده32222116
كرجالبرزکرج403داروخانه فرديسفرديس نرسيده به فلكه پنجم36504054
كرجالبرزکرج452دكتر خدابنده لوميانجاده خ عدل كوچه مسجد34571550
كرجالبرزکرج499داروخانه دکترپيروززادهالبرز،ساوجبلاغ،چندار،شهر کوهسار،قلعه چندار،خيابان کلهر،خيابان بزرگمهر،پ 0،ط همکف44324199
كرجالبرزکرج509داروخانه مهرادهشتگرد روبروي راهنمايي و رانندگي44227629
كرجالبرزکرج515داروخانه شبانه روزي دكتر هوشمسرآسياب ملارد خ امام خميني چهاراه سوم ابتداي آزادگان شمالي پ70365116108
كرجالبرزکرج520داروخانه دکتر مهريارالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم،خيابان شهيد منوچهر بابايي،کوچه خيبر،پ 0،ط اولشمالي44230401
كرجالبرزکرج548داروخانه دکتر عازمتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،انديشه فاز1،خيابان ارغوان ششم غربي،خيابان 16متري معلم،پ 399،مجتمع محمد رسول الله،ط اول65522020
كرجالبرزکرج566داروخانه شبانه روزي شهريارشهريار خ وليعصر بالاتر از چهار راه مخابرات65225251
كرجالبرزکرج653داروخانه شبانه روزي دكترثابتيانديشه فاز1بين7و8 شرقي65532500
كرجالبرزکرج671داروخانه شبانه روزي دكترصالحيمارليك خ دكترحسابي تقاطع امام خميني65170645
كرجالبرزکرج694داروخانه دكتر نيشابوريفرديس بعدازفلكه سوم نبش خ12غربي36509500
كرجالبرزکرج710داروخانه دكتر نوروزيشهرقدس خ طالقاني نبش كوچه كيان46823176
كرجالبرزکرج715داروخانه دكتر بيراميفرديس كانال غربي خ 16متري امام36534570
كرجالبرزکرج729خانم دكتر افتخاريگوهردشت خ بلوار انقلاب بين خ 8و9 شرقي ساختمان پزشكان پارس34439725
كرجالبرزکرج790آقاي دكتراميدمارليك خ دكتر حسابي ميدان گلها65152777
كرجالبرزکرج796داروخانه دکتر صراففرديس بعد از فلكه سوم كانال سمت چپ36600019
كرجالبرزکرج802داروخانه دکتر حاجيلوتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،مارليک،ميدان اطلس،خيابان آزادگان،پ 258،ساختمان سلامت،ط همکف65161794
كرجالبرزکرج817داروخانه دكتر تقدسيشهريار ابتداي خ وليعصر(عج) روبروي بانك صادرات65224535
كرجالبرزکرج824داروخانه سلامتفرديس پايين تر از کانال سمت راست36525479
كرجالبرزکرج835داروخانه دكتر ابراهيميانفرديس بعد از فلكه دوم نبش هفتم غربي36501975
كرجالبرزکرج1144داروخانه رسالتنظرآباد خ آيت اله كاشاني محله رسالت پ13445354385
كرجالبرزکرج1176داروخانه امينينظرآباد محله رسالت خ كاشاني روبروي درمانگاه45357480
كرجالبرزکرج1404داروخانه دكتر ناصريگوهردشت ابتداي هشتم شرقي34418376
كرجالبرزکرج1590داروخانه دكتر جمشيديمهرشهر بلوار شهرداري نبش 20333408877
كرجالبرزکرج1598داروخانه دکتر سيفي طرقيالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم،کوچه شقايق 6،بلوار شهيد رجايي،پ 0،ط همکف44210083
كرجالبرزکرج1918داروخانه شبانه روزي دکتر ياسريالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم(شهرک وليعصر)،کوچه شهيدمحمد رضا خاني،بلوار امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري مرواريد،ط همکف44210770
كرجالبرزکرج2004داروخانه دکتر بکانالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم،خيابان هدايت،خيابان نور،پ 0،قطعه34 بلوک15،ط همکف44233949
كرجالبرزکرج2046داروخانه دکتر احمدي وردنجانيانديشه فاز 1 بلوار دنيامالي مابين 10و 11 غربي65524830
كرجالبرزکرج2613داروخانه خوارزميکرج مهرشهر قبل از خيابان افشار پاساژ ارم33307058
كرجالبرزکرج2983داروخانه شبانه روزي پرسپوليسکرج سه راه انبار نفت ابتداي جاده شهريار روبروي شهرک وحدت36606726
كرجالبرزکرج3062داروخانه دکتر بهترينشهريار شهرک اميريه خيابان امام خميني ج بانک صادرات65642580
كرجالبرزکرج3727داروخانه دکتر بازرگانيشهريار وحيديه بلوار امام خميني بعداز مسجد جامع ج پاساژ وليعصر پ 56365639606
كرجالبرزکرج3760داروخانه دکتر خداداديانديشه فاز3 خيابان وليعصر ج بازار روستان ساختمان پزشکان طبقه پايين ورودي درب اصلي65553136
كرجالبرزکرج3768داروخانه دکتر احتراميهشتگرد کوهسار بلوار امام خميني مقابل قنادي سپيده پ37544326109
كرجالبرزکرج3769داروخانه دکتر هادي اقبال20متري مارليک ابتداس خيابان سوسن مجتمع پزشکي65102227
كرجالبرزکرج3853داروخانه شبانه روزي دکتر نمائيسه راه انديشه به طرف شهريار بعداز داروخانه نظرپاک نرسيده به بلوار راغب65549126
كرجالبرزکرج3913داروخانه دکتر شريفيشهريارخيابان انقلاب نبش خيابان نواب جنب پليس +10پ29765248365
كرجالبرزکرج4042داروخانه شبانه روزي دکتر بزرگمماهدشت بلورا آزادگان اولين دوربرگردان جنب پست بانک37313165
كرجالبرزکرج4069داروخانه مهرگياهفرديس فلکه سوم خيابان 11غربي روبروي بانک ملت همکف کلينيک تخصصي مهرگان36524535
كرجالبرزکرج4076داروخانه دکتر شهروزي فرکرج گوهردشت بلوار انقلاب نبش کوچه 5غربي34303688
كرجالبرزکرج4438داروخانه دکتر صابرالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،گلشهر ويلاي شرقي،خيابان شهيد باقر حجازي (خيام شرقي)،خيابان ابن سينا،پ 33،ط همکف32716215
كرجالبرزماهدشت4557فروشگاه اميرانالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهرشهر فاز4،خيابان 6 متري،بلوار شهيد خانزاده (گلها)،پ 16،ط چهارم833509812
كرجالبرزماهدشت4732فروشگاه گلايلالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،طالقاني،خيابان ش مهدي شرع پسند (بهار)،بلوار ش بهشتي،پ 0،ساختمان آرين،ط همکف32256791
كرجالبرزماهدشت4797فروشگاه وحيدالبرز،کرج،مرکزي،شهر محمدشهر،همايون ويلا،خيابان ميخک،کوچه اطلس،پ 0،ط همکف36301807
كرجالبرزماهدشت4883فروشگاه مارياالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،باغستان،بلوار امام خميني (باغستان )،خيابان بوستان 1[شهيد علي شيخي]،پ 0،ط همکف34322379
كرجالبرزماهدشت4915فروشگاه اسمعيليالبرز،کرج،مرکزي،شهر کمالشهر،خرمدشت،خيابان وليعصر،خيابان ميثم 3،پ 23،ط دوم34822856
كرجالبرزهشتگرد4734داروخانه شبانه روزي نيمادالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم(شهرک وليعصر)،کوچه ياس 5،بلوار امام خميني،پ 0،پاساژ خاموشي،ط زير زمين2544238731
كرجالبرزهشتگرد4735داروخانه شبانه روزي دکتر ياسريالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم(شهرک وليعصر)،کوچه شهيدمحمد رضا خاني،بلوار امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري مرواريد،ط همکف44210770
كرجقزوينآبيک280049داروخانه دکتر جليلوندآبيک خيابان طالقاني روبروي بانک ملت32822291
كرجقزوينالوند280215داروخانه دکتر بهادرانالوند شهرصنعتي خيابان امام32225040
كرجقزوينتاکستان280007داروخانه دکتر اشرف گروه ايتاکستان خيابان امام روبروي شهرداي35227880
كرجقزوينتاکستان280008داروخانه دکتر افشارتاکستان بلوار امام روبروي مخابرات35227720
كرجقزوينتاکستان280332داروخانه دکتر محسنيتاکستان خيابان طالقاني پ7035222334
كرجقزوينقزوين3805تعاوني توليد و مصرف جهادکشاورزقزوين چهارراه عمران ج سازمان جهاد کشاورزي33342881
كرجقزوينقزوين280018داروخانه اقبالقزوين خيابان خيام نبش چهارراه عدل33335300
كرجقزوينقزوين280081داروخانه دکتر شيروديقزوين خيابان فردوسي شمالي ساختمان پزشکان دهخدا طبقه همکف33347710
كرجقزوينقزوين280098داروخانه دکتر شهاب زادهقزوين شهرک کوثر فلکه دوم بلوار شهيد محلاتي بالاتر از درمانگاه امام خميني33775585
كرجقزوينقزوين280239داروخانه قانونقزوين خيابان بوعلي روبروي بيمارستان بوعلي32226474
كرجقزوينقزوين280331داروخانه دکتر شهيديقزوين خيابان آزادي ج فروشگاه شهروند22239933
كرجقزوينقزوين280486داروخانه پاکروانقزوين خيابان حيدري ج پارک شهدا33337856
كرجقزوينقزوين280492داروخانه صدراقزوين غياث آباد اول خيابان سونا33686572
كرجقزوينقزوين281666داروخانه دکتر ابوترابيقزوين خيابان فلسطين غربي بعد از چهارراه بنياد ج پست پيشتاز33359648
كرجقزوينقزوين282455فروشگاه برندقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،سبزه ميدان،کوچه شهيدان اخوان نوري فرد5،خيابان فردوسي جنوبي،پ 25،ط همکف33232536
كرجقزوينقزوين282463فروشگاه ايمانقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،بازار،خيابان چهار سوق بزرگ،کوچه بزاز ها،پ 27،ط همکف33215896
كرجقزوينمحمديه280108داروخانه دکتر مهدوي نيامحمديه زيباشهر بلوار مطهري ج کوچه 832568434
كرجقزوينمحمديه280109داروخانه دکتر مهرگانمحمديه زيباشهر بلوار مطهري نبش کوچه1032570601
كرمانکرمانارزوئيه329گالري سلجوقيکرمان،ارزوئيه،مرکزي،شهر ارزوئيه،شاهماران،کوچه خجسته نژاد،کوچه حسينيه،پ 0،ط همکف42207951
