موخوره چیست، چگونه به وجود می‌آید و چطور می‌توان به درمان آن پرداخت؟