دوش واژن یا واژینال با سرکه چیست و چگونه به رفع عفونت واژن کمک می‌کند؟