كرمانکرمانارزوئيه1119گالري شقايقارزوئيه-روبروي كميته امداد امام خميني-بل امام34721133
كرمانکرمانارزوئيه2707داروخانه دکتر شهرکيارزوئيه خيابان امام جنب گالري شقايق42480513
كرمانکرمانبافت330داروخانه دكتر سالاريبافت- خ امام - روبروي دادگستري34228892
كرمانکرمانبافت352داروخانه دكتر ناظميبافت- خ طالقاني شرقي ابتدا34223242
كرمانکرمانبافت1753گالري حمود 2بافت- بلوار شهيد بهشتي34224446
كرمانکرمانبم127داروخانه دكتر دريجانيبم-خ امام-روبروي شهرداري سابق نرسيده به ميدان امام سمت چپ44221550
كرمانکرمانبم131گالري بهداشت رازي بمبم-دور ميدان امام44232070
كرمانکرمانبم595گالري نسرينده بكري- خ اصلي38341202
كرمانکرمانبم1449داروخانه دكتر وزيريبم -بلوار امام- نرسيده به ميدان فرمانداري - روبروي كتابخانه مركزي32320880
كرمانکرمانبم2640داروخانه دکتر حوريهبم-ميدان امام-جنب داروخانه دکتر بحريني34219323
كرمانکرمانجيرفت163گالري بي نيازکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،سلمان فارسي،خيابان شهيد فهميده،بن بست فيضي پور،پ 0،ط همکف32214092
كرمانکرمانجيرفت217داروخانه دكتر فاريابيکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،هليل،کوچه شهيد رجايي 1،بلوار شهيد رجايي،پ 0،ط همکف32216187
كرمانکرمانجيرفت232گالري فاطيماجيرفت-خ يكطرفه طالقاني32213228
كرمانکرمانجيرفت1977گالري رويالجيرفت- چهارراه فرمانداري35321243
كرمانکرمانجيرفت2295گالري وافرهجيرفت-بلوار پاسداران-بعد از دادگستري-سه راه نجار23053220
كرمانکرمانجيرفت2616گالري مسعودجيرفت-خ لرها-بعد از داروخانه گلپايگاني43231381
كرمانکرمانجيرفت3239گالري تهران پخش2کرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،مرکز شهر،بلوار شهيد رجايي،کوچه 12 بهمن 8،پ 0،ط همکف43216432
كرمانکرمانرفسنجان660داروخانه دكتركريميرفسنجان-ابتداي خ مطهري34321119
كرمانکرمانرفسنجان758گالري آزاديرفسنجان-خ شهدا-روبروي پاساژبزرگ شهر35231236
كرمانکرمانرفسنجان1182داروخانه امام حسينرفسنجان-خ كارگر-جنب درمانگاه امام حسين-نبش ك 4035221132
كرمانکرمانرفسنجان2686مهرآرارفسنجان بلوار طالقاني جنب داروخانه پاسارگاد34263189
كرمانکرمانزرند358داروخانه دكتر يگانه پورکرمان،زرند،مرکزي،شهر زرند،امام خميني،خيابان بازار وکيل،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف33422620
كرمانکرمانزرند372داروخانه دكتر زنگي آباديزرند-چهارراه برق-خ چمران24222134
كرمانکرمانزرند2728گالري برهانيزرند-خيابان فردوس بعد از خيابان وحدت33345547
كرمانکرمانسيرجان293داروخانه دكتر خادمي (حسابداريسيرجان-خ امام-روبروي بانك صادرات33225587
كرمانکرمانسيرجان298گالري شانديزسيرجان-داخل بازار43226878
كرمانکرمانسيرجان312گالري سبزينهسيرجان-خ فردوسي33230750
كرمانکرمانسيرجان319داروخانه دكتر بهاالدينيسيرجان-نبش چهارراه سپاه42205975
كرمانکرمانسيرجان1916لادنسيرجان شهرك سمنگان خيابان لادن اول خيابان سميه34310272
كرمانکرمانسيرجان2771گالري گپسيرجان-خيابان امام-داخل بازار33220607
كرمانکرمانشهر بابک430گالري درياشهربابك خ امام34380821
كرمانکرمانعنبر آباد1751گالري ژانتي 2جيرفت- عنبرآباد- خ امام- حدفاصل چهارراه مسجد و كوچه دكتر آرام سابق43290890
كرمانکرمانقلعه گنج1354گالري نورالدينيقلعه گنج- مركز شهر- جنب سوپر ماركت نورالديني32368569
كرمانکرمانکرمان38داروخانه دكتر بهاالدينيكرمان-انتهاي خ شفا-سمت راست-جنب ساختمان پزشكان32470500
كرمانکرمانکرمان40داروخانه دكتر عباسيكرمان-شهرك باهنر-خ رزمندگان-جنب سوپرماركت تهران32466977
كرمانکرمانکرمان57داروخانه فدككرمان-خ ابوذر جنوبي-ميدان رسالت-ضلع شرقي32514525
كرمانکرمانکرمان68داروخانه آزاديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،باستاني پاريزي،کوچه غرب ي 4،کوچه فيروزآباد 14،پ 0،ط همکف32449442
كرمانکرمانکرمان69داروخانه دكتر سامکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار فردوسي،بلوار فردوسي،خيابان بهشتي،پ 0،ط همکف32452222
كرمانکرمانکرمان76داروخانه دكتر بهبوديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،خيابان بهمنيار،ميدان آزادي،پ 0،پاساژ حافظ،واحد 7،ط همکف32458891
كرمانکرمانکرمان79گالري چين چيلاكرمان-خ پروين اعتصامي-روبروي ك 3 اعتصامي32267060
كرمانکرمانکرمان89داروخانه دكتر رستگاركرمان-ميدان باغملي-روبروي پارك-جنب پاساژاطلس32266635
كرمانکرمانکرمان108داروخانه دكتر ساريخانيكرمان-بل ازادگان-نبش ك2132469388
كرمانکرمانکرمان134داروخانه فاطميهکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،پارک مطهري،کوچه مطهري 5،خيابان مطهري،پ 0،ط همکف32265511
كرمانکرمانکرمان152داروخانه دكتر مولاييكرمان-خ شهاب-مقابل درمانگاه شماره 4تامين اجتماعي33238827
كرمانکرمانکرمان157داروخانه نجاتكرمان-نبش چهارراه كاظمي-نبش خ فلسطين-سمت راست32222477
كرمانکرمانکرمان266داروخانه دكتر شيروانيكرمان-پارك مطهري-ضلع جنوبي32523727
كرمانکرمانکرمان484داروخانه دكتر نجم الدينيكرمان-بل جهاد-نرسيده به 3 راه بيست متري-سمت راست32726210
كرمانکرمانکرمان509گالري سمنکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،رسالت،کوچه شمالي 2،کوچه ابوذر جنوبي 40،پ 0،ط همکف33242371
كرمانکرمانکرمان636داروخانه دكتر فردوسكرمان-ميدان شهدا32265844
كرمانکرمانکرمان690داروخانه شجاع الساداتکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،آزادي،بلوار استقلال،کوچه استقلال 2،پ 0،مجتمع پزشکي نيايش،ط اول32462531
كرمانکرمانکرمان750داروخانه دكتر حاج محمديکرمان چهارراه نيکزاد بلوار اباالفضل32613389
كرمانکرمانکرمان862داروخانه دكتر شفازندکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،چمران،خيابان شهيد فتحعليشاهي،خيابان دکتر شريعتي،پ 4،ط همکف32223577
كرمانکرمانکرمان910داروخانه حکيمکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،خيابان سعدي،خيابان سعدي،کوچه سعدي 7،پ 0،مجتمع پارک کلينيک،ط همکف1932233463
كرمانکرمانکرمان1147داروخانه دکتر موسي پورکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،پارک نشاط،کوچه قرني 6،خيابان قرني،پ 0،ط همکف32265188
كرمانکرمانکرمان1529داروخانه دكتر اقدسيکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،پروين اعتصامي،کوچه خواجوي کرماني 23،خيابان خواجوي کرماني،پ 0،ط همکف32531970
كرمانکرمانکرمان1584گالري ياسمينكرمان- خيابان باقدرت شرقي- جنب كوچه 1432216489
كرمانکرمانکرمان1745داروخانه دكتر سنجريكرمان- خ شريعتي- نرسيده به سه راه شمال جنوبي-جنب بازار طلافروشان32264134
كرمانکرمانکرمان2202داروخانه دکتر فرمان آراکرمان- بلوار جمهوري- بعد از سه راهي هوانيروز-روبروي سازمان گردشگري32614868
كرمانکرمانکرمان2713داروخانه استاد ابراهيميکرمان-خيابان استاد مطهري 31 نرسيده به پل نه دي32232238
كرمانکرمانکرمان3000داروخانه دکتر زارعيکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،شفا،خيابان هزارويکشب،کوچه هزارو يکشب 24،پ 0،ط همکف32466845
كرمانکرمانکرمان3149داروخانه دکتر نيک نفسکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،شهرک شهيد ايرانمنش فاز 2،کوچه ثارالله5،بن بست شرقي 1،پ 0،ط اول32224151
كرمانکرمانکهنوج238گالري سانازكهنوج-خ امام-روبروي اداره پست43203828
كرمانکرمانکهنوج241داروخانه دكتر طباطباييكهنوج-خ پاسداران-ك ش وزيري35222211
كرمانکرمانکهنوج242داروخانه دكتر رحيميكهنوج-روبروي بيمارستان 12 فروردين35231323
كرمانکرمانکهنوج253داروخانه دكتر مجلسيکرمان،کهنوج،مرکزي،شهر کهنوج،شهرک آزادگان،کوچه امجزي،کوچه سوغاني،پ 0،ط همکف35224010
كرمانکرمانمنوجان3209داروخانه دکتر شهداديکرمان،منوجان،مرکزي،شهر منوجان،منوجان،خيابان اصلي،کوچه امام خميني،پ 0،ط همکف43301112
كرمانهرمزگانبندر عباس2337داروخانه دکتر قناديبندرعباس-خ سيدجمال-بعد از چهارراه فاطميه-روبرو مسجد فاطميه32226646
كرمانهرمزگانبندر عباس2349داروخانه نيکخوحاجي آباد-بلوار فردوسي-پشت کارگاه کابينت سازي35423217
كرمانهرمزگانبندر عباس2353داروخانه دکتر صمديهرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،بازار،خيابان امام خميني،خيابان اصلي،پ 0،ط اول2435423939
كرمانهرمزگانبندر عباس2355داروخانه کيميابندرعباس-سه راه سازمان32234480
كرمانهرمزگانبندر عباس2356داروخانه دکتر مشيريبندرعباس-چهارراه مرادي32221449
كرمانهرمزگانبندر عباس2357داروخانه دکتر ملک زادهبندرعباس-سه راه سازمان به سمت مسجد بلال32227381
كرمانهرمزگانبندر عباس2359داروخانه دکتر پرشکوهيبندرعباس-بلوار امام-بين سيتي سنتر و داروخانه هلال احمر-روبروي بانک دي32229069
كرمانهرمزگانبندر عباس2360داروخانه دکتر اميري زادهبندرعباس-خ سيدجمال الدين اسدآبادي-بهد از سه راه پلنگ صورتي-جنب بانک آينده32224938
كرمانهرمزگانبندر عباس2363داروخانه دکتر اسديبندرعباس-چهارراه دانشگاه-روبروي پرده سراي کاخ33669410
كرمانهرمزگانبندر عباس2397داروخانه دکتر بخشندهبندرعباس-سه راه برق-روبرو بانک سپه32246264
كرمانهرمزگانبندر عباس2431داروخانه دکتر فرجيبندرعباس- خ سيدجمال الدين اسدآبادي-ساختمان فرش مشهد32224177
كرمانهرمزگانبندر عباس2454داروخانه رسالتبندرعباس-ميدان صادقيه-به سمت چهارراه رسالت33339156
كرمانهرمزگانبندر عباس2490داروخانه دليران نيابندرعباس-سه راه سازمان به طرف يادبود32233381
كرمانهرمزگانبندر عباس2510داروخانه دکتر زارعيبندرعباس-روبرو بيمارستان شهيد محمدي32241846
كرمانهرمزگانبندر عباس2516داروخانه دکتر محبيبندرعباس-يادبود-سه راه هتل هما-روبرو سازمان تامين اجتماعي شعبه135584821
كرمانهرمزگانبندر عباس2523گالري جوشنبندرعباس-بازار روز-روبرو مسجد کوفه32220445
كرمانهرمزگانبندر عباس2579داروخانه رازيبندرعباس-فلکه برق32245099
كرمانهرمزگانبندر عباس2826داروخانه آلفابندرعباس-بلوار سيد جمال-چهارراه مرادي32225977
كرمانهرمزگانبندر عباس2891داروخانه صاحب الزمانبندرعباس-پشت بيمارستان صاحب الزمان34514727
كرمانهرمزگانبندر عباس2944گالري برندهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،بازار اوزيها،خيابان امام موسي صدرشمالي،خيابان اصلي،پ 0،مجتمع بازار بزرگ،ط همکف3532274036
كرمانهرمزگانبندر عباس3042گالري کاکتوس 2هرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،ميان شهر،کوچه شهيد عراقي زاده،کوچه معرفت 2،پ 0،مجتمع پارس،ط دوم14132253411
كرمانهرمزگانبندر عباس3118داروخانه بيمارستان سيدالشهداهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،شهرک وليعصر،خيابان سورو،خيابان بيمارستان،پ 0،ساختمان واکسيناسيون،ط همکف33540412
كرمانهرمزگانبندر لنگه2343داروخانه دکتر غفاريبندر لنگه-چهارراه غدير-خ انقلاب-جنب بانک سپه44242133
كرمانهرمزگانبندر لنگه2345داروخانه دکتر پورسوغاتبندر لنگه-خ پاسداران-روبروي بانک مسکن44241255
كرمانهرمزگانبندر لنگه2718داروخانه دکتر بحرپيمابندرلنگه-خيابان انقلاب بعد از بانک رفاه44244243
كرمانهرمزگانخمير2584داروخانه درمانگاهبندرخمير-ميدان آزادي-داروخانه درمانگاه33224316
كرمانهرمزگاندرگهان2524داروخانه دکتر دباغدرگهان-روبرو نيروگاه برق-جنب مطب دکتر35263813
كرمانهرمزگاندرگهان2527داروخانه دکتر رنجبردرگهان-خ رسول اکرم-روبرو درمانگاه کوثر35263286
كرمانهرمزگاندهبارز2462داروخانه دکتر کريميرودان-ميدان امام42883400
كرمانهرمزگاندهبارز2544گالري رويالرودان-ميدان امام-پاساژ الهه ناز-جنب ميوه فروشي بهاران42881696
كرمانهرمزگانرويدر3052داروخانه دکتر بابايي-33243905
كرمانهرمزگانقشم2469داروخانه دکتر امينيقشم-خ وليعصر-کوچه علي ابن ابي طالب-جنب آزمايشگاه جعفري35220361
كرمانهرمزگانقشم2520داروخانه دکتر رحيميجزيره قشم-بلوار وليعصر-بعد از داروخانه دکتر نيکخو-جنب بانک پاسارگاد35227520
كرمانهرمزگانقشم2578داروخانه دکتر آهنگجزيره قشم-ميدان شفا-جنب بيمارستان فاطمه الزهرا35228055
كرمانهرمزگانقشم3392گالري فولاديهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر قشم،منطقه آزاد،بلوار ولي عصر،کوچه بازاربين المللي ستاره،پ 1130،پاساژ ستاره،مرواريد 3،ط همکف35242992
كرمانهرمزگانکنگ2340داروخانه ميعادبندرکنگ-خ شهيد سعداني- جنب مطب دکتر رنجبر44233111
كرمانهرمزگانميناب2904داروخانه خليج فارش شعبه 2ميناب-بلوار امام-جنب عينک سازي زايس42226551
كرمانيزداردکان1162داروخانه شبانه روزي رازييزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،بازار نو،کوچه 2،بلوار آيت اله خامنه اي،پ 43،ط همکف37252026
كرمانيزدمهريز792داروخانه دكتر منتظرمهريز-بل 7 تير-روبروي بيمارستان فاطمه الزهرا35226302
كرمانيزدمهريز897داروخانه دكتر رضايييزد،مهريز،مرکزي،شهر مهريز،مولودآباد،کوچه ياس،ميدان سيدالشهداء،پ 0،ط همکف35228810
كرمانيزدمهريز2689داروخانه دکتر قاسميمهريز ابتداي شهرک شهيد بهشتي جنب مطب دکتر شيخ32547270
كرمانيزديزد468داروخانه دكتر پورشفيعي (ملك)يزد-منطقه صفائيه-ميدان اطلسي-نبش ميدان38240703
كرمانيزديزد522گالري سحريزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،خلف خانعلي،کوچه 33 [مدرسه تفضلي]،خيابان سلمان فارسي،پ 0،ط همکف36282800
كرمانيزديزد524داروخانه كرامتييزد-صفائيه-بلوار حسابي-نرسيده به ميدان عالم38200511
كرمانيزديزد529داروخانه دكتر باقييزد-خ فرخي-مقابل بيمارستان36280488
كرمانيزديزد532داروخانه دکتر رئيسيانيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،کوي مصدق،خيابان شهيد دکتر چمران،کوچه پنجم [اول سابق ]،پ -14،ط همکف38247070
كرمانيزديزد558داروخانه دكتر فخاريزد-صفائيه-بل شهيدان اشرف-اواسط بلوار38258568
كرمانيزديزد567داروخانه ميرشمسييزد-سه راه شحنه-بل نواب صفوي-اواسط بلوار32569878
كرمانيزديزد600داروخانه سلامتيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفاييه،خيابان وزيري،بلوار دانشگاه،پ 0،مجتمع تجاري نور،ط همکف35382772
كرمانيزديزد698داروخانه دكتر موسوييزد-منطقه صفائيه-بل ش دشتي-روبروي تقاطع سوم38288128
كرمانيزديزد723داروخانه دكتر مربييزد-خ كاشاني-جنب بيمارستان مجيران36282933
كرمانيزديزد727داروخانه دكتر دانشوريزد-ازادشهر-نرسيده به فلكه چهارم-روبروي چاه اب37233459
كرمانيزديزد728داروخانه دكتر سهروردييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،آزادشهر،کوچه رز،بلوار شهيد محمد کاظم واعظ،پ 322،ط همکف38264100
كرمانيزديزد730داروخانه لطفعليانييزد-ميدان همافر-جنب درمانگاه حضرت ولي عصر37256960
كرمانيزديزد763داروخانه فارابييزد-ميدان ش بهشتي-ابتداي خ امام-ك برخوردار36270101
كرمانيزديزد769داروخانه دكتر سخنوريزد-سه راه شحنه-مقابل ايستگاه واحد-داخل درمانگاه فرهنگيان36264402
كرمانيزديزد771داروخانه دكتر رشيدييزد،يزد،مرکزي،شهر شاهديه،ابرند آباد،کوچه نيايش،خيابان امام خميني،پ 146،ط همکف35210077
كرمانيزديزد1016داروخانه دكتر علوييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،آزادشهر،کوچه 10 متري توحيد،خيابان فدائيان اسلام[22]،پ 157،ط همکف37232300
كرمانيزديزد1026داروخانه دكتر بهنازيزد-خ كاشاني-ابتداي خ چمران36230538
كرمانيزديزد1160داروخانه دكتر علي نيايزد-چهارراه دولت اباد-خ انقلاب-روبروي بانك سپه36268141
كرمانيزديزد1320داروخانه ابن سينايزد- بلوار جمهوري- مقابل بيمارستان افشار34525125
كرمانيزديزد1541داروخانه دكتر حيدرييزد- منطقه صفائيه - بلوار پاسداران- نبش كوچه 4838284817
كرمانيزديزد1648داروخانه دكتر وكيليانيزد- خ مسكن- نبش كوچه حميد36293255
كرمانيزديزد1774داروخانه دکتر کفيرييزد- بل دشتي-بعد از چهارراه اميرالمومنين- نبش کوچه 77 رحمت آباد38287917
كرمانيزديزد2032داروخانه دکتر حکيمييزد- ميدان آزادي- ابتداي بلوار شهيد مطهري- روبروي شهرداري36268004
كرمانيزديزد2623داروخانه دکتر شمسايييزد-شاهديه-نرسيده به گرد فرامرز-روبرو گلزار شهدا-جنب داروخانه دکتر رشيدي35211044
كرمانيزديزد2878داروخانه دکتر حيدرزادهيزد-ميدان خالقي-انتهاي خيابان خرمشهر-سه راهي حسن آباد36237305
كرمانشاهايلامايلام957داروخانه قزلباشايلام خ سعدي جنوبي داروخانه دكتر قزلباش33338484
كرمانشاهايلامايلام967داروخانه خاتم الانبياايلام خ سعدي جنوبي داروخانه خاتم الانبيا33346233
كرمانشاهايلامايلام968صدفايلام خ تختي پاساژ تيمورپور33360786
كرمانشاهايلامايلام1045داروخانه تقويايلام خ سيدالشهداء33232629
كرمانشاهايلامايلام1052داروخانه دكتر رشيديايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،صداو سيما،خيابان (14متري)،کوچه ازادي 13،پ 0،ط دوم33347171
كرمانشاهايلامايلام1054ارغوانايلام خ فردوسي پاساژ ارغوان33384654
كرمانشاهايلامايلام1055داروخانه امام رضا عايلام خ سعدي جنوبي33343153
كرمانشاهايلامايلام1804داروخانه جوادالائمهايلام پاركينگ كوي علي اشرف رشيدي جنب پاساژ مهران33340381
كرمانشاهايلامايلام2339داروخانه دكتر بلوچ زادهايلام- خيابان ملك الشعرا- جنب كوي هفدهم- جنب درمانگاه يادگارماندگار32222301
كرمانشاهايلامايلام4569داروخانه عليمراديانايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،سعدي،خيابان سعدي جنوبي،کوچه رشيدي،پ 0،ط همکف33338954
كرمانشاهايلامسرابله1143مهربانسرابله بلواربسيج روبروي فرمانداري مغازه شيشه بري قصر34225643
كرمانشاهکرمانشاهاسلام آباد غرب2532فروشگاه عزيزياسلام آباد ميدان امام جنب بهداشتي گلرنگ45228846
كرمانشاهکرمانشاهاسلام آباد غرب3052پور حسناسلام آباد با لاتر از ميدان امام جنب بانک صادرات45210184
كرمانشاهکرمانشاهبيستون1472داروخانه دکترورداسبيكرمانشاه : شهرستان بيستون33722446
كرمانشاهکرمانشاهپاوه374داروخانه دكتر يوسفيپاوه خ انقلاب27228182
كرمانشاهکرمانشاهسر پل ذهاب3837داروخانه حسينيسر پل ذاب بعد از چهار راه مير احمد پلاک7842232764
كرمانشاهکرمانشاهسنقر561داروخانه دكتر محمديسنقر خ طالقاني داروخانه دكتر محمدي84233933
كرمانشاهکرمانشاهسنقر760عطر بارانسنقر خ شهيد بهشتي جنب مبل محمد خاني آرايشي و بهداشتي باران48431615
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه5المهديكرمانشاه مسكن جنب داروخانه شبانه روزي لوازم و بهداشتي المهدي34211845
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه45داروخانه رسولي تباركرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 534217020
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه79داروخانه شبانه روزي رازيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،ميدان آزادي،خيابان شهيد صادق پور،بلوار شهيد بهشتي،پ 0،ط دوم38248129
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه235داروخانه دكتر عبديكرمانشاه پاركينگ شهرداري پل اجلاليه دكتر عبدي37272045
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه240داروخانه دكتر اخلاقي رادکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،گلستان،کوچه 322[شهيد محمد مهدي باقري]،بلوار مصطفي امامي،پ 472،ط همکف38373577
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه241داروخانه دكتر عزتيكرمانشاه ميدان آزادي ترمينال شماره 2 داخل كوچه38221810
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه242احمديانكرمانشاه مسكن گلها نبش خ لاله پلاك 334232027
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه251داروخانه دكتر حسن زادهكرمانشاه تعاون ايستگاه 6 داروخانه حسن زاده34292861
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه312داروخانه دكتر فرجادکرمانشاه مسکن بلوار گلها جاي قديم دكتر حاجتي34222112
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه433داروخانه شبانه روزيكرمانشاه چهاراه رشيدي بطرف جعفر آباد37277224
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه435داروخانه دكتر كماليكرمانشاه چهاراه رشيدي37278535
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه455داروخانه صادقيهكرمانشاه مسكن خ لاله داروخانه دكتر صادقيه34298234
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه459داروخانه دكتر رمضانيانكرمانشاه جعفر آباد بالاتر از مسجد دكتر رمضانيان38420345
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه526داروخانه ميرزاييكرمانشاه الهيه داروخانه شبانه روزي ميرزايي37267826
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه730داروخانه دكتر تيراندازكرمانشاه مسكن بلوارگلها روبروي بانك ملي34235751
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه781داروخانه دكتر بهارانكرمانشاه وكيل آقا اول ده مجنون روبروي بانك كشاورزي37227484
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه787ئه سرينكرمانشاه دولت آباد بازار سر پوشيده غرفه 4238225656
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه1027داروخانه دكتر جاسميكرمانشاه ده مجنون روبروي فروشگاه غزل37239404
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه1248فروشگاه مهديسكرمانشاه دولت آباد پاساژ سعيدي37285454
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه1412داروخانه دكتر قهرمانيكرمانشاه شياد38222060
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه1481ترنجكرمانشاه پاساژ سروش34235231
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه1957فروشگاه اميريانكرمانشاه بازاراسلامي بازارصندوق سازها روبروي مغازه آرمان سورني32797014
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه2155داروخانه دكتر شاهمراديكرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 734226251
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه2190داروخانه دكتر جمشيديكرمانشاه شهرك تعاون ايستگاه 734293595
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه3291داروخانه دکتر نادريکرمانشاه مسکن بلوار گلها روبروي بانک سپه34295291
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه3696اسکندريکر مانشاه چهار راه اجاق روبروي داروخانه سينا پلاک2037285329
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه3771دارو خانه دكتر شيروييكرمانشاه شهرک امام ايستگاه اول نبش خيابان اصلي پلاک1034329217
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه4375داروخانه دکتر مصطفاييکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بهار،کوچه دکترصباغ،خيابان بهار،پ 38،ط چهارم37201586
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه4450طلاکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بازار،کوچه گمر ک کهنه،کوچه سراي صندوق سازها،پ 0،ط همکف37210156
كرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه4463داروخانه دکتر تحويليانکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک فدک فاز 2،خيابان 25 متري درود فرامان،خيابان 25متري درودفرامان ب 14ق 79،پ 0،ط همکف34210880
كرمانشاهکرمانشاههرسين109داروخانه دكتر افضليهرسين خ امام داروخانه دكتر شهرام افضلي23226121
كرمانشاههمداناسد آباد660216داروخانه حقيقتاسدآباد اول خ 15خرداد سمت راست كوچه اول31223251
كرمانشاههمداناسد آباد663175داروخانه دکتر گرمسيريهمدان،اسدآباد،مرکزي،شهر اسدآباد،ميدان امام خميني،خيابان دکتربهشتي،کوچه عطائي،پ 0،ط همکف33126043
كرمانشاههمدانرزن3913دارو خانه دکتر صيديرزن روبروي بيمارستان حضرت زهرا36222005
كرمانشاههمدانرزن4594داروخانه دکتر سيفهمدان،رزن،مرکزي،شهر رزن،بلوارامام خميني،خيابان شهيدصباغزاده،خيابان 15خرداد،پ 0،ط همکف36245547
كرمانشاههمدانکبودر آهنگ3642داروخانه دكتر ذوالعليكبودرآهنگ خيابان مطهري جنب بانك ملي پ 135222721
كرمانشاههمدانملاير3396داروخانه دكتر محمدطائمهملاير خ خيام روبروي بانك ملت32222856
كرمانشاههمدانملاير3419داروخانه سيناملاير دور پارک چمران32222599
كرمانشاههمدانملاير3436داروخانه پاستورملاير ميدان امام جنب بانك صادرات32255622
كرمانشاههمدانملاير3456داروخانه دكتر روستاييهمدان،ملاير،مرکزي،شهر ملاير،خيابان پارک،خيابان زريني،بلوار پاسداران،پ 0،ط همکف32222118
كرمانشاههمداننهاوند3477داروخانه دكتر احسانينهاوند خيابان 17 شهريور كوچه موزائيك سازي33220011
كرمانشاههمدانهمدان3343داروخانه رضاهمدان خيابان پاستور برج پاستور38263122
كرمانشاههمدانهمدان3577داروخانه دکتر اوليائيهمدان آرامگاه بوعلي جنب پاساژ تماشا32531259
كرمانشاههمدانهمدان3682تات2همدان خيابان بوعلي بازار مير فند ريسکي پلاک532515224
كرمانشاههمدانهمدان4004محمديهمدان خيابان خواجه رشيد پايين تراز اداره گاز32529397
كرمانشاههمدانهمدان4501نادر بيگيهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،ميدان امام خميني،ميدان امام خميني،خيابان باباطاهر،پ 0،پاساژ زيرگذرباباطاهر،ط زير زمين34232598
كرمانشاههمدانهمدان660135داروخانه مركزيهمدان ميدان آرامگاه نبش ميدان38254220
كرمانشاههمدانهمدان662089داروخانه شمسهمدان نبش ميدان آرامگاه32510242
گيلاناردبيلاردبيل3816خيرجواردبيل- ميدان سرچشمه- کوچه طوي- جنب داروخانه دکتر بيگ زاده33262576
گيلانگيلانآستانه اشرفيه236سرمهآستانه- پشت حرم42124853
گيلانگيلانآستانه اشرفيه3736داروخانه شبانه روزي دکتر جلاليلشت نشا- خ بهشتي- جنب پل34403509
گيلانگيلانبندر انزلي281داروخانه دکتر جلاليانزلي-خ مطهري-روبه روي بانک مسکن مرکزي34244674
گيلانگيلانخمام3770فروشگاه چند منظوره رائيخمام- خ امام- روبروي کلانتري-34249253
گيلانگيلانرشت15داروخانه دکتر نادريگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،حاجي آباد،خيابان انقلاب،کوچه سپهدار،پ 33،ط اول33230597
گيلانگيلانرشت94داروخانه دکتر سلطانيرشت-چهار راه ميکائيل-بلوار حافظ-جنب داروخانه هلال احمر33332857
گيلانگيلانرشت113داروخانه دکتر يوسفيرشت-گلسار-نبش خ 107-جنب بانک ملي37229654
گيلانگيلانرشت116داروخانه دکتر شهبازيرشت-ميدان گاز-ابتداي بلوار لاکان-روبروي اداره برق33470062
گيلانگيلانرشت204داروخانه نيمارشت-خ نامجو-روبه روي دانشگاه علوم پايه33333221
گيلانگيلانرشت205داروخانه دکتر اميدواررشت-خ سردار جنگل-روبه روي بيمارستان رازي33536774
گيلانگيلانرشت391داروخانه بيستونرشت-خ بيستون-روبه روي سه راه معلم33251107
گيلانگيلانرشت462داروخانه رازيکوچصفهان-خ شهيدعسکري34556838
گيلانگيلانرشت532داروخانه عليمحمديرشت-ديانتي-نرسيده به شيريني فروشي تشريفات33851211
گيلانگيلانرشت758داروخانه گلساررشت-چهار راه گلسار-ابتداي خ سعدي33110990
گيلانگيلانرشت1634مازياررشت- ب لاکان- ابتداي 16 متري سميه33447485
گيلانگيلانرشت1642داروخانه دکتر مجلسيگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،آب آسياب،کوچه (ملک دوست)،بن بست ((اول))،پ 0،ط همکف33243590
گيلانگيلانرشت3301احمدي2رشت - ب معلم- جنب ميدان مادر52248865
گيلانگيلانرشت3731ليدارشت- بازار علاقه بندان- پلاک 1 -33234269
گيلانگيلانرشت3739داروخانه دکتر صادقيانرشت- خ استقامت يک - خ شهيد بلال زاده- جنب کلينيک رازي- پ139-ساختمان سونا33522459
گيلانگيلانرشت4091داروخانه دکتر فروغ مهدي زاده مرشت- گلسار- خ 89- ساختمان آتيه-
گيلانگيلانرشت4555داروخانه فارابيگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،منظريه،کوچه مسعود،بلوار آزادي،پ -238،ط پنجم33621327
گيلانگيلانرشت4574شرکت افق آينده کاسپينگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،آتش نشاني،کوچه ده متري شقايق،بلوار شهيد مدرس،پ 0،ط همکف33851448
گيلانگيلانرشت4768آليسگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،استادسرا،کوچه شهيد محمدتقي مهر شريف،خيابان 15 متري طالقاني،پ 11،ط همکف33220264
گيلانگيلانرشت4871جاويدگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بازار،کوچه (بازارچه صيقلان)،کوچه (راسته ميخ فروشان)،پ 0،پاساژ طاقي بزرگ،ط همکف33228642
گيلانگيلانفومن646داروخانه صميميصومعه سرا-خ برشنورد-جنب آژانس ملوان23227272
گيلانگيلانفومن648داروخانه فومنفومن-خ شهدا-کوچه اطباء-ساختمان درنا34733029
گيلانگيلانلاهيجان196داروخانه دکتر فقيهلاهيجان-خ شهيد کريمي42233296
گيلانگيلانلاهيجان1003داروخانه رازيلاهيجان-خ استقلال33332050
گيلانگيلانلنگرود4644داروخانه دکتر سياوشيگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر لنگرود،طولازده،کوچه ( عرشي )،بن بست ( حسني )،پ 0،ط اول42544952
گيلانگيلانماسال1707داروخانه مارليکگيلان،صومعه سرا،ميرزاکوچک جنگلي،شهر گوراب زرميخ،امام خميني،خيابان شهيد علي زينعلي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف44394610
گيلانگيلانهشتپر223داروخانه دکتر افخمهشتپر-خ خرمشهر- خ معين- ساختمان دکتر پورسيديان-44227714
گيلانگيلانهشتپر572داروخانه اسماعيليهشتپر-خ خرمشهر24233133
گيلانگيلانهشتپر3730خدادوستهشتپر- خ سعدي- پاساژ حسين پور44242730
گيلانمازندرانتنکابن317داروخانه دکتر گرانسايهتنکابن- خ امام روبروي بيمارستان24236956
گيلانمازندرانچالوس1228داروخانه شبانه روزي کريميمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيدبهشتي،خيابان سجاد،خيابان امام خميني،پ 0،ط اول32249662
لرستانقمقم3276داروخانه دکتر شيخقم خ 19دي روبروي تالار طاووس جنب درمانگاه 19دي37711166
لرستانقمقم3282داروخانه دکتر صادقيقم خ صدوق بين کوچه 9و1132926765
لرستانقمقم3303داروخانه دکتر کاويانيقم بلوار نيايش37305121
لرستانقمقم3313داروخانه طلائيهقم خ صفائيه روبروي کوچه بيگدلي مجتمع پويا37737315
لرستانقمقم3315داروخانه اسکندريانقم ميدان سعيدي36706071
لرستانقمقم3316داروخانه حسينيقم خ صدوق نرسيده به کوچه 5332904555
لرستانقمقم3325داروخانه دکتر چاره سازقم ابتداي خ امام خميني36612191
لرستانقمقم3327داروخانه حضرت ابوالفضلقم خ امام زاده ابراهيم جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل38749788
لرستانقمقم4003آرايشي پاليزقم پرديسان روبروي کلانتري بلوار مسلم مجتمع تجاري طبقه همکف پلاک 4132816294
لرستانقمقم4061گالري رزقم صفائيه پاساژ صفائيه طبقه زيرزمين پلاک 1337744131
لرستانقمقم4132اشعه شعارمرکزي،زرنديه،مرکزي،شهر زاويه،مخابرات،کوچه اقبال،خيابان وليعصر،پ 0،ط همکف45262891
لرستانقمقم4133داروخانه به سيماقم - خ سالاريه فلکه ميثم پاساژعصر جديد طبقه 8 داروخانه به سيما32177105
لرستانقمقم280721داروخانه امام رضاقم خ 45متري صدوق نبش ميدان صدوق32900300
لرستانقمقم280883داروخانه زمردکياقم خ نيروگاه خ توحيد نبش کوچه2738853985
لرستانقمقم280891داروخانه قره باغيقم پرديسان بلوار دانشگاه خ نواب صفوي32806320
لرستانقمقم281184جانبازانقم خ انقلاب جنب دبيرستان هدايتي37735155
لرستانقمقم281300داروخانه دکتر احمديانقم خ باجک روبروي کوي 4037707311
لرستانقمقم282135داروخانه امام صادققم ميدان اميني بيات بلوار شاهد کوچه يک درمانگاه امام صادق38755002
لرستانلرستاناليگودرز289داروخانه دكتر بخشياليگودرز ميدان امام42235462
لرستانلرستاناليگودرز2580داروخانه قاسمياليگودرز چهارراه شهرداري43345685
لرستانلرستانبروجرد415داروخانه شفابروجرد خيابان بهار روبروي پارك42626724
لرستانلرستانبروجرد510داروخانه مركزيلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،رازان،ميدان رازان،خيابان صفا،پ 79،ط همکف42622220
لرستانلرستانبروجرد590داروخانه رازيلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،خيابان شهدا،بن بست شهيد محسن مظلوم،پ 0،ط همکف22627243
لرستانلرستانبروجرد591داروخانه دكتر حامديلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،کوچه مرکزي،خيابان شهدا،پ 0،ط اول22615001
لرستانلرستانبروجرد594داروخانه پيمانلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،خيابان سيد مصطفي،خيابان آيت اله کاشاني،پ 0،مجتمع مرکزي،ط همکف22626463
لرستانلرستانبروجرد730داروخانه شبانه روزي فاني يگانهبروجرد خيابان شهدا جنب پاساژ گلشهر22603460
لرستانلرستانبروجرد1201داروخانه سينابروجرد ابتداي خيابان شهدا22629781
لرستانلرستانبروجرد2911چگنيبروجرد چهارراه باغ ميري اول خيابان بحر العلوم22612542
لرستانلرستانبروجرد4172منتظري هالرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،جعفري،خيابان 18متري جنوبي،ميدان جعفري،پ 491،پاساژ گل سرخ،ط همکف42626477
لرستانلرستانبروجرد4383داروخانه حي برلرستان،بروجرد،اشترينان،شهر اشترينان،قدس،خيابان قدس،خيابان توحيد،پ 28،ط همکف42550542
لرستانلرستانپلدختر2292داروخانه شبانه روزي دكتر رضائيپلدختر خ امام جنب اداره بهداشت شماره 134221160
لرستانلرستانخرم آباد344داروخانه سعديلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،شهدا،ميدان شهدا،خيابان شهداي شرقي،پ -121،ط همکف22201345
لرستانلرستانخرم آباد461داروخانه دكتر روزبهانيخرم آباد خ امام روبروي پاساژ رضا22218800
لرستانلرستانخرم آباد1013داروخانه دكتر شاهرخخرم آباد خيابان امام روبروي فاطميه كوچه كاكاوند32215874
لرستانلرستانخرم آباد1014داروخانه دكتر دريكونديخرم آباد خيابان امام نرسيده به ميدان شهدا12202476
لرستانلرستانخرم آباد1503داروخانه بازيارلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،کوي آراسته،خيابان بوعلي،بلوار وليعصر،پ 0،ط همکف33228947
لرستانلرستانخرم آباد3143داروخانه دکتر آدينهخرم آباد نرسيده به ميدان کيو نبش آراسته 633223423
لرستانلرستانخرم آباد3266آنيلخرم آباد خيابان قاضي زاده بازارچه بين خيابان 11و1233417831
لرستانلرستانخرم آباد4138بستاميخرم اباد ميدان شقايق نرسيده به بانک صادرات داروخانه بستامي-
لرستانلرستانخرم آباد4174خوارزم کيالرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،کوي نگارستان،کوچه فرعي نگارستان نوزدهم،بلوار ولايت،پ 0،ط اول33230763
لرستانلرستاندورود4063راحيلدرود خيابان راه آهن نبش پاساژ زيتون43217048
لرستانلرستانکوهدشت236داروخانه دكتر كاظميلرستان،کوهدشت،مرکزي،شهر کوهدشت،تازه آباد،خيابان فاطميه،کوچه شهيد محمود ملکي،پ 0،ط همکف36240635
لرستانلرستانکوهدشت239داروخانه دكتر اسديكوهدشت خيابان رهبري ميدان شهدا ابتداي خيابان صاحب الزمان36239460
لرستانلرستانکوهدشت3129کليونکوهدشت خ رهبري روبروي فروشگاه گل سنگ32623875
لرستانمرکزياراک1120داروخانه غلامياراك سه راه ارامنه خيابان شكرايي32215255
لرستانمرکزياراک1125داروخانه مشايخيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،امام خميني،کوچه بارو [31]،کوچه امجد [1و2]،پ 22،ط همکف32240512
لرستانمرکزياراک1132حكمتاراك ابتداي خيابان حصار مقابل بانك تجارت32229605
لرستانمرکزياراک1149دانشمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،محسني،کوچه شهيداميني،خيابان محسني،پ 0،ط -1شرقي32221487
لرستانمرکزياراک1154داروخانه معصوميمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،خيابان عباس آباد،خيابان دکترشريعتي،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،پ 0،ط اول132245820
لرستانمرکزياراک1161داروخانه اميرغلامياراك شهرك علي ابن ابيطالب(فوتبال) چهارراه خاتم الانبيا32775918
لرستانمرکزياراک1198داروخانه جابرابن حياناراك خيابان طالقاني ميدان رودكي32772156
لرستانمرکزياراک1234داروخانه مركزياراك سنجان22723100
لرستانمرکزياراک1252داروخانه پاستورمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه کرامت،ميدان شهدا،پ 2،ط همکف32223407
لرستانمرکزياراک1262داروخانه رجبيانمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،هپکو،کوچه هادي[5]،بلوار جهاد_شهيدان رجايي[7]،پ 97،ط همکف33120970
لرستانمرکزياراک1265داروخانه اطهرياراك خيابان شهيد شيرودي كلينيك تخصصي امام رضا(ع)34020034
لرستانمرکزياراک1362داروخانه بوعلي سينامرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شهرک قدس،کوچه اخوت 9[9]،بلوار قدس،پ 0،ط همکف32231996
لرستانمرکزياراک1429داروخانه درمانمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،خيابان دانشگاه،خيابان دانشگاه،خيابان آيت اله غفاري،پ 11،ط همکف33253801
لرستانمرکزياراک1844داروخانه تخت جمشيداراک خيابان امام32226383
لرستانمرکزياراک2608داروخانه شبانه روزي دكتر آذربااراک خ امام چهاراه دکتر حسابي جنب بانک پارسيان33130817
لرستانمرکزياراک2634داروخانه دكتر عينياراك ميدان شهدا ابتداي خ ملك32242935
لرستانمرکزياراک2673داروخانه مرکزيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه خوانساريها[2]،خيابان جانبازان [2]،پ 0،پاساژ مرکزي،ط همکف32226050
لرستانمرکزياراک2955داروخانه كوثراراك خيابان امام داروخانه كوثر32236649
لرستانمرکزياراک3042فريمااراک خيابان مخابرات خيابان شهرباني فروشگاه پي اي پي32233433
لرستانمرکزياراک3334داروخانه دکتر سوسن آبادياراک خ شهيد بهشتي روبروي داروخانه اديب سابق34220003
لرستانمرکزياراک3341داروخانه شبانه روزي دکتر امينياراک خ خرم جنب کلينيک دندانپزشکي بهاران33124635
لرستانمرکزياراک4041داوريمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،خيابان آيت اله غفاري،خيابان انوري،خيابان آيت اله غفاري،پ 0،ط همکف32231091
لرستانمرکزياراک4077باقرانياراک انتهاي خيابان خرم جنب مشاور املاک آرارا33137087
لرستانمرکزياراک4115فروشگاه حامديمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،بازار،خيابان امام خميني،خيابان قائم مقام،پ 57،ط همکف32231263
لرستانمرکزياراک4184فروشگاه فريحامرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،عباس آباد،کوچه گردو [22]،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،پ 205،ط همکف32240760
لرستانمرکزياراک4379داروخانه قدمگاهيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،عباس آباد،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،خيابان آيت اله امامي [2]،پ 5،ط همکف32231294
لرستانمرکزياراک4422فروشگاه صفريمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه بحرالعلوم،کوچه شهيد ذبيح اله نوري زاده [40]،پ 59،ساختمان اطلس تجاري،ط زير زمين533257644
لرستانمرکزيخمين1603داروخانه دكتر محمديمرکزي،خمين،مرکزي،شهر خمين،ميدان مدرس،کوچه لاله،ميدان مدرس،پ 76،ط همکف46333033
لرستانمرکزيخمين1617داروخانه حكيممرکزي،خمين،مرکزي،شهر خمين،امامزاده ابوطالب،خيابان غلامرضا تختي،ميدان پانزده خرداد،پ 20،ط همکف46221711
لرستانمرکزيخمين2287رحيميخمين خ فردوسي روبروي کوجه مسجد شهدا46224900
لرستانمرکزيخمين3038داروخانه دکتر شريفيخمين خ تختي ساختمان پزشکان بزرگمهر46231908
لرستانمرکزيخمين3138آق بانوخمين ميدان انقلاب پاساژ انقلاب46232204
لرستانمرکزيخمين4262داروخانه عظيميمرکزي،خمين،مرکزي،شهر خمين،ميدان پانزده خرداد،کوچه شهيدحسينعلي باقري،خيابان قدس،پ 0،ط همکف46223763
لرستانمرکزيساوه759داروخانه دكتر غفوريساوه خيابان امام كوچه دكتر بلورچي32224720
لرستانمرکزيساوه4128تايسيزساوه خيابان سيد ابورضا -سيد ابورضا 10پاساژالماس داخل پاساژارايشي بهداشتي تايسيز42437319
لرستانمرکزيساوه280667داروخانه دکترابراهيميساوه مامونيه پرندک خ بلوار خ فرزانگان روبروي سنگکي45283025
لرستانمرکزيساوه281925داروخانه هادي پورساوه خ انقلاب خ سوم شعبان42222768
لرستانمرکزيساوه282046داروخانه شبانه روزي ظاهريساوه ميدان مخابرات جنب پاساژ صفا42222141
لرستانمرکزيکميجان1089داروخانه صحتكميجان خيابان امام روبروي بانك ملي35454264
لرستانمرکزيمحلات1494داروخانه رازيمرکزي،محلات،مرکزي،شهر محلات،خيابان انقلاب،کوچه شهيدصفري،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف43240990
لرستانمرکزيمحلات3248داروخانه مرکزيمحلات ميدان استقلال63215682
مازندرانگلستانگرگان585داروخانه مومنگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،کوچه عدالت 3،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف32237781
مازندرانگلستانگرگان587داروخانه هدايتگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،کوچه شقايق،کوچه عدالت 7،پ 0،مجتمع تجاري کاپري،ط زير زمين2032241114
مازندرانگلستانگرگان604حميدگرگان ميدان شهرداري جنب بانک ملت اول خيابان بهشتي32224738
مازندرانگلستانگرگان605داروخانه صفارگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،خ پاسداران،خيابان شهيد فلاحي،خيابان پاسداران،پ 0،ساختمان برليان،ط اول33322263
مازندرانگلستانگرگان767لطافتگرگان ميدان وحدت بازار امام راهروي اول فروشگاه22236584
مازندرانگلستانگرگان1011داروخانه عطاريگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،ميدان فلسطين،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف32224576
مازندرانگلستانگرگان1025گرگان بهداشتگرگان خيابان شهيد بهشتي نرسيده به ميدان کريمي مقابل استخر32152008
مازندرانگلستانگرگان1210داروخانه شمشيريگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،خ وليعصر،کوچه عدالت 8،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف32324510
مازندرانگلستانگرگان1744داروخانه دکتر بازوبنديگرگان خيابان شالي کوبي بين عدالت 14و1232322689
مازندرانگلستانگنبد کاووس728ارمغانگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،ميدان انقلاب،خيابان طالقاني شرقي،خيابان حافظ شمالي،پ 0،ط اول22292771
مازندرانگلستانگنبد کاووس1012حسينيگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،ترک آباد،خيابان خيام جنوبي،خيابان طالقاني،پ 0،ساختمان دکتر پورقاز،ط دوم33226061
مازندرانگلستانگنبد کاووس1233داروخانه ايريگنبد خيابان طالقاني شرقي جنب طالقاني 2833355896
مازندرانگلستانگنبد کاووس3023داروخانه دکتر بهاره خرميگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،ترک آباد،خيابان دلگشاجنوبي،خيابان طالقاني شرقي،پ 0،مجتمع بزرگمهر،ط اول33228812
مازندرانمازندرانآمل28داروخانه دكتر اسديمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار روز،خيابان 17 شهريور،کوچه شهيد علي اصغردرياني(دريا2)،پ 0،ط همکف44298957
مازندرانمازندرانآمل119داروخانه شبانه روزي حسينيانمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،15 خرداد،کوچه آفتاب هفدهم [شهيد رضا غنيمي]،خيابان امام خميني،پ 320،ط همکف44222212
مازندرانمازندرانآمل120داروخانه رازيمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار،خيابان 17 شهريور،بن بست پاساژ رضايي،پ 0،ط همکف32226562
مازندرانمازندرانآمل251داروخانه شبانه روزي دکتر وحدامازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،سجاديه،بلوار امام رضا ( ع )،بلوار آزادگان،پ 45،ط همکفغربي43271510
مازندرانمازندرانآمل569داروخانه لطيفيآمل رو به روي مخابرات پشت ساختمان پزشکان22221614
مازندرانمازندرانآمل2460آرايشي 88مازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار روز،کوچه شهيد قندي،ميدان 17 شهريور،پ 11،ط همکف44212294
مازندرانمازندرانبابل10اميدمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،خيابان امام خميني،ميدان کارگر،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32192743
مازندرانمازندرانبابل311داروخانه صالحيان اميريبابل دور ميدان کشوري33251222
مازندرانمازندرانبابل1259داروخانه دکتر پريدلمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،برج بن،خيابان مدرس،خيابان مصطفي خميني 10،پ 0،ط اول32294793
مازندرانمازندرانبابل1314داروخانه شبانه روزي ستار داوودبابل خيابان کشاورز رو به روي بيمارستان سوختگي32207851
مازندرانمازندرانبابل1616دنياي 200 تومانيمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،کارگر،خيابان کشاورز،ميدان کارگر،پ 0،مهدي شهاب الملک،ط همکف32223753
مازندرانمازندرانبابل2282گروه تجاري ميناگربابل ميدان حمزه کلا جنب پارک نوشيرواني32395304
مازندرانمازندرانبابل3257فروشگاه ياسمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،ستار،کوچه آسايش 8[شبنم 11]،کوچه ستار،پ 0،ط همکف32234084
مازندرانمازندرانبهشهر63داروخانه دکتر تبراييمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،امام خميني،کوچه امام خميني 6،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف34533436
مازندرانمازندرانپل سفيد1632پرستيژپل سفيد خيابان امام جنب بانک کشاورزي42422423
مازندرانمازندرانساري204داروخانه ميريمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،قارن،کوچه قارن16(آزادگان)،خيابان آيت الله کاشاني (قارن)،پ 0،ط همکف33324235
مازندرانمازندرانساري226داروخانه عسگريساري بلوار کشاورزي ( راهبند ) نبش کشاورز 433330781
مازندرانمازندرانساري446داروخانه محموديمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،فرهنگ،کوچه فرهنگ 13 (توکلي) [فدک 4]،خيابان فرهنگ،پ 0،ط همکف33115172
مازندرانمازندرانساري554داروخانه شبانه روزي رازي آريامازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،کشاورز،خيابان شهداي محراب،بلوار کشاورز،پ 0،ط همکف33230552
مازندرانمازندرانساري890داروخانه دكتر خلوتيساري خيابان معلم دور ميدان معلم نبش بلوار پرستار32693431
مازندرانمازندرانساري1514نرگسساري خيابان جمهوري پاساژ دري طبقه دوم22229291
مازندرانمازندرانسرخرود261داروخانه شبانه روزي حسينيمازندران،محمودآباد،سرخرود،شهر سرخرود،سرخ رود،کوچه شهيد بابايي [بهار 11]،بلوار بهار،پ 241،ط همکف44882588
مازندرانمازندرانقائم شهر53بهارقائمشهر-خيابان ساري-روبروي پاساژ هادي42225482
مازندرانمازندرانقائم شهر280دکتر نخعيمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،کارگر،خيابان شهيد مدرس،خيابان ياسر 2 [يوسف رضا]،پ 0،ط اول42224996
مازندرانمازندرانقائم شهر1450فروشگاه هم همهمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،شهيدواقفي،کوچه خزر 35،بلوار دکتر شريعتي [جويبار]،پ 0،ط همکف42247482
مازندرانمازندرانقائم شهر2828رافاقائمشهر ابتداي جاده بابل رو به روي کوچه صاحب الزمان نبش تالار 4142244080
مازندرانمازندراننکاء548داروخانه روزانه دکتر هاشميمازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،شهرداري،کوچه شهرداري 5،خيابان آيت الله کوهستاني(انقلاب24)،پ 140،ساختمان آنا،ط پنجم34722062
مازندرانمازندراننور96سعيدمازندران،نور،مرکزي،شهر نور،آزادي،خيابان استاد شهريار،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44522364
مازندرانمازندراننوشهر166داروخانه پاستورنوشهر خيابان فردوسي شمالي روبه روي بانک کشاورزي52334243
مازندرانمازندراننوشهر357داروخانه شبانه روزي نوشهرمازندران،نوشهر،مرکزي،شهر نوشهر،فردوسي،خيابان ستار خان،خيابان بوعلي سينا،پ 0،ط همکفجنوبي52056197
مازندرانمازندراننوشهر1768گلسانوشهر خيابان 15خرداد(الغدير) رو به روي شهرداري52333185
مازندرانمازندراننوشهر2352داروخانه کلانترياننوشهر خيابان فردوسي جنب بانک توسعه تعاون52352339
مشهدخراسان جنوبيبيرجند1631داروخانه دکتر طاقيبيرجند خيابان مدرس بين مدرس 9 و 1133338831
مشهدخراسان جنوبيبيرجند1877داروخانه دکتر متقي نياخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،طالقاني،خيابان آيت الله طالقاني،کوچه طالقاني 3،پ 0،ط همکف32222842
مشهدخراسان جنوبيبيرجند3269داروخانه دكتر طاهريبيرجند بين غفاري 18 و ابوريحان بيروني32430199
مشهدخراسان جنوبيبيرجند3674داروخانه دكتر احمدپوربيرجند بلوار رجايي نبش رجايي 232311015
مشهدخراسان جنوبيبيرجند5024آرايشي اورالبيرجند -خيابان معلم نبش معلم 4632435007
مشهدخراسان جنوبيقائن1732قصر عروسقاين خيابان امام پاساژ قائم35223285
مشهدخراسان جنوبيقائن3920داروخانه دکتر کاريقاين خيابان طالقاني جنب بانک ملت پلاک 3032528121
مشهدخراسان جنوبيقائن5713فروشگاه نامبروانخراسان جنوبي،قائنات،مرکزي،شهر قاين،بالا،کوچه جانبازان 6،کوچه امام رضا 8،پ 8،ط همکف32521202
مشهدخراسان رضويتربت جام612داروخانه دكتر عليزادهتربت جام خيابان المهدي جنب مهديه پلاک 20152524540
مشهدخراسان رضويتربت جام616داروخانه دكتر جامي الاحمديتربت جام خيابان المهدي بين المهدي 2 و ميدان مركزي52524466
مشهدخراسان رضويتربت جام2449داروخانه دکتر صحراييتربت جام خيابان المهدي انتهاي المهدي 8 كوچه پزشكان52538344
مشهدخراسان رضويتربت حيدريه542حيدريتربت حيدريه خيابان فردوسي شمالي - فردوسي 3352228812
مشهدخراسان رضويتربت حيدريه647داروخانه دكتر خطيبيتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي 3952223457
مشهدخراسان رضويتربت حيدريه1024بهارهتربت حيدريه نبش پاساژ حسن زاده52228580
مشهدخراسان رضويتربت حيدريه1253داروخانه دكتر توكليتربت حيدريه فردوسي 62 پاساژ پرديس52242595
مشهدخراسان رضويتربت حيدريه2591داروخانه دكتر پور داييتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي 4352233960
مشهدخراسان رضويتربت حيدريه3780داروخانه دكتر رضايي قراييتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي بازار شير چهار سوق52220786
مشهدخراسان رضويتربت حيدريه5666شوينده موژانخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،بازارروز،خيابان فردوسي،کوچه شورا 1/1(فردوسي 25)،پ 10،ط اول32243664
مشهدخراسان رضويچناران594داروخانه مركزيچناران خيابان امام داروخانه مركزي46123235
مشهدخراسان رضويچناران597داروخانه دکتر خوشدلچناران بلوار امام خميني روبروي كلانتري 1146123283
مشهدخراسان رضويچناران4403داروخانه دكتر لاريگلبهار - خيابان بهار - بلوار بهار - چهارباغ - مجتمع زيتون38325581
مشهدخراسان رضويچناران5657داروخانه دکترمهديزادهخراسان رضوي،چناران،گلبهار،شهر شهر جديد گلبهار،/گلبهار،کوچه بهار 12،خيابان بهار،پ 2،ط همکف38328286
مشهدخراسان رضويسبزوار564مهرگانخراسان رضوي،سبزوار،مرکزي،شهر سبزوار،مادر،خيابان سيدجماالدين اسدآبادي،ميدان مادر،پ 182،ط همکف42221032
مشهدخراسان رضويسبزوار572داروخانه دكتر بداغ آباديسبزوار ميدان 30 هزار متري نبش درمانگاه امام رضا داروخانه دكتر بداغ آبادي44448457
مشهدخراسان رضويسبزوار581داروخانه دكتر يزادنخواهسبزوار خيابان كاشفي شمالي روبروي ساختمان سپيد42238608
مشهدخراسان رضويسبزوار1010داروخانه دكتر قاسم افسبزوار خيابان بيهق روبروي بانك ملت مركزي44230897
مشهدخراسان رضويسبزوار1071داروخانه دكتر دولت آباديسبزوار خيابان بيهق پلاك 73142221285
مشهدخراسان رضويسبزوار1838داروخانه دکتر سويزيسبزوار ميدان عراق چهارراه مدرس42223580
مشهدخراسان رضويسبزوار2016داروخانه دکتر اسحاقيانسبزوار خيابان انقلاب روبروي نيستان42226959
مشهدخراسان رضويفريمان610داروخانه دكتر مشهديفريمان خيابان امام خميني داخل امام خميني 6 پاساژ سهيل34222736
مشهدخراسان رضويفريمان2901داروخانه دكتر رحماني مطلقخراسان رضوي،فريمان،مرکزي،شهر فريمان،ميدان امام رضا،کوچه امام رضاشرقي 5،کوچه امام خميني 2،پ 2،ط همکف34627081
مشهدخراسان رضويفريمان3167داروخانه دكتر ضيائيفريمان خيابان امام رضا شرقي نبش شرقي يك36223800
مشهدخراسان رضويفريمان4549داروخانه دکتر مسبوقي فريمانيفريمان دور ميدان مرکزي34626569
مشهدخراسان رضويقوچان5939داروخانه دکترامام دوستخراسان رضوي،قوچان،مرکزي،شهر قوچان،ولي عصر،خيابان ولي عصر16 ( عطار 12)،خيابان ولي عصر،پ 21،ط همکف47225737
مشهدخراسان رضويکاشمر2684داروخانه دكتر سليماني موشكيكاشمر خيابان امام نبش امام 255221031
مشهدخراسان رضويکاشمر3544داروخانه دكتر پور طاهركاشمر خيابان امام جنب بانك كشاورزي55225525
مشهدخراسان رضويگناباد555داروخانه دكتر ادبيگناباد خيابان امام خميني روبروي سينما شهر37224333
مشهدخراسان رضويگناباد4346داروخانه دکتر شجاعيگناباد خيابان امام ميدان غدير امام خميني 2 پلاک 1237332901
مشهدخراسان رضويمشهد8داروخانه دکتر اثني عشريابن سينا ابن سينا 11 ساختمان پزشکان38456303
مشهدخراسان رضويمشهد9داروخانه دکتر اخباريعبدالمطلب بين کوچه 30 و 32 جنب ايستگاه اتوبوس37241155
مشهدخراسان رضويمشهد23داروخانه دكتر فاطميپنج راه نبش نواب صفوي 12 جنب پاساژ سروش33685935
مشهدخراسان رضويمشهد37داروخانه شبانه روزي دکتربني اسبلوار معلم جنب اداره ثبت36070969
مشهدخراسان رضويمشهد42داروخانه دکتر بهرامي فراحمدآباد بلوار بعثت پلاك 1238416318
مشهدخراسان رضويمشهد77داروخانه دكتر خواجويانکوهسنگي خيابان امير كبير بين چهارراه همت وپارس38427137
مشهدخراسان رضويمشهد109داروخانه دكتر سلطانيكلاهدوز بين كلاهدوز 10و1238453111
مشهدخراسان رضويمشهد111داروخانه دكتر سيدزادهطلاب بين عليمرداني 30و3232792184
مشهدخراسان رضويمشهد135داروخانه شبانه روزي دکتر شيراپيروزي آب و برق بين ويلا و شقايق جنب گرمابه رضا38671961
مشهدخراسان رضويمشهد155داروخانه دکتر طبق فروشخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهيدقرباني،خيابان طبرسي شمالي 17،بلوار طبرسي شمالي،پ 0،ط همکف32137978
مشهدخراسان رضويمشهد199داروخانه احمد آباداحمد آباد حاشيه بلوار بين عارف و پرستار جنب تالار سپيده38443379
مشهدخراسان رضويمشهد208داروخانه دکتر گلزاريسيدي خيابان قائم بين قائم 26و2833865375
مشهدخراسان رضويمشهد209داروخانه مديكالبلوار سجاد خيابان بزرگمهر37618066
مشهدخراسان رضويمشهد219داروخانه دكتر بياتعبدالمطلب چهارراه عبدالمطلب نبش ابوطالب 4237519129
مشهدخراسان رضويمشهد239داروخانه دکتر مهرافشانقاسم آباد بين فلاحي 8 و 1035220520
مشهدخراسان رضويمشهد246داروخانه دكتر ميرهاديزادهبلوار سجاد چهارراه بهار37685755
مشهدخراسان رضويمشهد248داروخانه دکتر ناصريبلوار فرامرز عباسي بين فرامرز 39 و 41 پلاك 2448136077358
مشهدخراسان رضويمشهد277داروخانه دکتر فردوسيبلوار توس جاده قديم قوچان نبش توس 6236666466
مشهدخراسان رضويمشهد397غزلدانشجو بين دانشجوي 12 و 1438939379
مشهدخراسان رضويمشهد520داروخانه دكتر سبزواريشهرك شهيد رجائي حر 13 مقابل حر 13/933714900
مشهدخراسان رضويمشهد529داروخانه دكتر سبزيسيدي خيابان شهيد دائي بين کوچه 18 و 20 خلج 12 پلاک 8233856013
مشهدخراسان رضويمشهد562داروخانه آرياخيابان خسروي نو32223363
مشهدخراسان رضويمشهد586داروخانه دكتر اماميانشهرك شهيد رجايي چهارراه اول نبش مهريز 233719800
مشهدخراسان رضويمشهد724داروخانه دکتر وحيدي منشقاسم آباد بلوار حجاب جنب پاساژ ابريشم مجتمع پزشکان غرب مشهد36234800
مشهدخراسان رضويمشهد782داروخانه دكتر منبتيخيابان رسالت چهارراه رسالت گاز بين رسالت 48و4632378462
مشهدخراسان رضويمشهد825روياعبدالمطلب بين كوچه 12و14 پلاك 17437273675
مشهدخراسان رضويمشهد877داروخانه دكتر سرابيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،هنرستان،خيابان شهيدصارمي 31 (گلشن 5)،بن بست مسرور،پ 7،ط اولغربي38678745
مشهدخراسان رضويمشهد897داروخانه دكتر آذري متينخيابان خواجه ربيع بلوار بهمن بهمن637421010
مشهدخراسان رضويمشهد1115جمپاساژ قائم طبقه پائين پلاك 493429935
مشهدخراسان رضويمشهد1566داروخانه دکتر معتمدالشريعتيبلوار توس توس 75 روبروي دبيرستان سيد رضي36669181
مشهدخراسان رضويمشهد2093داروخانه امام زمانخيابان سرخس چهارراه پمپ بنزين نبش سرخس 12 جنب بيمارستان امام زمان33650271
مشهدخراسان رضويمشهد2889داروخانه دكتر كاظمياحمدآباد - خ پاستور - داخل درمانگاه نبش پاستور 3337528559
مشهدخراسان رضويمشهد3332داروخانه دكتر عيديشهرك شهيد رجايي نبش حر 933765326
مشهدخراسان رضويمشهد3368داروخانه دكتر چراغيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،ملک آباد،بلوار خيام جنوبي،خيابان خيام جنوبي3[هوشيار4]،پ -52،ط همکف36023017
مشهدخراسان رضويمشهد3534داروخانه دكتر فراستيخيابان امام رضا نبش امام رضا 2838532404
مشهدخراسان رضويمشهد4043داروخانه شاهينپنج راه نواب صفوي 7 پلاک 133645365
مشهدخراسان رضويمشهد4380داروخانه دکتر کاظميخيابان عدل خميني کوچه 57 جنب بيمارستان ثامن38537000
مشهدخراسان رضويمشهد4659کالاي طب ثامن الحججفلکه آب کوچه عيدگاه روبروي پاسگاه32681552
مشهدخراسان رضويمشهد4730شرکت تامين کالاي سپهر ايرانيانبلوار هنرستان -بين هنرستان 31و3338914955
مشهدخراسان رضويمشهد4795نصرآباديسيدي - بلوار قائم - قائم 1838539611
مشهدخراسان رضويمشهد4826پورحمزاويبلوار فرودگاه ترمينال پروازهاي خارجي سالن ترانزيت33400001
مشهدخراسان رضويمشهد4850ذوقيپاساژ قائم طبقه 1- آخر پاساژ پلاک 5333442092
مشهدخراسان رضويمشهد4864بيمارستان رضويجاده سنتو مقابل نان رضوي داخل بيمارستان36668838
مشهدخراسان رضويمشهد4899داروخانه دکتر طلاسازبلوار جلال آل احمد نبش جلال 26 پلاک 15036082317
مشهدخراسان رضويمشهد5029داروخانه دکتر حيدريمشهد - کوهسنگي ميدان شهيد کوشه اي38435801
مشهدخراسان رضويمشهد5430آرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،بلوار چمن،خيابان چمن 71 (مصلي 8/4)،پ 13،ط همکف33492636
مشهدخراسان رضويمشهد5461محطه الجمالخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،بالاخيابان،خيابان آيت اله شيرازي 1،خيابان آيت اله شيرازي،پ 0،ساختمان تجاري اميد (فاز1)،ط زير زمين4832290423
مشهدخراسان رضويمشهد5582آرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،خيابان مصلي 8 (شهيداحمدخسروي)،خيابان چمن 75 (شهيدمحمديوسف پور)،پ 18،ط همکف33424085
مشهدخراسان رضويمشهد5653داروخانه دکترآبنوسخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،عبدالمطلب،خيابان گلبرگ شمالي (عبدالمطلب 25)،بلوار عبدالمطلب،پ 3،ط همکف37518123
مشهدخراسان رضويمشهد5705داروخانه دکتراردکانيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،راهنمايي،خيابان راهنمايي 16 (شيرين 17)،خيابان راهنمايي(احمدآباد23)،پ 153،ط همکف38429889
مشهدخراسان رضويمشهد5905داروخانه دکترمنبتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/گاز،خيابان رسالت 48 [حبيب بن مظاهر 7]،بلوار رسالت،پ 696،ط همکف32734826
مشهدخراسان رضويمشهد5938داروخانه امام زمانخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،چهنو،بلوار مصلي،خيابان مصلي 13،پ 0،ساختمان امام زمان،ط همکف1733652017
مشهدخراسان رضويمشهد6073داروخانه دکترجوادي نيشابوريخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،عنصري،خيابان عيدگاه،ميدان 17 شهريور،پ 2،ساختمان بازاررضا،2.598،ط اول33414419
مشهدخراسان رضوينيشابور936داروخانه دکتر سلامينيشابور خيابان 15 خرداد ساختمان پزشکان پرديس43336259
مشهدخراسان رضوينيشابور1295داروخانه دکتر سعيدينيشابور ميدان خيام جنب هلال احمر42221628
مشهدخراسان رضوينيشابور4252داروخانه دکتر سازگارنيشابور بلوار شهيد فهميده (بنياد شهيد) پلاک 8743340187
مشهدخراسان رضوينيشابور4665ليليپوتنيشابور - بلوار بعثت - بين بعثت 1 و 1/343350576
مشهدخراسان شمالياسفراين1466داروخانه دکتر رضايياسفراين خيابان امام رضا يک37222187
مشهدخراسان شمالياسفراين1470داروخانه دکتر قربان زادهاسفراين خيابان امام خميني روبروي بانک ملت37223483
مشهدخراسان شمالياسفراين5044داروخانه دکتربهروان فراسفراين - حاشيه ميدان امام خميني37228016
مشهدخراسان شماليآشخانه1452داروخانه دکتر دروكيآشخانه خيابان امام خميني جنب مجتمع تجاري پارسا32925656
مشهدخراسان شماليآشخانه1453داروخانه دکتر شهرياريآشخانه بلوار شهيدبهشتي خيابان نواب صفوي32923882
مشهدخراسان شماليآشخانه1454داروخانه دکتر طالبيآشخانه بلوار شهيد بهشتي جنب بانک کشاورزي روبروي هلال احمر32924799
مشهدخراسان شماليبجنورد1440داروخانه دكتر ابوترابيبجنورد انتهاي كوچه داروخانه دكتر محقر32231451
مشهدخراسان شماليبجنورد1444داروخانه دکتر محمدزادهبجنورد خيابان طالقاني غربي نبش کوچه گرمه32224250
مشهدخراسان شماليبجنورد1505داروخانه دكتر اكراميبجنورد - حاشيه ميدان کارگر42223202
مشهدخراسان شماليبجنورد1557داروخانه وليعصربجنورد ميدان شهيد32721398
مشهدخراسان شماليبجنورد1737داروخانه دکتر همايونيبجنورد طالقاني غربي جنب سوپر شايگان32224550
مشهدخراسان شماليبجنورد3925داروخانه دکتر قواميبجنورد خيابان شهيد بهشتي شمالي نبش منصور حصاري32222733
مشهدخراسان شماليشيروان3128داروخانه دكتر امير آباديشيروان خيابان امام خميني جنب بانك سپه مركزي36222019